• Багатопiковий комплекс рiзноамплiтудних сигналiв, що не знижуються до iзолiнiї, зливаються з ехопiком вiд стiнки ока
 • Комплекс сигналiв низької амплiтуди, не зв'язаних з задньою стiнкою ока
 • Поодинокий високий ехопiк
 • Комплекс сигналiв рiзної амплiтуди за кришталиком
 • Множиннi високоамплiтуднi сигнали, не зв'язанi з вiтреоретинальною межою
 • В 2-3 роки
 • В 5-6 рокiв
 • В 8-9 рокiв
 • В 15-18 рокiв
 • В 16 рокiв
 • Коригуючих окулярiв
 • Жорстких контактних лiнз
 • Вiтамiна "Є" в iнстиляцiях i фонофорезi
 • Хiрургiчного лiкування
 • Індукторів інтерферона
 • При народженнi дитини
 • Hа 1 роцi життя
 • У 2-3 роки
 • До 5 рокiв життя
 • В першi 10 рокiв життя
 • Гонiодисгенез кута передньої камери
 • Пiгментний блок трабекули
 • Рубеоз кута ПК
 • Iнтрасклеральна ретенцiя
 • Ексудат в кутi ПК
 • Hедостатньому розщепленнi РРУ, передньому прикрiпленнi райдужки
 • Рудиментарному станi склеральної остроги
 • Hедорозвитку цилiарного м'яза
 • Рихлiй мезодермальнiй тканинi у рецесi кута
 • Вплетiннi цилiарного м'яза в трабекулу
 • Рiвень внутрiшньоочного тиску, гонiоскопiчна картина, клiнiчнi прояви захворювання
 • Рiвень внутрiшньоочного тиску, гострота зору, поле зору
 • Ступiнь збiльшення передне-задньої вiсi ока (ПЗВ), дiаметра рогiвки (ДР), глибини передньої камери (ПК), гострота зору (ГЗ)
 • Збiльшення ДР, рiвень ВОТ, змiни ДЗH
 • Вираженiсть глаукоматозної екскавацiї ДЗH, змiни ЕРГ
 • Свiтлобоязливiсть, сльозотеча, збiльшення дiаметра i набряк рогiвки
 • Набряк i збiльшення дiаметра рогiвки
 • Мiдрiаз, змiшана iн'єкцiя
 • Зкаламучення рогiвки, застiйна iн'єкцiя, кон'юктивiт
 • Збiльшення розмiрів очного яблука, зкаламучення рогiвки
 • Hе змiнюється
 • Розвивається мiопiя, мiопiчний астигматизм
 • Розвивається змiшаний астигматизм
 • Розвивається гiперметропiя
 • Розвивається гiперметропiчний астигматизм
 • До 14 мм
 • До 15 мм
 • До 16-17 мм
 • До 18 мм
 • До 20 мм i бiльше
 • До 24-25 мм
 • До 26 мм
 • До 27-28 мм
 • До 30 мм
 • До 32-36 мм
 • При народженнi дитини
 • До 1 року життя
 • В 2-3 роки
 • Пiсля 4-5 рокiв
 • Пiсля 10 рокiв
 • Спадкова у 15%, внутрішньоутробна у 85%
 • Спадкова у 30%, внутрішньоутробна у 70%
 • Спадкова та внутрішньоутробна у 50%
 • Спадкова у 70%, внутрішньоутробна у 30%
 • Спадкову передачу не доведено
 • РРК закритий мезодермальною тканиною, трабекулярна зона недосяжна для огляду
 • РРК відкритий, над смугою циліарного тіла сіра вуаль, шлемов канал збережений
 • РРК вузький, трабекулярну зону видно не на всьому протязі, звужений шлемов канал
 • РРК відкритий, трабекулярна зона збережена, шлемов канал відсутній
 • Райдужка прикріплена попереду від склеральної шпори, шлемов канал звужений
 • Вогненний невус лиця
 • Баштовий череп
 • Гемангiома i вогнища вiдкладення вапна у головному мозку
 • Гемангiома судинної оболонки
 • Арахнодактiлiя
 • Бiомiкроскопiя
 • Гонiоскопiя
 • Ультразвукова бiометрiя
 • Електрофiзiологiчнi дослiдження
 • Тонометрiя
 • Двостороннiм дифузним набряком
 • Збiльшенням дiаметра рогiвки
 • Мiлкими точковими зкаламученнями пiд епiтелiєм рогiвки
 • Розривами десцеметової оболонки
 • Короткочасним пiдвищенням ВОТ
 • Збiльшення рогiвки i очного яблука
 • Ціаноз i набряк кон'юнктиви
 • Свiчення зiницi
 • Перикорнеальна iн'єкцiя
 • Hормальний ВОТ
 • Ефективна в початковiй стадiї
 • Ефективна в далекозайшовшiй стадiї
 • Hеефективна
 • Ефективна при вiдсутностi компенсацiї пiсля хiрургiчного лiкування
 • Ефективна в розвиненiй стадiї
 • Iриденклейзiс
 • Передня склеректомiя
 • Гонiотомiя
 • Трабекулотомiя
 • Трабекулоектомiя
 • Hе змiнюються
 • Дiаметр рогiвки i ПЗВ збiльшенi на 1-2 мм, глибина передньої камери - на 0,5 мм
 • Дiаметр рогiвки i ПЗВ збiльшенi на 2,5-3 мм, глибина передньої камери - на 1 мм
 • Дiаметр рогiвки i ПЗВ збiльшенi на 3,5 мм
 • Hе змiнюються
 • Дiаметр рогiвки збiльшений на 2,5-3,5 мм, глибина передньої камери - на 1-1,5 мм
 • Збiльшення ПЗВ i дiаметра рогiвки на 3,5 мм
 • Дiаметр рогiвки i ПЗВ збiльшенi на 4-4,5 мм
 • Дiаметр рогiвки i ПЗВ на 2-2,5 мм, глибини передньої камери - на 1,5 мм
 • Дiаметр рогiвки i ПЗВ на 3,5 мм, глибини передньої камери - на 2,0 мм
 • Дiаметр рогiвки на 4 мм, ПЗВ - на 5,5 мм, глибини передньої камери - на 2 мм
 • Горизонтальний меридiан ока на 1-5 мм
 • Застiйною ин'єкцiєю кон'юнктиви
 • Дистрофiчними змiнами, набряком рогiвки, розвитком стафiломи склери, сублюксацiєю кришталика
 • Розривами рогiвки, розвитком катаракти
 • Iридодiалiзом, розривами сфiнктера
 • Мiдрiазом, колобомами райдужки
 • У 15% випадків
 • У 25% випадків
 • У 35% випадків
 • У 40-50% випадків
 • У 60-70% випадків
 • У виглядi гострого нападу глаукоми
 • З народження помiчається збiльшення очних яблук iз зкаламученням рогiвок, що прогресують
 • Hевпинним прогресуванням, не дивлячись на лiкування
 • Раптовим початком у вiцi 2-3 роки
 • Наявним постiйним больовим компонентом
 • Одностороннiм процесом
 • Синдромом Рiгера
 • Розвитком на протязi перших 2 рокiв розвиненої стадiї процесу
 • Появою перших ознак пiсля 5 рокiв
 • Hормалiзацiєю ВОТ пiд дiєю мiотикiв
 • Гонiодисгенез (ГДГ) II ступеню
 • ГДГ I
 • ГДГ III ступеню
 • ГДГ I, II, III ступiней
 • Трабекулотомiя
 • Гонiопунктура
 • Трабекулостомiя
 • Глибока склеректомiя
 • Iридоциклоретракцiя
 • 1 раз на мiсяць
 • 2 раза на мiсяць
 • 1 раз у квартал
 • Кожне пiврiччя
 • 1 раз на рiк
 • Синє забарвлення склер
 • Ламкiсть кiсток
 • Отосклероз
 • Слабкiсть суглобових сумок i зв'язкового апарату
 • Карликовий зріст
 • Претрабекулярний блок мезодермальною тканиною
 • Трабекулярний блок
 • Hедорозвиток трабекулярного апарату
 • Iнтрасклеральна ретенцiя
 • Hаявнiсть мембрани Баркана
 • Hедостатнє розщеплення РРК, переднє прикрiплення райдужки i залишки мезодермальної тканини
 • Рудиментарний стан склеральної остроги
 • Вплетення цилiарного м'язу в трабекулу
 • Облiтерацiя склерального синуса
 • Передньому прикрiпленнi райдужки
 • Hедостатнiй диференцiацiї трабекули, вплетеннi у неї волокон вiйкового м'язу
 • Hаявностi мезодермальної тканини
 • Hедорозвиток або вiдсутнiсть шлемового каналу
 • Hедостатнього розщеплення райдужно-рогівкового кута
 • Рудиментарного стану склеральної остроги
 • Hедорозвитку, вiдсутностi або заднього положення шлемового каналу
 • Вплiтання волокон цилiарного м'язу в трабекулу
 • Hедорозвитку вортикозних вен
 • Дермоїд
 • Серознi кiсти
 • Гемангiоми
 • Hейрофiброми
 • Лiмфангiоми
 • При народженнi
 • В першi мiсяцi життя
 • На протязi першого року життя
 • В першi 5-6 рокiв життя
 • На протязi всього послiдуючого життя
 • Дуже швидко
 • Повiльно збiльшуються
 • Hе прогресують
 • Пiддаються зворотньому розвитку
 • Кортикостероїдної терапiї
 • Хiмiотерапiї
 • Рентгентерапiї
 • Хiрургiчного видалення пухлини
 • Променевої терапiї
 • Рентгенографiя
 • Радiозотопне обстеження
 • Комп'ютерна томографiя
 • Термографiя
 • Пункцiйна бiопсiя
 • Зорового нерва
 • Хорiоїдеї
 • Оптично дiяльної сiткiвки
 • Оптично недiяльної сiткiвки
 • Плоскої частини вiйкового тiла
 • В областi нижньої повiки
 • В областi верхньої повiки
 • В кон'юнктивi повiк
 • В кон'юнктивi очного яблука
 • В орбiтi
 • на першому році життя
 • до 3 років
 • до 5 років
 • до 6-8 років
 • до 14-15 років
 • Порушенням рухливостi очного яблука
 • Складнiстю репозицiї
 • Екзофтальмом
 • Косоокiстю
 • Птозом
 • Системної червоної вовчанки
 • Хвороби Реклiнгаузена
 • Синдрома Стердж-Вебера-Краббе
 • Синдрома Марiнеску-С'єгрена
 • Синдрома Шершевського-Тернера
 • Тиск амнiотичних тяжiв
 • Патологiя вагiтностi матерi
 • Вплив зовнiшнiх факторiв
 • Спадковiсть
 • Верхня повiка
 • Верхньо-зовнiшнiй край орбiти
 • Верхньо-внутрiшнiй край орбiти
 • Кон'юнктива очного яблука
 • Область лiмба i рогiвки
 • Переважно епiтелiальнi клiтини
 • Усi елементи шкiри
 • Мезодермальну тканину
 • Тiльки жирову тканину
 • Hедиференцiйованi клiтини
 • Розсмоктуюча терапiя
 • Фiзiотерапевтичне лiкування
 • Iнцизiя з вискоблюванням вмiсту дермоїда
 • Хiрургiчне видалення у капсулi
 • Введення склерозуючих засобiв у товщу дермоїда
 • Хвороби Стердж-Вебера-Краббе
 • Хвороби Реклiнгаузена
 • Хвороби Бехтерева
 • Синдрома Рейтера
 • Синдрома Бехчета