База тестів

 • Бляшки Iскерського-Бiто
 • Гiперкератоз
 • Глибокi судини у рогiвцi
 • Перикорнеальна iн'єкцiя
 • Гемералопiя
 • Пляма
 • Лейкома
 • Преципiтат
 • Стафiлома
 • Хмароподiбне зкаламучення (нубекула)
 • Поверхневому ураженнi рогiвки
 • Перфорацiї рогiвки
 • Порушеннi строми рогiвки до задньої прикордонної пластинки
 • При невусi в областi лiмба
 • Защемленнi райдужки в перфорацiйному отворi
 • Грибкових
 • Бактерiальних
 • Туберкульозних
 • Аутоiмунних
 • Дистрофiчних
 • Паннус
 • Дисковидний iнфiльтрат
 • Флiктена
 • Деревоподiбнi розгалуження
 • Дифузне зкаламучення рогiвки
 • Зкаламучення рогiвки
 • Поява неправильного астигматизму
 • Лiнiї кератоконуса
 • Витончення верхiвки конуса
 • Ксерозом
 • Гнiйною виразкою
 • Кератомаляцiєю
 • Васкуляризацiєю
 • Вираженною гноєтечею
 • Хвороби Рейтера
 • Синдрома Гужеро-Шегрена
 • Розацеа-кератита
 • Пемфiгуса
 • Трахоми
 • Перикорнеальна
 • Застiйна
 • Змiшана
 • Кон'юнктивальна
 • В 2 i 3 роки
 • В 5 i 6 рокiв
 • В 8 i 9 рокiв
 • В 12 i 14 рокiв
 • В 16 рокiв
 • У глибоких шарах строми
 • Субепiтелiально
 • В областi десцеметової мембрани
 • В епiтелiї
 • В ендотелiї
 • Пiдвищена
 • Знижена
 • Hе змiнюється
 • Пiдвищена на периферiї рогiвки
 • Пошарова кератопластика
 • Кератофакiя
 • Епiкератофакiя
 • Iнтерламелярна кератопластика
 • Кератомiльоз
 • Кератопластика
 • Епiкератофакiя
 • Кератомiльоз
 • Кератофакiя
 • Кератотомiя
 • Iнфiльтрат дисковидної форми з кратероподiбним дном
 • Наявнiсть прогресуючого края
 • Розповсюдження лише поверхнево без загрози перфорації
 • Перифокальна інфільтрація, гіпопіон
 • При аденовiрусному кератитi
 • При розацеа-кератитi
 • При герпетичному кератитi
 • При сифiлiтичному кератитi
 • При туберкульозно-алергiчному кератитi
 • При герпетичному кератитi
 • При аденовiрусному кератитi
 • При розацеа-кератитi
 • При трахомi
 • Сифiлiтичному кератитi
 • Гiпертрофiї та iнфiльтрацiї кон'юнктиви
 • Розвиток фолiкулiв i рубцювання
 • Hаявнiсть цитоплазматичних включень - тiлець Гальберштедтера-Провачека
 • Зкаламучення лише поверхневих шарiв рогiвки
 • Епiтелiопатiєю
 • Центральною ерозiєю рогiвки
 • Епiтелiальним кератитом
 • Стромальним кератитом
 • Краєвим кератитом
 • Гратчастої дистрофiї рогiвки
 • Флiктенульозного кератита
 • Деревоподiбного кератита
 • Аденовiрусного кератокон'юнктивiта
 • Сухого кератокон'юнктивiта
 • Бактерiальнi кератити
 • Герпетичнi кератити
 • Кератити, обумовленi хламiдiями
 • Грибковi кератити
 • Авітамiнознi кератити
 • У новонароджених в першому пiврiччi життя
 • У дiтей вiд 5 мiсяцiв до 5 рокiв
 • У пiдлiткiв
 • У дорослих
 • Вiк не має значення
 • Рецидивуючими
 • Рiдко рецидивуючими
 • Hе рецидивуючими
 • до 12 годин
 • 24 години
 • 48 годин
 • 72 години
 • 1 годину
 • У перiод загострення
 • Через мiсяць пiсля загострення
 • Через 5 мiсяцiв пiсля загострення
 • Час не має значення
 • Тiльки в гострому перiодi
 • Не визначається
 • Тiльки в перiод ремiссiї
 • Тiльки при супутньому iридоциклiтi
 • Паренхiматозному сифiлiтичному кератиту
 • Туберкульозному кератиту
 • Склерозуючому кератиту
 • Повзучiй виразцi рогiвки
 • Авiтамiнозному кератиту
 • Сифiлiтичного кератита
 • Флiктенульозного кератита
 • Грибкового кератита
 • Герпетичного кератита
 • Авiтамiнозного кератита
 • Рецидивує часто
 • Рецидивує рiдко
 • Залишається стiйкий iмунiтет
 • Hе залишає iмунiтета
 • Слабкий гуморальний iмунiтет
 • Сльозотеча
 • Кон'юнктивальна iн'єкцiя
 • Вiдсутнiсть слiз пiд час плачу
 • Зниження зору
 • Бiль
 • Вiтамiнiв групи В
 • Вiтамiна С
 • Вiтамiна А
 • Вiтамiна Е
 • Вiтамiна Д
 • Зверху
 • Знизу
 • З будь-якого боку лiмба
 • Зсередини
 • Зовнi
 • Змiн зовнiшнього середовища /радiацiя, забруднення повiтря хiмiчними речовинами/
 • Порушення ембрiогенезу в зв`язку з хворобою матерi
 • Клiматичнi умови
 • Травми
 • Циклiчнiсть
 • Двухстороннє ураження
 • Вкриття виразками рогiвки
 • Вiдсутнiсть рецидивiв
 • Глибокi судини
 • Вiдсутнiсть виразок
 • Вiдносно сприятливий iсход
 • Протягом всього життя
 • В першi 40 i 50 рокiв
 • В першi 5 рокiв
 • До 70 рокiв
 • В першi 20 i 40 рокiв
 • Розвитком катаракти
 • Втратою тактильної чутливостi
 • Розвитком макулодистрофiї
 • Розвитком зкаламучень в склистому тiлi
 • Розвитком периферичної дегенерацiї сiткiвки
 • Переднiй епiтелiй
 • Строма
 • Десцеметова оболонка
 • Ендотелiй
 • Дифузно у всiх шарах рогiвки
 • Ендотелiй
 • Переднiй епiтелiй
 • Строма
 • Десцеметова оболонка
 • Боуменова мембрана
 • В переднiх двох третинах строми рогової оболонки
 • В заднiй половинi рогiвки
 • У всiх шарах
 • Тiльки в епiтелiї
 • Тiльки в боуменовiй оболонцi
 • По ходу очної щілини
 • Вздовж нижнього лімбу
 • Вздовж верхнього лімбу
 • Вздовж нижньо-носової ділянки лімбу
 • Вздовж нижньо-темпаральної ділянки лімбу
 • Відкладення пігменту в базальній мембрані
 • Відкладення амілоїду в базальній мембрані
 • Відкладення кадьцію в базальній мембрані
 • Відкладення солей заліза в базальній мембрані
 • Це дрібні епітеліальні везікули