• Класифiкацiя Pollak (1967 р.)
 • Класифiкацiя Forbes (1966 р.)
 • Класифiкацiя Б.Л. Поляка (1968 р.)
 • Класифiкацiя М.М. Краснова
 • Проба ретроградного заповнення шлемового канала кров'ю
 • Проба Форбса
 • Проба Зарубiна
 • Проба Вургафта
 • Hе вiдкривається
 • Вiдкривається
 • Вiдкривається з вiднайденням окремих вузьких або широких гонiосинехiй
 • Оптичний зрiз
 • Дзеркальне поле
 • Дiафаноскопiчне освiтлення
 • Дослiдження у непрямому освiтленнi
 • Ковзаючий промiнь
 • Зворотня офтальмоскопiя i бiомiкроскопiя з лiнзою Гольдмана
 • Флюоресцеїнова ангiографiя
 • В прохiдному свiтлi
 • Циклоскопiя
 • Дiафаноскопiя
 • У темному полi
 • Осциляторним освiтленням
 • Дифузним освiтленням
 • Дзеркальним полем
 • Ковзаючим променем
 • Пряме фокальне освiтлення
 • Hепряме фокальне освiтлення
 • Осциляторне освiтлення
 • Проходяче свiтло
 • Ковзаючий промiнь
 • Проходяче свiтло
 • Пряме фокальне освiтлення
 • Метод дзеркального поля
 • Осциляторне освiтлення
 • Ковзаючий промiнь
 • Пряме фокальне
 • Проходяче свiтло
 • Осцилляторне
 • Ковзаючий промiнь
 • Дослiдження в темному полi
 • При змiнному
 • При прямому фокальному
 • При непрямому, у темному полi
 • У проходячому свiтлi
 • У дзеркальному полi
 • У синьому свiтлi
 • У червоному свiтлi
 • У безчервоному свiтлi (зеленому)
 • У непрямому червоному свiтлi
 • У пурпурному свiтлi
 • У червоному свiтлi
 • У синьому кольорi
 • У безчервоному свiтлi
 • У жовтому свiтлi
 • У пурпурному свiтлi
 • У внутрiшнiх шарах
 • Узовнiшнiх шарах
 • У всiх шарах
 • У шарi пiгментного епiтелiя
 • У мембранi Бруха
 • Посинiння
 • Зблiднення
 • Кольор не мiняється
 • Почервонiння
 • Зелений вiдтiнок
 • Уточнююче ультразвукове обстеження
 • Дослiдження за допомогою ванночок - повiкорасширювачiв
 • Кiнетичне ультразвукове обстеження
 • Оглядове ультразвукове обстеження
 • Локалiзацiйну ехографiю
 • Прижиттєве обстеження кута передньої камери ока за допомогою гонiоскопа i щiлинної лампи
 • Прижиттєве обстеження кута передньої камери ока за допомогою гонiопризми
 • Прижиттєве обстеження кута передньої камери ока за допомогою гонiолiнзи
 • Гонiоскопiв i гонiолiнз
 • Гонiоскопiв i гонiопризм
 • Гонiоскопiв, гонiопризм i гонiолiнз
 • Прозорiсть
 • Ступiнь i вид пiгментацiї
 • Прозорiсть, ступiнь i вид пiгментацiї
 • Як гомогенна коричньова смуга в областi трабекулярної зони
 • Як гранули пiгмента коричньово-чорного кольору в областi трабекулярної зони
 • Як гранули пiгмента коричньово-чорного кольору на фонi гомогенної коричньової смуги в областi трабекулярної зони
 • Як гранули пiгмента коричньово-чорного кольору на фонi гомогенної коричнюватої смуги в областi трабекулярної зони
 • Як гранули пiгмента коричньово-чорного кольору в областi трабекулярної зони
 • Як гомогенна коричнювата смуга в областi трабекулярної зони
 • Гребiнчаста зв'язка вважається варiантом норми, вiдрiзняється вiд гонiосинехiї тим, що нiколи не пiдтягає корiнь райдужки в виглядi шатра i дiхотомiчно дiлиться
 • Гребiнчаста зв'язка вважається, поряд з гонiосинехiєю, варiантом патологiї i вiдрiзняється вiд гонiосинехiї тим, що пiдтягає корiнь райдужки в виглядi шатра
 • Гребiнчаста зв'язка вважається варiантом норми i вiдрiзняється вiд гонiосинехiї тим, що прикрiплюється до рогiвки
 • 10-18-кратному
 • 18-35-кратному
 • 35-60-кратному
 • Збiльшення не має значення
 • Фiзiологiчний розчин
 • Метилцелюлоза
 • Вiзiтiл
 • Розчин желатина
 • Розчин глюкози
 • При гонiоскопiї проводиться компресiя рогiвки гонiоскопом без гаптичної частини i контролюється положення кореня райдужної оболонки
 • Проводиться компресiя рогової оболонки гаптичною частиною гонiоскопа
 • Проводиться огляд кута передньої камери ока i компресiя рогiвки з контролем положення вiйкового тiла
 • При гонiоскопiї проводиться компресiя рогiвки i контролюється положення корнеосклеральної трабекули
 • В визначеннi ширини кута передньої камери ока за шириною смужки лiмба, що свiтиться
 • В зпiвставленнi товщини оптичного зрiзу рогової оболонки i ширини щiлини промiж задньою поверхнею рогiвки i передньою поверхнею райдужки
 • В визначеннi ширини лiмба при дiафаноскопiї
 • В визначеннi ширини лiмба при дiафаноскопiї
 • В визначеннi ширини смужки, що свiтиться, в областi лiмба
 • В зпiвставленнi зпiввiдношення товщини оптичного зрiзу рогiвки i ширини щiлини промiж задньою поверхнею рогiвки i передньої поверхнею райдужки
 • У височному
 • У носовому
 • У височному i носовому сегментах, умовно визначаючи середнє значення обох величин
 • У верхньому
 • У нижньому
 • Способом Меддокса
 • Дослiдом iз встановлючим рухом
 • Способом Кальфа
 • Визначенням ведучого ока
 • 90 Способом Грефе
 • Методом Левицького
 • Методом Грефе
 • Методом Меддокса
 • Методом Кальфа
 • Дослiдом "дiрка в долонi"
 • Контрольним методом Дондерса
 • Статичною периметрiєю
 • Кiнетичною периметрiєю
 • Кампiметрiєю
 • Сiткою Амслера
 • Визначення гостроти зору
 • Адаптометрiя
 • Сiтка Амслера
 • Периметрiя
 • Рентгенографiя