• Мiотикiв, дiуретикiв, осмопрепаратiв, антиоксидантiв
 • Кортiкостероїдiв, ангiопротекторiв, В-блокаторiв, симпатомiметикiв
 • Кортiкостероїдiв, дезiнфiкуючих засобiв, глюкози 40%
 • Аутогемотерапiї, гемодеза, електрофореза з алое
 • Судинорозширюючих i протизапальних засобiв, кисневої рефлексотерапiї
 • Аксиальний розмiр очей у порiвняннi
 • Рефракцiю очей
 • Кольоровiдчуття
 • Тонографiчнi показники
 • Термометричний тест
 • Iнстиляцiї мiдрiатикiв
 • Iнстиляцiї мiотикiв
 • Виконують акiнезiю кругового м'яза
 • Виконують ретробульбарну анестезiю
 • Виконують кантотомiю
 • Ленсектомiя
 • Крiоекстракцiя
 • Екстракапсулярна екстракцiя
 • Факоемульсифiкацiя
 • Екстракцiя за допомогою ерiзiфака
 • Внаслiдок наявностi астигматизма до оперативного втручання
 • Внаслiдок рубцювання в зонi розтину, коливань ВОТ і нерівномірного натягу швiв
 • Внаслiдок вторинного заживлення розтину
 • Якiсть рiжучого iнструмента, натяг тканин швами, внутрiшньоочний тиск
 • Hатяг тканин швами, внутрiшньоочний тиск
 • Якiсть рiжучого iнструмента, натяг тканин швами
 • Пошкодження ендотелiя рогiвки
 • Низька щiльнiсть ендотелiальних клiтин до операцiї, тривка запальна реакцiя
 • Пошкодження ендотелiя рогiвки пiд час операцiї, низька щiльнiсть ендотелiальних клiтин до операцiї, тривка запальна реакцiя, торкання ендотелiя рогiвки опорними елементами IОЛ або лiнзою
 • IОЛ з цилiарним типом крiплення
 • IОЛ з капсулярним типом крiплення
 • IОЛ з зiничним типом крiплення
 • Hе вiдрiзняється
 • Тонша, чим у дорослого
 • Плотнiша, чим у дорослого
 • Hаявнiстю зрощень iз райдужкою
 • Прикрiпленням циннових зв'язок
 • Шаровидна форма, наявнiсть зв'язки Вiгера
 • М'яка консистенцiя, вiдсутнiсть ядра
 • Тонкiсть передньої i задньої капсул кришталика
 • Щiльнiсть зонулярних волокон
 • Рівність товщини передньої та задньої капсул
 • Звузити зiницi
 • Розширити зiницi
 • Hе розширювати i не звужувати зiниця
 • Iнстiлляцiї вiтамiнних крапель
 • Iнстiлляцiї цинкових крапель
 • Екстракапсулярна екстракцiя
 • Iнтракапсулярна екстракцiя
 • Факоемульсифiкацiя
 • Реклiнацiя
 • Крiоекстракцiя
 • Максимально розширити зiницю
 • Максимально звузити зiницю
 • Hе звужувати i не розширювати зiницю
 • Зробити кантотомiю
 • Зробити акiнезiю
 • Значна травматизацiя ендотелiя рогiвки
 • Значна травматизацiя переднього епiтелiя рогiвки
 • Гiфема, що довго не розсмоктується
 • Розрив сфiнктера райдужки
 • Тромбоз вен сiткiвки
 • Пiд загальним ендотрахеальним наркозом
 • Пiд загальним внутрiшньовенним обезболюванням
 • Пiд мiсцевою акiнезiєю кругового м'яза
 • Пiд ретробульбарною анестезiєю з акiнезiєю
 • Ендокапсулярна імплантація штучного кришталика з гострим краєм його задньої поверхні
 • IАГ - лазерна дисцизiя задньої капсули
 • Розсiкання задньої капсули ножем Сато
 • Розсiкання задньої капсули цистотомом
 • Електрофорез з ферментами
 • У дiтей
 • У осiб, молодших 50 рокiв
 • У похилих людей
 • У осiб, вiком понад 50 рокiв
 • Частота розвитку вторинної катаракти не залежить вiд вiку
 • Вiдразу на операцiйному столi
 • В першi днi пiсля операцiї
 • Hе має значення, коли виконується дисцизiя задньої капсули
 • Hе ранiше, як через 3 мiсяцi пiсля операцiї, коли повнiстю стихають явища пiсляоперацiйного увеїта
 • Hе ранiше, як через пiвроку пiсля операцiї
 • Екстракапсулярна
 • Iнтракапсулярна
 • Ленсектомiя
 • Реклiнацiя
 • Повною iридектомiєю
 • Iз сфiнктеротомiєю
 • З частковою iридотомiєю
 • З iридотомiєю, або сфiнктеротомiєю i пластикою райдужки
 • Виконувати операцiю за класичною методикою
 • Виконання антиглаукоматозної операцiї, а через 2 - 3 мiсяцi - екстракцiї катаракти
 • Одномоментне виконання екстракцiї катаракти i антиглаукоматозної операцiї
 • Виконання екстракцiї катаракти, а через 3 - 4 мiсяцi - антиглаукоматозної операцiї
 • Виконується екстракцiя катаракти класичним способом
 • Виконується реклiнацiя катаракти
 • Виконується екстракцiя катаракти рогiвковим розтином зверху
 • Виконується екстракцiя катаракти рогiвковим розтином знизу
 • Виконується екстракцiя катаракти таким чином, щоб не погiршити досягнутий ефект антиглаукоматозної операцiї
 • Iридоциклоретракцiєю
 • Гонiотомiєю
 • Трабекулотомiєю
 • Синусотрабекулоектомiєю
 • Глибокою склеректомiєю
 • Пiдвищення ВОТ, периферичне затуманювання зору, розширення фiзiологiчної екскавацiї ДЗH
 • Райдужнi кола при поглядi на джерело свiтла, гiпотонiя ока, дистрофiя радужної оболонки
 • Рiзко знижена гострота зору, кришталик скаламучений, офтальмотонус у нормi
 • Рiзко знижена гострота зору, диск зорового нерва гiперемований, у склистому тiлi скаламучення
 • Свiтлобоязнь, сльозотеча, ерозiї рогiвки
 • Внаслiдок преципiтацiї рогiвки i IОЛ, утворення зiничної мембрани, скаламучення задньої капсули кришталика i склистого тiла
 • Внаслiдок утворення зiничної мембрани, скаламучення задньої капсули кришталика з формуванням вторинної катаракти
 • Скаламучення задньої капсули кришталика з формуванням вторинної катаракти i скаламучення склистого тiла
 • Властивiстю оптичної системи (сферичною та хроматичною аберацiями)
 • Hезначним змiщенням IОЛ допереду пiд час нахилу голови при читаннi, що викликає деяке посилення рефракцiї
 • Глибиною фокусної областi, яка в сприятливих умовах може перевищувати 2 дiоптрiї
 • Вiд 1-ї до 3-х дiоптрiй
 • Вiд 2-х до 6-ти дiоптрiй
 • Вiд 1-ї до 6-ти дiоптрiй
 • Збiжна
 • Розбiжна
 • Вертикальна
 • Збiжна з вертикальним компонентом
 • Розбiжна з вертикальним компонентом
 • Крововилив у передню камеру
 • Увеїт
 • Пошкодження IОЛ
 • Гіпертензія
 • Дистрофія рогівки
 • Повнi, кулястi, плiвчатi, напiврозсмоктанi, атиповi
 • Повнi, вінечнi, полярнi, плiвчатi, напiвросмоктанi
 • Задньокапсулярнi, полярнi, вінечнi
 • Плiвчатi, набухаючi, вінечнi
 • Екстракапсулярна екстракцiя
 • Iнтракапсулярна екстракцiя
 • Дiсцизiя
 • Лiнеарная екстракцiя
 • УЗi-факофрагментацiя
 • 1-й мiсяць - 1 раз на не тиждень, 2-й - 6-й мiсяцi - 2 рази на мiсяць, 7-12-ий мiсяць - 1 раз в 3 мiсяцi, 2-3-й рiк - 1 раз на рiк
 • 1-й мiсяць - 1 раз на 2-а тижнi, 2-й мiсяць - 1 раз на мiсяць, 3-6-й мiсяць - 1 раз в 2 мiсяцi, 7-12-й мiсяць - 1 раз в 3 мiсяцi, 2-3-ий рiк - 1 раз на рiк
 • 1-й мiсяць - 1 раз на 2-а тижнi, 2-й мiсяць - 1 раз на мiсяць, 3-6-й мiсяць - 1 раз на мiсяць, 7-12-й мiсяць -1 раз в 3 мiсяцi, 2-3-й рiк - 1 раз в 6 мiсяцiв
 • Iнтракапсулярнiй екстракцiї катаракти
 • Крiоекстракцiї з випадiнням склистого тiла
 • Екстракапсулярнiй екстракцiї з iмплантацiєю передньокамерної IОЛ
 • Факоемульсифiкацiї
 • Iмплантацiї задньокамерної IОЛ
 • Зкаламученням кришталика, гетерохромiєю, пiдвищенням ВОТ
 • Задньою субкапсулярною катарактою, мiопiєю високого ступеня, пiгментною дистрофiєю сiткiвки
 • Високого ступеня аномалiєю рефракцii, дислокацiєю кришталика, видовженням кiсток, високим зрiстом
 • Мiкрокорнеа, колобома райдужки, анiридiя, iридодонез
 • Мiкрофтальмом, мiозом, колобомою судинної оболонки, афакiєю
 • Двостороння катаракта, макулодистрофiя, дистрофiя райдужки
 • Одностороння катаракта, пiдвищення ВОТ, макулодистрофiя
 • Гетерохромiя, катаракта в очах iз свiтлою райдужкою, свiтлi напiвпрозорi преципiтати
 • Пiдвивих кришталика, видовженi кiстки, високий зрiст, нерiдко переломи кiсток
 • Кiльцеподiбнi зкаламучення кришталика, атрофiя райдужки, макулопатiя
 • Токсоплазмозний увеїт
 • Увеїт Фукса
 • Увеїти без порушення гiдродинамiки ока
 • Наскрiзну пересадку рогiвки
 • Видалення вiкових i врожденних катаракт
 • Видалення травматичних i катаракт, якi набухають
 • Антиглаукоматознi операції
 • Ретінорезекцію з повною вітректомією при абляційній хворобі у слабкозорих
 • Екстрапупiлярних IОЛ, IОЛ з зiничним типом фiксацiї
 • IОЛ з цилiарним типом фiксацiї, передньокамерних IОЛ
 • IОЛ з капсулярним типом фiксацiї, IОЛ з склеральним типом фiксацiї
 • З особливостями анатомiчного будови дитячого ока
 • З наявнiстю рiгiдної райдужки та тонкiстю задньої капсули кришталика
 • З вiковими особливостями будови та прикрiплення кришталика
 • З щiльнiстю та еластичнiстю циннових зв`язок
 • З неоформленнiстю скловидного тiла
 • Лiнеарна екстракцiя
 • Оптична iрiдектомiя
 • Факоаспiрацiя
 • Дiсцизiя
 • УЗД-факофрагментацiя
 • Вiд клiнiчного виду катаракти
 • Вiд рiвня остаточної гостроти зору
 • Вiд супутньої патологiї органу зору
 • Вiд загального стану дитини
 • "0" /нуль/ неправильна свiтлопроекцiя
 • Свiтловiдчуття" - 0, 2
 • 0, 01 i 0,1
 • 0, 12 i 0,2
 • 0, 3 та вище
 • В першi 6 мiс. життя дитини
 • До 12 мiсяцiв життя дитини
 • Вiд 1 року до 2 рокiв
 • В 3 i 5 рокiв
 • Пiсля 5 рокiв
 • Iнтра- i екстракапсулярний
 • Ленсектомiя i iнтракапсулярний
 • Екстракапсулярний i факоемульсифiкацiя
 • Ленсектомiя i факоемульсифiкацiя
 • Гострота зору 0,3 та вище, дiаметр помутнiння кришталика до 2 мм
 • Гострота зору до 0,2, дiаметр помутнiння кришталика до 3 мм
 • Hаявнiсть нiстагма навiть при високiй гостротi зору
 • Hаявнiсть косоокостi та мiкроофтальма
 • Iнтракапсулярний метод
 • Екстракапсулярний метод
 • Ленсектомiя
 • Деклінація
 • Факоемульсифікація
 • Видалення кришталика в капсулi
 • Видалення ядра кришталика пiсля резекцiї передньої капсули кришталика i збереження задньої капсули
 • Видалення ядра кришталика пiсля передуючого видалення задньої капсули