• Воду
 • Бiлки
 • Гiалуронову кислоту
 • Hеорганiчнi речовини
 • Еритроцити
 • Скарги, анамнез
 • Бiомiкроскопiю
 • Офтальмоскопiю
 • Гоніоскопію
 • Розрiдженням
 • Зкаламученням
 • Вiдшаруванням передньої гiалоїдної мембрани
 • Вiдшаруванням задньої гiалоїдної мембрани
 • Збільшення об'му
 • Клiтковi елементи кровi
 • Пiгментнi клiтки
 • Кісткова тканина
 • Лiпiди
 • Пластiвцевоподiбнi скаламучення
 • Диффузнi скаламучення
 • Фiбрознi змiни
 • Плiвчатi скаламучення
 • Hитчатi скаламучення
 • Пластiвцевоподiбнi скаламучення
 • Дифузнi i нитчатi скаламучення
 • Пилоподiбнi скаламучення
 • Нитчасті скаламучення
 • Плiвчатi скаламучення
 • Дистрофiчного процеса склистого тiла
 • Фотофобії
 • Травми
 • Запального процеса
 • Очної мігрені
 • Запального процеса
 • Дистрофiчного процеса
 • Травми
 • Прирождених включень
 • Наявності паразитів в склистому тілі
 • Дистрофiчного процеса
 • Запального процеса
 • Травми
 • Прогресуючої міопії
 • Фізичного перевантаження
 • Зернисту деструкцiю
 • Плiвчастi скаламучення
 • Скаламучення в виглядi червонуватих частинок i блискучих дискiв
 • Не викликає скаламучень
 • Бiлого штопоровидного волокна, кiнець якого перемiщується в склистому тiлi при рухах ока
 • В виглядi короткого шиповидного виступа над ДЗH
 • В виглядi тонкої, довгої, нерiвномiрної за товщиною нитки
 • Товстого шнурка
 • Ніколи не видно
 • Бiлуватим рефлексом зiницi
 • Ретролентальною фiброзною швартою, пронизаною судинами
 • Ураженням одного ока
 • Мiкрофтальмом
 • Мiкрофтальм
 • Мiлка передня камера
 • Подовженi цилiарнi паростки
 • Катаракта
 • Буфтальм
 • Природженої кiсти
 • Ретролентальної фiброплазiї
 • Персистуючого склистого тiла
 • Паразитарної кiсти
 • Заднi
 • Переднi
 • Боковi
 • Hижнi
 • Центральні
 • Ультразвукового дослiдження
 • Бiомiкроскопiї
 • Дiафаноскопiї
 • Дослiдження в проходжуючому свiтлi
 • Гоніоскопії
 • Гемофтальмi
 • Швартоутвореннi
 • Пролiферуючiй дiабетичнiй ретинопатiї
 • Хронiчних увеїтах
 • Відкритокутовій глаукомі
 • Вiдсутностi свiтловiдчуття
 • Пухлинi вiйкового тiла
 • Вторинному вiдшаруваннi сiткiвки
 • Панофтальмiтi
 • Давнішне відшарування сітківки
 • Кефзол
 • Оксацiлiн
 • Морфоциклiн
 • Цепорiн
 • Амфотерицин
 • Тетрациклiн
 • Мономiцин
 • Метациклiн
 • Гентамiцин
 • Ампiцилiн
 • Скаламученнi рогiвки i наявностi катаракти
 • Ендофтальмiтi
 • Гемофтальмi
 • При фiброзi склистого тiла
 • Пошкодження кришталика
 • Пошкодження сiткiвки
 • Експульсивна кровотеча
 • Крововилив в склисте тело
 • Глаукома
 • По збереженостi передньої прикордонної мембрани склистого тiла
 • По наявностi або вiдсутностi кровi в склистому тiлi
 • По наявностi пiгмента
 • По розташуванню клокетова канала
 • По шароподiбним утворенням, що нагадують "жаб'ячу iкру"
 • Проста
 • Ускладнена
 • Hе має значення
 • Грижi склистого тiла у переднiй камерi не розсмоктуються
 • Проста, але при умовi супутнього поранення рогiвки
 • У периферичних вiддiлах, переважно в шарах, прилягаючих до цилiарного тiла
 • У центральному вiддiлi
 • Одночасно у периферичному i центральному вiддiлах
 • В областi базиса склистого тiла
 • В областi простору Марджiанi
 • Бiомiкроскопiя з вузькою щiлиною
 • Дiафаноскопiя
 • Офтальмоскопiя у зеленому свiтлi
 • Офтальмоскопiя у синьому свiтлi
 • Диференцiйна дiагностика неможлива
 • Мiж сiткiвкою i задньою прикордонною пластиною склистого тiла
 • Мiж задньою поверхнею кришталика i передньою прикордонною мембраною склистого тiла
 • Геморрагiя на ДЗН
 • Заднi вiддiли склистого тiла
 • Блакитний
 • Сiро-бiлий з кольоровою переливчастiстю
 • Чорний
 • Яскраво червоний
 • Склисте тiло iнтактне
 • Картина "золотого дощу"
 • Розрiдження, зерниста деструкцiя i iнфiльтрацiя навкруги пухiрця
 • Картина "танцюючих снiжинок"
 • Катаракта, бiльмо, мiлка передня камера
 • Подовження цилiарних паросткiв в оцi з мiкрофтальмом i наявнiстю розповсюдженої фiброзної шварти, пронизаної судинами
 • Буфтальм, субатрофiя очного яблука, катаракта
 • Hаявнiсть двосторонньої природженої катаракти
 • Сигнали низької амплiтуди
 • Комплекс сигналiв вище середньої амплiтуди
 • Єдиний високий ехопiк
 • Єдиний сигнал нижче середньої амплiтуди
 • Комплекс високоамплiтудних сигналiв, що не знижуються до iзолiнiї
 • Плаваюче кiльце в склистому тiлi перед диском зорового нерва
 • Зерниста деструкцiя
 • Hитчаста деструкцiя
 • Лiтаючi мушки
 • Ватоподiбнi змiни в склистому тiлi
 • При мiопiї, в старечих очах i пiсля перенесенного гострого нападу глаукоми
 • Пiсля гемофтальма
 • При пролiферуючiй дiабетичнiй ретинопатiї
 • Ендофтальмiтi
 • При високой гiперметропiї i змешаному астигматизмi великiх ступенiв
 • Гiфема
 • Преретинальний крововилив
 • Гемофтальм
 • Фiброз склистого тiла
 • Вiтриальна гiфема
 • Клокетiв канал
 • Кiльце Вiгера
 • Гiалоїдна мембрана
 • Ядро
 • З цилiарним тiлом
 • З кришталиком (зв'язка Вiгера)
 • Бiля диска зорового нерва
 • 3 мм дозаду вiд зубчатої лінії
 • З райдужкою
 • В пiдтриманнi тонуса ока
 • Акомодацiї
 • Внутрiшньоочному обмiнi речовин
 • В заломленнi світла
 • Секреція внутрішньо очної рідини