• До народження дитини
 • Протягом 1 року життя
 • До кiнця 2 року життя
 • До кiнця 3 року життя
 • Гетчiнсонова трiада
 • Виразки на слизовiй рота
 • Iнтракранiальнi кальцифiкати
 • Глухiсть
 • Iрiдоциклiт
 • Синдром Чандлера
 • Синдром Рiгера
 • Синдром Когана-Рiзе
 • Синдром Краупа-Познера-Шлоссмана
 • Синдром Тея-Сакса
 • Пластичний іридоцикліт, ускладнена катаракта, дистрофія рогівки, поліартрит
 • Ускладнена катаракта, зниження слуху, менінгоенцефаліт, увеїт
 • Кератит, іридоцикліт, теноніт, гоніт, уретріт
 • Ураження суглобів, гніздоподібне облисіння, увеїт
 • Увеїт, стоматит, уретріт
 • Прогресуючої мезодермальної атрофiї
 • Старечої увеопатiї
 • Синдрома Рiгера
 • Синдрома Фукса
 • Глаукомо-циклiтичного кризу
 • Hе змiнюється
 • Зiниця розширена
 • Зiниця вузька
 • Зiниця щiлиноподiбна
 • Зiниця овальна
 • Вiдкладення на ендотелiї рогiвки лiмфоцитiв
 • Вiдкладення на ендотелiї макрофагiв
 • Вiдкладення бiлкових субстратiв на десцеметовiй оболонцi
 • Псевдоексфоліації
 • Гострий, бурний
 • Пiдгострий
 • В'ялий
 • Поступовий
 • Гострий, бурний
 • Пiдгострий
 • Непомiтний
 • Поступово-прогресуючий
 • Бiле вогнище iз чiткiми межами
 • Обмеженi iнфiльтрати з нечiткiми контурами на яскраво-червоному фонi
 • Бiле вогнище з чiткою межею i з пiгментацiєю
 • Червоне вогнище з нечiтким контуром
 • Пiгментоване вогнище на червоному фонi
 • Стрептококовий, стафiлококовий, вiрусний
 • Гонорейний
 • При синдромi Харада, синдромi Стiла, при хворобi Бєхтерева, при синдромi Рейтера
 • Туберкульозний, лепрозний
 • Туберкульозний, токсоплазмозний
 • Бруцельозний, лептоспирозний
 • Лепрозний
 • Вірусний
 • Зкаламученням рогiвки, преципiтацiєю
 • Кератитом, iридоциклiтом, кон'юнктивiтом, тенонiтом, гонiтом i уретритом
 • Дакрiоаденiтом, хорiоїдитом, кон'юнктивiтом
 • Афтозним стоматитом
 • Рубеозом райдужки
 • Кератiт
 • Хорiоретинiт, колобоми судинного тракта
 • Крововилиття на очному днi
 • Помутнiння сiткiвки
 • Гiпопiон-увеїт, афтозний стоматит, виразкове ураження шкiри i слизової зовнiшнiх статтевих органiв
 • Уретрит, ураження суглобiв, увеїт
 • Дистрофiя рогiвки, увеїт, враження суглобiв
 • Ускладнена катаракта, зниження слуху, менiнгоенцефалiт, увеїт
 • Ураження суглобiв, гнiздоподiбне облисiння, увеїт
 • Бiле вогнище з чiткiми межами, обмежене пiгментом
 • Сiре вогнище з чiткими межами
 • Пiгментоване вогнище на червоному фонi
 • Свiтло-жовте вогнище
 • Зблiднення сiткiвки з нечiткiми контурами
 • Старше 80 рокiв
 • Вiд 60 i 80 рокiв
 • Вiд 40 i 60 рокiв
 • Дитячий вiк
 • Hе має значення
 • З набряком райдужки
 • З вiдкладенням фiбрину
 • Крововиливом
 • З псевдоексфолiацiями
 • З преципiтатами
 • Неврит зорового нерва
 • Ускладнена катаракта
 • Кератит
 • Вторинна глаукома
 • Кератоконус
 • Мала товщина строми
 • Пiдвищений вмiст пiгмента в задньому листку
 • Переважання сфiнктера над дилятатором
 • Пластичним іридоциклітом, ускладненою катарактою, дистрофією рогівки, поліартритом
 • Кератитом, іридоциклітом, тенонітом, гонітом, уретрітом
 • Ускладненою катарактою, зниженням слуху, менінгоенцефалітом, увеїтом
 • Ураженням суглобів, гніздоподібним облисінням, увеїтом
 • Увеїтом, стоматитом, уретрітом
 • Сильний бiль i iн'єкцiя очного яблука
 • Вiдкритий кут передньої камери
 • Закритий кут передньої камери
 • Преципiтати
 • Глаукоматозна екскавацiя диска зорового нерва
 • Hедорозвинення цилiарного м`яза, спастичний його стан, вiдсутнiсть акомодацiї, безболiснiсть при захворюваннях
 • Вiйкове тiло товсте, пухке, погано диференцiйоване, клiнiчна рефракцiя зсунута в сторону гiперметропiї, переважання рухових та трофiчних нервових закiнчень
 • Вiйкове тiло товсте, цiлiарний м`яз слабко розвинутий, атонiчний