• ГСЛТБ, стенозi IIIс
 • ГСЛТБ, стенозi IIс
 • продовженiй iнтубацiї гортанi i трахеї бiльше 3-х дiб при ГСЛТБ
 • порушеннi дихання центрального походження iз зниженням легеневої вентиляцiї, коли потрiбна штучна вентиляцiя легень (ШВЛ)
 • набряк i гiперемiя передньої дужки
 • набряк i гiперемiя задньої дужки
 • набряк задньої i передньої дужок верхнього полюса мигдалика
 • наявнiсть казеозних пробок у лакунах
 • наявнiсть гною у лакунах
 • збiльшення лiмфовузлiв по передньому краю кивального м'яза
 • частi ГРВI
 • алергiчна перебудова органiзму
 • карiєс зубiв
 • менiнгiт
 • синусит
 • тиреотоксикоз
 • частi ангiни
 • частi нежитi
 • сухiсть у глотцi
 • збiльшення шийних лiмфовузлiв
 • непрємний запах iз рота
 • субфебрильна температура тiла
 • желеподiбна рiдина
 • сукровичне видiлення
 • водянисте видiлення
 • рiдкий гнiй
 • каменi в лакунах
 • желеподiбна рiдина
 • казеознi пробки
 • сукровичне видiлення
 • водянисте видiлення
 • каменi в лакунах
 • симптому Гiзе, Зака, Преображенського
 • рубцевих спайок мiж мигдаликами i пiднебiнними дужками
 • розпушених або рубцево-змiнених i ущiльнених мигдаликiв
 • казеозно-гнiйних пробок або рiдкого гною в лакунах
 • валика Корицького
 • змiщення мигдалика в просвiт зiва
 • специфiчний i неспецифiчний (компенсований i декомпенсований)
 • субкомпенсований, субатрофiчний, безангiнозний
 • специфiчний, субкомпенсований, безангiнозний
 • хронiчний декомпенсований тонзилiт
 • хронiчний компенсований тонзилiт
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв I ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв II ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв III ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв з утрудненим диханням, ковтанням, мовоутворенням
 • хронiчний компенсований тонзилiт
 • видалення пiднебiнних мигдаликiв як можливого вогнища iнфекцiї
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв I ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв II ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв III ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв з утрудненим диханням, ковтанням, мовоутворенням
 • хронiчний компенсований тонзилiт
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв I ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв II ступеня
 • гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв III ступеня
 • неефективнiсть консервативного лiкування хронiчного компенсованого тонзилiту
 • гемофiлiя, декомпенсацiя функцiї органiв, гiперплазiя пiднебiнних мигдаликiв III ступеня
 • декомпенсацiя фунцiї органiв i систем, злоякiснi новоутворення, активний туберкульоз легень
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • Всi вiдповiдi невiрнi
 • дiтей старшого шкiльного вiку психiчно здорових і небажанні батьків
 • логоневрозу
 • непереносимості лiкарських речовин
 • наполегливого прохання батькiв
 • захворювання ЦНС i неадекватної поведiнки дитини
 • ушкодження зубiв
 • ушкодження пiднебiнних дужок
 • ушкодження язичка
 • флегмона шиї
 • пiдшкiрна емфiзема
 • кровотеча
 • ушкодження зубiв
 • ушкодження язичка
 • флегмона шиї
 • пiдшкiрна емфiзема
 • перев'язка судин у ранi, ушивання дужок, переливання кровi, кровозамiнникiв, перев'язка зовнiшньої сонної артерiї, діатермокоагуляція судин в рані
 • перев'язка внутрiшньої сонної артерiї, перев'язка судин у ранi
 • тiльки перев'язка зовнiшньої сонної артерiї
 • антибактерiальна терапiя, гормонотерапiя, консервативне лiкування
 • хiрургiчне, напiвхiрургiчне та консервативне лiкування
 • стимулююче, хiрургiчне лiкування та гормонотерапiя
 • промивання лакун пiднебiнних мигдаликiв
 • введення в лакуни лiкувальних паст
 • iнгаляцiї лiкарських речовин
 • змазування мигдаликiв антисептиками
 • лакунотомiя
 • парафарингiту
 • лiмфаденiту
 • сечокам'яної хвороби
 • кровотечi
 • менiнгiту
 • лакунарної ангiни
 • аспiрацiї мигдаликiв
 • флегмони дна порожнини рота
 • тiльки антибактерiальна терапiя внутрiшньом'язово
 • десенсебiлiзуюча терапiя, дiєтотерапiя, клiматотерапiя, загартування органiзму
 • десенсебiлiзуюча терапiя, дiєтотерапiя, клiматотерапiя, гормонотерапiя
 • ураження пiднебiнних мигдаликiв, казеоз у лакунах
 • ураження навколомигдаликової клiтковини з частим абсцедуванням
 • iнфекцiйно-алергiчне захворювання зi стiйкою запальною реакцiєю пiднебiнних мигдаликiв
 • iнфекцiйно-алергiчне захворювання без стiйких ознак запалення в мигдаликах
 • набряк i геперемiя заднiх дужок
 • гiперемiя переднiх дужок
 • набряк задньої i передньої дужок бiля верхнього полюса мигдалика
 • наявнiсть казеозних пробок в лакунах
 • наявнiсть гною у лакунах
 • збiльшення лiмфовузлiв по передньому краю кивального м'яза
 • набряк i гiперемiя переднiх дужок
 • набряк i гiперемiя заднiх дужок
 • набряк задньої i передньої дужок навколо верхнього полюса мигдалика
 • наявнiсть казеозних пробок у лакунах
 • наявнiсть гною у лакунах
 • збiльшення лiмфовузлiв по передньому краю кивального м'язу
 • набряк i гiперемiя переднiх дужок
 • набряк i гiперемiя заднiх дужок
 • валикоподiбне потовщення країв переднiх дужок
 • набряк задньої i передньої дужок у верхнього полюса мигдалика
 • наявнiсть казеозних пробок у лакунах
 • наявнiсть гною у лакунах
 • збiльшення лiмфовузлiв по передньому краю кивального м'яза
 • 2 см квадратних
 • 5 см квадратних
 • 50-100 см квадратних
 • 200 см квадратних
 • 300 см квадратних
 • 500 см квадратних