• Вiдкритокутову глаукому
 • Закритокутову глаукому
 • Гiпертензiю
 • Вроджену глаукому
 • Деревоподiбний кератит
 • Дифтерiйний кон'юнктивiт
 • Флiктенульозний паннозний кератит
 • Аденовiрусний кератокон'юнктивiт
 • Рецидивуюча ерозiя рогiвки
 • Hакласти шви на склеральную рану
 • Hакласти пов'язку на одне око
 • Накласти шви на рану рогiвки
 • Hакласти вузловi шви на лiмб, потiм на рогiвку i склеру
 • Вiдсiкти оболонки, що випали
 • Консервативне лiкування вторинної глаукоми мiотиками
 • Консервативне лiкування мiдрiатиками
 • Антиглаукоматозна операцiя
 • Видалення зкаламученого кришталика
 • Консервативне лiкування факогенного увеїта
 • Призначення мiотикiв
 • Призначення мiдрiатикiв
 • Антиглаукоматозна операцiя
 • Екстракапсулярне видалення кришталика з імплантацією ІОЛ з застосуванням місцевої та загальної антибіотикотерапії, мідріатиків, кортикостероїдів
 • Борною кислотою
 • Содовим розчином
 • Танiном
 • Левомiцетiном
 • Розчином марганцевокислого калiю
 • Ресничнi краї рани повiк
 • Вiльнi краї повiк (через iнтермаргiнальний простiр)
 • Шкiрно-м'язовi пластинки ран повiк
 • Тарзо-кон'юнктивальнi пластинки повiк
 • Ситуацiйнi (направляючi) шви
 • Видалити
 • Обмити бактерицидним розчином i вправити на мiсце
 • Необоротно змiненi дiлянки видалити, останнi промити бактерицидним розчином i вправити на мiсце
 • Поранення ока
 • Захворювання додаткових пазух носа
 • Захворювання кровi
 • Захворювання зубiв
 • Розвиток сепсиса
 • Тромбоз кавернозного синуса
 • Ендофтальмiт
 • Hеврит зорового нерва
 • Паралiч лицевого нерва
 • Коротидно-кавернозне співустя
 • Тромбофлебіт орбітальних вен
 • Мозкова грижа
 • Лікворея
 • Пiдвищення ВОТ вище 30 мм рт. ст
 • Вiдсутнiсть стабiлiзацiї функцiй на фонi максимального режиму мiотикiв
 • При рiвнi офтальмотонуса вище 26 мм рт.ст
 • При триваючому зниженнi гостроти зору
 • При вiдсутностi явної фiльтрацiйної подушки
 • Утриматись вiд раннього хiрургiчного втручання
 • Оперувати пiсля появи рубця
 • Лiкувати пiд пов'язкою консервативно
 • Лiкувати консервативно вiдкритим способом
 • Провести ранню хiрургiчну обробку з накладанням косметичних швiв та швiв Л.Д. Мiцкевича
 • Ширмера
 • Зайделя
 • Вургафта
 • Маринчева
 • Водовозова
 • Глибока передня камера, змiщення ядра кришталика донизу, iридодонез, ВОТ пiдвищене
 • Мiлка передня камера, пiдвищений ВОТ, бiль у скронi
 • Мiлка передня камера, гiпотонiя ока, ригiдна зiниця, офтальмоскопiчно - вiдшарування судинної оболонки
 • Передня камера середньої глибини, мiдрiаз, офтальмоскопiчно - сiрий бугор, ВОТ в N
 • Передня камера мiлкувата, кришталик скаламучений, збiльшуючийся у розмiрi, ригiдна зiниця, ВОТ пiдвишений
 • Змiщення кришталика уперед
 • Блокада мiсця операцiї
 • Медикаментозний мiдрiаз
 • Токсико-алергiчна реакцiя
 • Набряк Квiнке
 • Часте закапування мiотiков
 • Iнстиляцiї кортiкостероїдiв
 • Iн'єкцiї антибiотикiв
 • Фiзiотерапевтичнi методи лiкування
 • Iридектомiя
 • Циклостомiя
 • Iридоциклоретракцiя
 • Трабекулостомiя
 • Мiдрiаз
 • Набряк рогiвки
 • Преципітати
 • Закриття кута передньої камери
 • Зменшення коефiцiєнта легкостi вiдтоку
 • Інстиляції в око антибіотиків за 2 - 3 дня до операції
 • Наявність "чистого посіву" з кон'юнктиви
 • Інстиляції антибіотика в око за 2 - 3 дні до операції, санація кон'юнктиви та ізоляція інтермаргінального края повік під час операції
 • Мiдрiатики
 • Дiакарб
 • Антибiотики
 • Кортикостероїди
 • Аналгетики
 • Злоякiсної глаукоми на очах з афакiєю
 • Повзучої глаукоми
 • Глаукоми з плоскою райдужкою
 • Псевдоексфолiативної глаукоми
 • Глаукоми з зiничним блоком
 • Повторна антиглаукоматозна операцiя у новому мiсцi
 • Призначення мiотикiв i В-блокаторiв
 • Активацiя фiльтрацiйної подушки
 • Коагуляцiя фiльтрацiйної подушки
 • Консервативна репозицiя IОЛ мiотиками i мiдрiатиками з використанням змiни положення голови хворого
 • Оперативна репозицiя IОЛ або видалення IОЛ
 • Консервативна репозицiя IОЛ - масаж зiницi та змiна положения голови хворого, а також i оперативна
 • У випадку розвитку увеїта, який не пiддається лiкуванню, вторинної глаукоми, дислокацiї IОЛ у склисте тiло
 • У випадках наростання тяжкостi симптомiв, якi загрожують функцiям або iснуванню очного яблука (увеїт, вторинна глаукома, дистрофiя рогiвки, внутрiшньоочнi крововиливи)
 • У випадках дислокацiї IОЛ у склисте тiло
 • У випадках рецидивуючого увеїта
 • У випадках ендофтальмiта
 • Прогресуючої епітеліально-ендотеліальної дистрофії рогівки
 • Вторинної абсолютної болiсної глаукоми
 • Меланобластоми судинної оболонки ока
 • Видалення випавшого в операцiйну рану склистого тiла i введеннi повiтря в передню камеру, герметизацiя розтину
 • Репозицiя склистого тiла мiкрошпателем та введення в передню камеру повiтря, герметизацiя розтину
 • Передня вiтректомiя, звуження зiницi, герметизацiя розтину
 • Гемостаз склеральних i кон'юнктивальних судин, гемостаз уражених судин райдужки, вимивання гiфеми, видалення згусткiв кровi пiнцетом
 • Видалення згусткiв кровi пiсля коагуляцiї судин, що кровоточать
 • Коагуляцiя судин, що кровоточать з наступним промиванням передньої камери
 • У термiновiй i повнiй герметизацiї операцiйного розтину
 • У форсованiй евакуацiї кровi з супрахорiоїдального простору(трепанація склери), герметизацiї операцiйного розтину i введення в передню камеру повiтря
 • У термiновiй та повнiй герметизацiї операцiйного розтину i введеннi в передню камеру повiтря
 • Iридопластика пiсля евакуацiї з передньої камери кровi, що вилилась, та її згусткiв
 • Гемостаз,евакуацiя з передньої камери кровi, що вилилась, завершення операцiї, без усунення iридодiализа
 • Евакуацiя з передньої камери кровi, що вилилась, завершення операцiї з наступним виправленням iридодiалiза через 1-1,5 мiсяцi
 • Каутеризацiя або крiопексiя кон'юнктиви i накладення давлячої пов'язки
 • Герметизацiя додатковими корнеосклеральними швами, крiопексiя або каутеризацiя зверху кон'юнктиви
 • Каутеризацiя або крiопексiя кон'юнктиви
 • Задня склеректомiя з поновленням передньої камери повiтрям
 • Призначення дiакарба, глицерола, масаж зiницi, субкон'юнктивальне введення 0,3 мл 10% розчину кофеїна
 • Спостереження, симптоматичне консервативне лiкування за показаннями
 • Активний масаж зiницi на фонi осмотерапiї
 • Активний масаж зiницi,а при вiдсутностi ефекту - базальна iридовiтректомiя з поновленням передньої камери
 • Активний масаж зiницi, базальна iридектомiя з допомогою IАГ- лазера
 • Масаж зiницi, прийом препаратiв осмотичної дiї
 • Введення повiтря у передню камеру
 • Дiагностика причини виникнення синдрома мiлкої передньої камери пiсля чого проводиться той чи iнший вид консервативного або оперативного лiкування
 • Активний массаж зiницi, водне навантаження
 • Проведення консервативної терапiї
 • Контроль якостi герметизацiї операцiйної рани
 • Контроль якостi герметизацiї операцiйної рани, стимуляцiя зниження ВОТ, проведення курса консервативної терапiї
 • Гемостаз
 • Евакуацiя кровi
 • Введення дiцiнона у передню камеру
 • Герметизація операційної рани та відмова від імплантації ІОЛ
 • Вiдмовитись вiд iмплантацiї
 • Зашиття iридодiалiза
 • Зашиття iридодiалiза, гемостаз, продовження iмплантацiї
 • Продовжувати iмплантацiю IОЛ
 • Hеобхiдно вiдмовитись вiд iмплантацiї IОЛ
 • Продовжувати iмплантацiю IОЛ
 • Провести iмплантацiю IОЛ -"Супутник"
 • Hеобхiдно вiдмовитись вiд iмплантацiї IОЛ
 • Видалити задню капсулу кришталика
 • Hеобхiдно провести передню вiтректомiю, видалити залишки задньої капсули кришталика, провести iмплантацiю IОЛ
 • Провести репозицiю склистого тiла, виконати алопластику дефекту задньої капсули, провести iмплантацiю IОЛ
 • Термiново зашити рану i накласти давлячу пов'язку
 • Продовжувати операцiю, не звертати увагу на випадiння склистого тiла
 • Провести репозицiю склистого тiла i передню вiтректомiю
 • Провести репозицiю склистого тiла
 • Провести передню вiтректомiю
 • Швидке виконання задньої склеректомiї, зашиття рани i евакуацiя кровi iз супрахорiоїдального простору
 • Виконання евiсцерацiї очного яблука
 • Виконання енуклеацiї очного яблука
 • Зашивання рани, введення в порожнину ока антибiотика
 • Максимальна герметизацiя, давляча пов'язка, довгий лiжковий режим
 • Проведення консервативного курса лiкування: кортiкостероїди внутрiшньо, в iнстиляцiях i пiд кон'юнктиву, iнгiбiтори простагландинiв, ангiопротектори, осмо- i тканинна терапiя
 • Курс лiкування, направлений на пiдсилення репаративних процесiв: призначення хiнiна мiсцево, тканиннi препарати, антисклеротичнi препарати
 • Застосування периферичної лазеркоагуляцiї, розсмоктуючої терапiї
 • Призначення дiуретикiв, кофеїн парабульбарно, давляча пов'язка на око
 • Периферична крiоретинопексiя
 • Синдромi С'єгрена
 • Герпетичному древовидному кератитi
 • Пiслягерпетичнiй кератопатiї
 • Hейро-паралiтичному кератитi
 • Аденовiрусному кератокон'юнктивiтi
 • Електрокоагуляцiя або крiоаплiкацiя країв
 • Hакладання швiв на рогiвку
 • Кон'юнктивальна пластика за Кунтом
 • Поверхнева лiкувальна кератопластика
 • Мiжшарова пересадка рогiвки за Беляєвим В.С
 • Полiмiксин
 • Дексаметазон
 • Сiрчанокислий цинк
 • Гамма-глобулiн противогрипозний
 • Сульфацил натрiю
 • Кератоконус II ст
 • Hейропаралiтичний кератит
 • Фiстула рогiвки
 • Деревоподiбний кератит
 • Епiтелiально-ендотелiальна дистрофiя рогiвки
 • Флюоресцеїновою пробою
 • За змiною рогiвкового зрiзу
 • Дiафаноскопiчним просвiчуванням
 • Дослiдженням волоском Фрея
 • Дослiдженням у дзеркальному полi
 • Лицем униз
 • Лицем угору
 • Hе має значення
 • Вертикальне положення
 • Горизонтальне положення, причому, - нахил голови не має значения