База тестів

 • При металльозi
 • При травматичній катаракті
 • При двохстороннiй судиннiй непрохiдностi сiткiвки або зорового нерва
 • При рецидивуючому крововиливi
 • При вториннiй глаукомi
 • Тимчасово непрацездатними
 • Визначається І група iнвалiдностi
 • Визначається II група iнвалiдностi
 • Визначається III група iнвалiдностi
 • І група iнвалiдностi без термiну переоглядання
 • При гостротi зору з корекцiєю ока, що краще бачить, до 0,08
 • При звуженнi поля зору до 20°
 • При двохстороннiй центральнiй скотомi 8-10 гр
 • При протипоказаннях до працi у звичайних умовах
 • При односторонньому анофтальмі та гостроті зору єдиного ока менше 0,3
 • При слiпотi обох очей
 • При зниженнi гостроти зору до 0,2 з урахуванням захворювання органа зору, соцiальних показань i загальних захворювань органiзма
 • При звуженнi поля зору до 20°, в залежностi вiд характера захворювання, квалiфiкацiї хворого i характера змiни умов працi
 • В звязку з воєнною або виробничою травмою i захворюваннями ока, коли неможливе рацiональне працевлаштування, або коли перехiд на iншу роботу з'язаний з пониженням у посадi
 • Тимчасово непрацездатними
 • Iнвалiдами I групи
 • Iнвалiдами II групи
 • Iнвалiдами III групи
 • Iнвалiдами без термiну переосвiдчення
 • Рацiональним
 • Hерацiональним
 • Рiвноцiнним
 • Нерівноцінним
 • Нераціонально-тимчасовим
 • Чіткі межі диска зорового нерва
 • Чітка назальна межа диска зорового нерва
 • Нечітка темпоральна межа диска зорового нерва
 • Симптом Кестенбаума
 • Синдром "в'юнка"
 • Загальним захворюванням
 • Професiйним захворюванням
 • Виробничою травмою ока
 • Побутовою травмою ока
 • Відсутністю ока (анофтальм)
 • Кон'юнктивiти, кератокон'юнктивiти, викликанi дiєю подразнюючих речовин
 • Катаракта, викликана систематичною дiєю променистої енергiї
 • Прогресуюча близькозорiсть, зв'язана з постiйним напруженням зору при точнiй мiлкiй роботi
 • Електрофтальмія
 • Кератоконус
 • Агравацiєю
 • Iстерiєю
 • Авiтамiнозом
 • Покази хворого завжди об'ктивні
 • Hiстагмографiя
 • Окулографiя
 • Офтальмоскопiя
 • Аномалоскопiя
 • Флюоресцеїнова ангiографiя