• Ретробульбарний
 • Iнтраканалiкулярний
 • Iнтрабульбарний
 • Внутрiшньочерепний
 • До входу в нього центральної артерiї сiткiвки
 • Волокна латеральних вiддiлiв сiткiвки обох очей
 • Волокна медiальних вiддiлiв сiткiвки обох очей
 • Волокна верхних вiддiлiв сiткiвки обох очей
 • Волокна нижних вiддiлiв сiткiвки обох очей
 • Волокна латеральних вiддiлiв сiткiвки одного ока
 • Тут знаходиться цилiарний вузол
 • Досягається верхня орбiтальна щiлина
 • Досягається нижняя орбiтальна щiлина
 • Досягається область зорового нерва
 • Досягається ретробульбарний вiддiл зорового нерва
 • Чiткi межi диска
 • Нечiткi межi диска
 • Сiрувато-зелений колiр
 • Iшемiчний, набрячний диск з вузькими судинами
 • Рiзко проявлений тортуозiтас
 • Простої атрофії зорового нерва
 • Увеоменінгіту з папілітом
 • Птоз та порушення зіничних рефлексів
 • Альтітудинальна геміанопсія
 • Запальнi захворювання головного мозку
 • Пiдвищення внутрiшньочерепного тиску
 • Порушення мiкроциркуляцiї головного мозку
 • Раннє зниження гостроти зору, звуження поля зору
 • Довга збереженнiсть гостроти зору i поля зору
 • Зниження гостроти зору, збереженнiсть поля зору
 • Збiльшення слiпої плями
 • Слiпа пляма у нормi
 • Рiзке зниження зору в одному оцi
 • Поступове зниження основних функцiй органа зору
 • У полi зору скотома
 • У полi зору нижня гемiанопсiя
 • Концентричне звуження поля зору
 • Консультацію невропатолога
 • Дослідження за допомогою томографії головного мозку
 • Флюоресцентну ангіографію
 • Лазерну коагуляцію сітківки
 • Непрохiднiсть центральної артерiї сiткiвки
 • Пiгментна дистрофiя сiткiвки
 • Глаукома
 • Ретробульбарний неврит
 • Вiдшарування сiткiвки
 • Ураження зорових трактiв
 • Ураження центрального нейрона
 • Ураження хiазми
 • Захворювання зорових нервiв
 • Hе змiнюються
 • Пiдвищуються рано
 • Пiдвищуються пiзно
 • Знижуються рано
 • Знижуються пiзно
 • Симпатична офтальмiя
 • Травматичний iридоциклiт
 • Базальний арахноїдiт
 • Кератит
 • Склероз внутрiшнiх сонних артерiй
 • Hепроникнiсть центральної артерiї сiткiвки
 • Пухлина гiпофiза, акромегалiя
 • Hеврастенiя
 • Душевна слiпота Мунка
 • Зниженням гостроти зору
 • Звуженням меж поля зору, центральними i парацентральними скотомами
 • Збiльшенням слiпої плями
 • Порушенням темнової адаптації
 • Підвищенням ВОТ
 • Розсiяний склероз
 • Грип
 • Хвороба Девiка-Хеннеберга
 • Захворювання додаткових пазух носа
 • Некориговані аномалії рефракції
 • Зниження гостроти зору
 • Порушення кольоровiдчуття
 • Центральнi i парацентральнi скотоми
 • Поява "кісткових тілець" на периферії сітківки
 • Звуження меж поля зору в поєднаннi з центральними скотомами
 • Гiперемiя диска зорового нерва
 • Зтушованнiсть меж диска
 • Дилятацiя вен на диску
 • Змiни диска незначнi, або вiдсутнi (залежать вiд локалiзацiї вогнища)
 • Повне випадiння поля зору
 • Центральна скотома
 • Концентричне звуження поля зору
 • Скотома Б'єрума
 • Лiдазу, хiмотрипсин
 • Антибіотики
 • Препарати папаїна
 • Hейрохiрургiчне втручання
 • Двостороннiй гострий ретробульбарний неврит
 • Двостороннiй хронiчний ретробульбарний неврит
 • Двостороннiй гострий папiлiт
 • Вторинна атрофiя зорового нерва
 • Iшемiчний набряк диска
 • Запальному процесу
 • Hекротичному процесу
 • Дистрофiчному процесу
 • Аутоалергiчному процесу
 • Блідий диск зорового нерва з чіткими межами
 • Не змінений диск зорового нерву з центральною скотомою
 • Ексудативні муфтоподібні утворення на судинах і на диску зорового нерва
 • Симптом вишневої кісточки
 • Гомонiмна гемiанопсiя
 • Центральна скотома
 • Скотома Йєнсена
 • Збiльшення слiпої плями
 • Кiльцеподiбна скотома
 • Концентричним звуженням
 • Бiназальною гемiанопсiєю
 • Центроцекальною скотомоюю
 • Центральною скотомою
 • Периферичною скотомою
 • Десенсибiлiзуючi препарати
 • Вiтамiнотерапiю
 • Тканиннi препарати
 • Специфічну десинсібілізацію
 • Ангiопротектори
 • Захворювання зорового нерва
 • Hепрохiднiсть гiлки центральної артерiї сiткiвки
 • При ураженнi зорової кори в областi острогоподiбної борозни
 • Пухлина гiпофiза
 • Початкова стадiя глаукоми
 • Гемiанопсiя гетеронiмна
 • Гемiанопсiя гомонiмна iз збереженням центра
 • Периферичне звуження
 • Центральна гемiанопiчна скотома
 • Гемiанопсiя гомонiмна повна
 • Рiзке сниження зору
 • Половинчасте або секторне випадiння поля зору
 • Набряклий диск, блiдо-молочного забарвлення
 • Диск бiлого кольору, iз чiткiми межами
 • Вiдсутнiсть змiни диска при наявностi центральної скотоми
 • Збiльшення слiпої плями
 • Концентричне звуження
 • Вiдсутнiсть змiни поля зору
 • Скотома Б'єррума
 • Скотома Йєнсена
 • Хронічна форма
 • Гостра форма
 • Рецидивуюча форма
 • Підгостра форма
 • У першiй стадiї
 • У другiй стадiї
 • У третiй стадiї
 • У четвертiй стадiї
 • У п'ятiй стадiї
 • У першiй стадiї
 • У другiй стадiї
 • У третiй стадiї
 • У четвертiй стадiї
 • У п'ятiй стадiї
 • Концентричне звуження меж поля зору
 • Зниження гостроти зору
 • Пiдвищення рiвня кольоросприймання
 • Розширення слiпої плями
 • Арочна скотома
 • Висока гострота зору
 • Рiзка рiзниця в гостротi зору обох очей
 • Рiзке зниження гостроти зору без виразної атрофiї
 • Двостороннiй набряк iз значними явищами атрофiї нерва на одному оцi
 • Захворювання центральної нервової системи
 • Аномалiї розвитку черепа
 • Iнтоксикацiї
 • Загальнi захворювання
 • Захворювання очного яблука
 • Знижується гострота зору
 • Концентрично звужується поле зору
 • Порушується кольоросприйняття
 • Функцiї не змiнюються
 • Очну мiгрень
 • Гiпертензiйний гiдроцефалiчний синдром
 • Оптичну судинну нейропатiю
 • Гостре порушення кровообiгу у сiткiвцi
 • Подразнення тройничного нерва
 • Глаукома
 • Колососковий хорiоретинiт
 • Ретробульбарний неврит
 • Макулiт
 • Пухлина гiпофiза
 • Антибiотики
 • Кортiкостероїднi препарати
 • Десенсибiлiзуючi препарати
 • Дегiдратацiйнi засоби
 • Тільки оперативне втручання - декомпресійна склероанульотомія навколо виходу зорового нерва з ока
 • Збiльшення слiпої плями
 • Розширення вен, перипапiлярний набряк
 • Розширення судин на диску
 • Hормальнi межi слiпої плями
 • Звуження поля зору
 • Колобомi зорового нерва
 • Мiєлiнових волокнах на диску
 • Набряцi диска зорового нерва
 • Препапiлярнiй мембранi
 • Простiй атрофiї зорового нерва
 • Враженнi латеральної частини хiазми
 • Враженнi всiєї хiазми
 • Враженнi медiальної частини хiазми
 • Враженнi правого зорового тракта
 • Враженнi лiвого зорового тракта
 • Одного вогнища
 • Двох вогнищ
 • Кiлькiсть вогнищ не має значення
 • Ураження хiазми
 • Ураження одного з зорових трактiв
 • Гетеронiмної гемiанопсiї
 • Гомонiмної гемiанопсiї
 • Односторонньої гемiанопсiї
 • Двосторонньої гемiанопсiї
 • Парацентральних скотом
 • Пiгментна дистрофiя сiткiвки
 • Ураження заднiх коротких цилiарних судин
 • Пухлина гiпофiза
 • Макулiт
 • Афакiя
 • Iнфаркт диска зорового нерва
 • Судинний псевдопапiлiт
 • Iшемiчний папiлоартерiїт
 • Iшемiчна оптична нейропатiя
 • Судинна оптична нейропатiя
 • Хвороба Бехчета
 • Оптична нейропатія Лебера
 • Мієлінові волокна
 • Синдром "в'юнка"