• Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Газовий алкалоз
 • Негазовий алкалоз
 • Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альолярної вентиляції
 • Перфузійний тип
 • Дифузійний тип
 • Клубочкової фільтрації
 • Канальцевої секреції
 • Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в дистальному відділі нефрону
 • Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках
 • Накопичення продуктів азотистого обміну в крові
 • Порушення ліпідного обміну
 • Зміни вуглеводного обміну
 • Нирковий ацидоз
 • Порушення водно-електролітного обміну
 • ІХ (Крістмаса)
 • ІІ (протромбіну)
 • VІІІ (антигемофільного глобуліну)
 • ХІ (протромбопластину)
 • ХІІ (Хагемана)
 • Залізорефрактерна анемія.
 • Хвороба Мінковського-Шоффара.
 • Залізодефіцитна анемія.
 • В12-дефіцитна анемія.
 • Серпоподібноклітинна анемія.
 • Пошкодження ендотелію судинної стінки
 • Сповільнення плину крові
 • Підвищення концентрації коагулянтів крові
 • Зменшення вмісту антикоагулянтів крові
 • Зниження активності фібринолітичної системи
 • Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • Гіперосмолярна гіпергідратація
 • Ізоосмолярна гіпергідратація
 • Гіпоосмолярна дегідратація
 • Гіперосмолярна дегідратація
 • Внутрішній механізм активації протромбінази
 • Зовнішній механізм активації протромбінази
 • Перетворення протромбіну в тромбін
 • Перетворення фібриногену в фібрин
 • Ретракція кров’яного згустку
 • Обструктивний бронхіт
 • Дольова пневмонія
 • Пневмоторакс
 • Туберкульозний плеврит
 • Пневмосклероз
 • Дефіцит сурфактанту
 • Гіпервентиляція
 • Спазм легеневих судин
 • Артеріальна гіпертензія
 • Респіраторний ацидоз
 • Механічна жовтяниця
 • Гемолітична жовтяниця
 • Паренхіматозна жовтяниця
 • Печінкова кома
 • Портальна гіпертензія
 • Зменшення хвилинного об'єму серця.
 • Збільшення проникності судинної стінки.
 • Активація ренін-ангіотензинової системи.
 • Збільшення альдостерону в крові.
 • Збільшення секреції АДГ.
 • Гіпоальбумінемія.
 • Підвищення гідростатичного тиску в капілярах.
 • Збільшення проникності судинної стінки.
 • Динамічна лімфатична недостатність.
 • Зменшення об'єму плазми крові.