• Iз середньою
 • З височною
 • З крилоньобною
 • З передньою
 • З задньою
 • З передньою черепною ямкою
 • З височною ямкою
 • З крилоньобною ямкою
 • З середньою черепною ямкою
 • З задньою черепною ямкою
 • 3-й тиждень
 • 9-й тиждень
 • 3-й мiсяць
 • 5-й мiсяць
 • 7-й мiсяць
 • Повiки
 • Тарзоорбiтальна фасцiя i хрящi повiк
 • Хрящi повiк
 • М'язи
 • Три порцiї леватора
 • Очничний, окоруховий, вiдводячий, блоковий
 • Hижньоочничний, виличновисочний, виличнолицевий
 • Зоровий, носоресничний, лицевий
 • Очничний, окоруховий, вiдводячий i блоковий нерви
 • Hижньоочничний, виличновисочний, виличнолицевий нерви
 • Зоровий, носовiйковий, лицевий нерви
 • Вертикальний
 • Горизонтальний
 • Передньо-заднiй
 • 1-й тиждень
 • 2-й тиждень
 • 6-й тиждень
 • 4-й тиждень
 • 7-й тиждень
 • Ганглiознi клiтини сiткiвки
 • Хiазма
 • Зоровий тракт
 • Зоровий нерв
 • Поле 18,19 потиличної області за Бродманом
 • Передньому двобугор'ї четверобугор'я
 • Зовнiшньому колiнчатому тiлi
 • Внутрiшньому колiнчатому тiлi
 • Подушцi зорового бугра
 • Задньому двобугор'ї четверобугор'я
 • Передньому вiддiлi острогової борозни
 • Задньому вiддiлi центральної звивини
 • Пучку Грацiоле
 • Четвертому шлуночку
 • Задньому вiддiлi острогової борозни
 • У будь-якому мiсцi зорового шляху i в зорових центрах збереженi тi самi топографо-анатомiчнi спiввiдношення нервових волокон, якi наявнi у сiткiвцi
 • В зоровому шляху iншi топографо-анатомiчнi спiввiдношення, нiж у сiткiвцi
 • В зорових центрах i в сiткiвцi немає топографо-анатомiчного вiдповiдностi
 • Помiчається вiдповiднiсть топографо-анатомiчених вiдносин у пiдкоркових i коркових центрах
 • Розташування папило-макулярного пучка у височнiй частинi диска зорового нерва
 • Гладком'язовi волокна, якi вкривають нижньо-орбiтальну щiлину
 • Це одна з частин м'яза, який пiднiмає верхню повiку
 • Це м'язовi волокна, якi йдуть вiд сухожильного кiльця Цинна
 • Гратчастою i основною
 • Гайморовою
 • Лобною
 • Основною
 • Верхня скiсна
 • Леватор
 • Верхня пряма
 • Hижня скiсна
 • М'яз Рiолана
 • Зовнiшнiй прямий
 • Верхнiй i нижнiй скiсний
 • Верхнiй скiсний i орбiтальний м'яз
 • Орбiтальний i нижнiй скiсний
 • Всi м'язи, крiм нижнього скiсного i орбiтального м'яза
 • Поверхневий шкiрно-м'язовий i глибокий кон'юнктивально-хрящевий
 • Шкiра i кон'юнктива повiк
 • Тарзоорбiтальна фасцiя i кон'юнктива повiк
 • Круговий м'яз повiк i склепiння кон'юнктиви
 • Шкiра i круговий м'яз повiк
 • Мiж коренями вiй, навколо вивiдних протокiв мейбомiєвих залоз
 • Мiж коренями вiй брови
 • Це передня порцiя леватора
 • Це средняя порцiя леватора
 • Навколо сльозного мiшка
 • Навколо коренiв вiй
 • Це середня порцiя леватора
 • Навколо коренiв волосся брови
 • Це задняя порцiя леватора
 • Леватор
 • М'яз Рiолана
 • М'яз Горнера
 • Круговий м'яз повiк
 • Лобний м'яз
 • Орбiтальна
 • Сльозна
 • Фронтальна
 • Iнфраорбiтальна
 • Супраорбiтальна
 • Iнфраорбiтальний
 • Орбiтальний
 • Концевi гiлки верхньо-щелепного нерва
 • Лицевий нерв
 • Третя гiлка тройничного нерва
 • Окоруховий
 • Трійничний
 • Лобний
 • Лицевий
 • Супраорбiтальний
 • Лицевий i супраорбiтальний
 • Фронтальний i надблоковий
 • Супраорбiтальний i пiдблоковий
 • Окоруховий i симпатичний
 • Очничний i симпатичний
 • Навколо виходу зорового нерва i мiсця крiплення зовнiшнiх прямих м'язiв
 • У зонi лiмба i гратчастої пластинки
 • У зонi екватора i лiмба
 • У зонi вiйкового тiла i емiсарiїв
 • У зонi крiплення скiсних м'язiв ока i вихода вортикозних вен
 • Hа першому мiсяцi
 • Hа третьому мiсяцi
 • Hа сьомому мiсяцi
 • Hа п`ятому мiсяцi
 • Райдужна оболонка, цилiарне тiло, судинна оболонка
 • Власне судинна оболонка i короткi заднi артерiї
 • Райдужна оболонка, довгi цилiарнi артерiї i вiйкове тiло
 • Вiйкове тiло, зубчата лiнiя i судинна оболонка
 • Iридокришталикова дiафрагма
 • Вiйкове тiло i екватор кришталика
 • Зiнична зона i вiдростки вiйкового тiла
 • Корень райдужки i екватор кришталика
 • Шлемовий канал
 • Передня гiалоїдна мембрана склистого тiла
 • Цилiарнi паростки i екватор кришталика
 • Цинновi зв'язки
 • Цинновi зв'язки i задня капсула кришталика
 • Цинновi зв'язки i передня гiалоїдна мембрана склистого тiла
 • Рогiвкою i склерою, вiйковим тiлом i коренем райдужної оболонки
 • Трабекулою i вiйковим тiлом
 • Переднiм i заднiм прикордонним кiльцем Швальбе
 • Рогiвкою, корнем райдужки i екватором кришталика
 • Рогiвкою, цилiарними паростками i коренем райдужки
 • Окоруховий
 • Очничний
 • Заднi довгi цилiарнi нерви
 • Симпатичний
 • Блоковий
 • Симпатичний
 • Очничний
 • Окоруховий
 • Блоковий
 • Заднi довгi цилiарнi нерви
 • Зовнiшня i внутрiшня прикордоннi мембрани
 • Межова речовина сiткiвки
 • Мюллерiвськi клiтини
 • Шар паличок i колбочок i шар нервових волокон
 • Зовнiшнiй та внутрiшнiй плексиформнi шари
 • Центральна артерiя сiткiвки i заднi короткi цилiарнi артерiї
 • Два артерiальних кола - Краузе i Цинна
 • Центральна артерiя сiткiвки i довгi цилiарнi артерiї
 • Судинна оболонка i довгi цилiарнi артерiї
 • Велике артериальне коло райдужки i цилiохорiоїдальна артерiя
 • Жировою дистрофiєю ганглiонарних клiтин
 • Гострим порушенням кровообiгу у центральнiй артерiї сiткiвки
 • Просвiчування хорiокапiлярного шару в фовеальнiй областi
 • Деструкцiєю мембрани Бруха
 • Розрiдженням пiгмента в макулярнiй областi
 • Область формування вортикозних вен
 • Зубчата лiнiя
 • Диск зорового нерва i центральна ямка
 • Радикальний хiд нервових волокон
 • Цилiоретинальна артерiя
 • Переднi цилiарнi артерiї
 • Цилiоретинальна судина
 • Центральна артерiя сiткiвки
 • Довгi цилiарнi артерiї
 • Заднi цилiарнi артерiї
 • Перифлебiт
 • Ендартерiїт
 • Тортуозитас
 • Гiалiноз сiткiвки
 • Периартерiїт
 • Клiтини Мюллера
 • Зовнiшнiй плексиформний шар
 • Палички i колбочки
 • Бiполярнi клiтини
 • Горизонтальнi i амакриновi клiтини