• Вивiднi протоки орбiтальної частини сльозної залози
 • Вивiднi протоки пальпебральної частини сльозної залози
 • Сльознi точки, сльознi канальцi, сльозний мiшок, сльозо-носовий канал
 • Додатковi залози Краузе-Вольфрiнга, сльозне озеро та сльозний струмок
 • Сльозне озеро, пiвмiсячна складка кон'юнктиви i сльознi канальцi
 • Дакрiоаденiт
 • Гiдропс сльозного мiшка
 • Хронiчнi кон'юнктивiти i блефарити, стiйкий спазм сфiнктера сльозної точки
 • Це наслiдок атонiї колового м'яза повiк
 • Це атрофiя м'яза Рiолана
 • Рубцювання вивiдних протокiв залози
 • Це наслiдок спастичного стану колового м'яза повiк
 • Гiпертрофiя сльозної залози
 • Немiчнiсть тарзоорбiтальної фасцiї
 • Це прояв синдрома С'єгрена
 • Хвороба Мiкулiча
 • Це один iз симптомiв хвороби Гужеро-Шегрена
 • Рефлекторна гiперфункцiя сльозної залози
 • Колагеноз Вегенера
 • Атрезiя вивiдних протокiв сльозної залози
 • Лiмфоматозна гіперплазiя сльозних i слинних залоз
 • Гiпертрофiя сполучної тканини сльозних i слинних залоз
 • Одночасне запалення сльозних i слинних залоз на грунтi сифiлiса
 • Ревматоїдне ураження сльозних i слинних залоз
 • Токсико-алергiчний процес в сльозних i слинних залозах
 • Гнiйне запалення клiтковини, яка оточує сльозний мiшок
 • Гiперпродукцiя слизу слизовою оболонкою сльозного мiшка
 • Закупорка нижньої сльозної точки
 • Закупорка верхньої сльозної точки
 • Закупорка обох сльозних точок
 • Хронiчний дакрiоцистiт або стеноз сльозо-носового канала
 • Гнiйне запалення гратчастого лабiринта
 • Гнiйне запалення середньої носової раковини
 • Гостре гнiйне запалення гайморової пазухи
 • Гнiйне запалення нижньої носової раковини
 • Облiтерацiя сльозо-носового канала
 • Облiтерацiя нижнього сльозного канальця
 • Облiтерацiя верхнього сльозного канальця
 • Облiтерацiя обох канальцiв
 • Блокада сльозо-носового канала клапаном Гаснера
 • Hаявнiсть перетинки на виходi сльозо-носового канала
 • Внутрiшньоутробне iнфiкування сльозного мiшка туберкульозною паличкою
 • Гонобленорея новонароджених
 • Внутрiшньоутробне iнфiкування сльозного мiшка блiдою спiрохетою
 • Iнфiкування сльозного мiшка трихоманадами пiд час пологiв
 • вiд 6 до 10 хвилин
 • вiд 6 до 20 хвилин
 • вiд 6 до 30 хвилин
 • вiд 11 до 20 хвилин
 • вiд 11 до 25 хвилин
 • Каналiкулоцистостомiю
 • Формування нової сльозної точки
 • Активизацiю нижнього сльозного канальця
 • Активизацiю верхнього сльозного канальця
 • Лакориностомiю
 • Видаляється слизова сльозного мiшка, а iз слизової носа робиться стома
 • Видаляється слизова носа, а з слизової сльозного мiшка робиться стома
 • Видаляются слизистi сльозного мiшка i носа
 • Hе сшиваються переднi губи слизових мiшка i носа
 • Hе сшиваються заднi губи слизових мiшка i носа
 • Робиться великий кiстковий отвiр
 • Видаляються слизистi носа i сльозного мiшка
 • В утворену стому вводиться масляний тампон
 • В утворену стому вводиться гумовий ковпачок
 • Hе сшиваються заднi губи слизових носа i сльозного мiшка
 • Кiста сльозного мiшка
 • Пухлина сльозного мiшка
 • Кiста сльозної залози
 • Пухлина сльозної залози
 • Кiста сльозного м'ясця
 • Водянка сльозного мiшка
 • Пухлина сльозного мiшка
 • Кiста сльозної залози
 • Кiста сльозного м'ясця
 • Пухлина сльозного м'ясця
 • Запалення сльозних канальцiв вiрусної етiологiї
 • Запалення сльозних канальцiв бактерiальної етiологiї
 • Запалення сльозних канальцiв алергiчної етiологiї
 • Запалення сльозних канальцiв грибкової етiологiї
 • Пошкоджень при зондуваннi i промиваннi сльозовiдвiдних шляхiв
 • Сльозостоянням
 • Сльозотечею
 • Бiдним слизово-гнiйним видiляємим з очної щiлини
 • Значним слизисто-гнiйним видiляємим з очної щiлини
 • Подразненням очного яблука
 • Промиванням сльозовiдводячих шляхiв бактерiцидним розчином
 • Лiкувальним зондуванням сльозоносового протока
 • Дакрiоцисториностомiєю
 • Хiрургiчною iнтубацiєю облiтерованого сльозоносового протока
 • Екстирпацiєю сльозного мiшка
 • Церулоплазмiном
 • Холестерином
 • Лiзiном
 • Лактоферiном
 • Iмунними комплексами
 • 5 мм
 • 10 мм
 • 15 мм
 • 20 мм
 • Гiперсекрецiя сльозної залози пробою Ширмера не визначається
 • Зарощеннi латеральної частини сльозного канальця
 • Зарощеннi медiальної частини сльозного канальця
 • Повному зарощеннi (аплазiї) сльозних канальцiв
 • Вiдсутностi, зарощеннi, аплазiї сльозного мiшка
 • Зарощеннi сльозноносового протока
 • Посiв видiлення з кон`юнктивальної порожнини, товчкоподiбний масаж областi сльозного мiшка
 • Промивання сльозних шляхiв
 • Зондування сльозно-носового каналу
 • Медикаментозне лiкування
 • Масаж областi сльозного мiшка
 • Звуження сльозних точок
 • Виворот сльозної точки
 • Звуження сльозних канальцiв
 • Зарощення, аплазiю сльозних канальцiв
 • Гiпофункцiю сльозної залози
 • В орбiтi, за тарзоорбiтальною фасцiєю
 • В орбiтi, попереду тарзоорбiтальної фасцiї
 • Зовнi орбiти, попереду тарзоорбiтальної фасцiї
 • Пiд шкiрою бiчної стiнкi носа
 • Дiї сифона
 • Hасосної функцiї сльозного мiшка
 • Дiї аспiрацiї
 • Пiдвищення тиску в конъюнктивальнiй порожнинi при змиканнiї повiк (морганнi)
 • Вiдсмоктуючої "капiлярної" дiї сльозних канальцiв
 • Промивання слизних шляхiв
 • Зондування слизно-носового каналу
 • Дакрiоцисторiностомiя
 • Медикаментозня терапiя
 • Фiзiотерапiя
 • За рахунок сльозної залози
 • Залозами Краузе
 • Залози Молля
 • З моменту народження дитини
 • В 2 i 4 мiсяця
 • Пiсля 6 мiсяцiв життя
 • Атрезiя сльозних точок
 • Каналiкулiти
 • Вроджений дакрiоцистiт
 • Hорицi сльозних канальцiв
 • Гiперемiя кон`юнктиви
 • Ретiнiт
 • Гнiйне видiлення при надавлюваннi на область сльозного мiшка
 • Вiдсутнiсть сльози
 • Еверсiя
 • Облiтерацiя
 • Дислокацiя
 • Аплазiя
 • Стрiктура
 • Сльозний мiшок
 • Сльозна залоза i додатковi залози Краузе-Вольфрiнга
 • Сльозна залоза i залоза Цейса
 • Додатковi залози Краузе-Вольфрiнга i Молля
 • Сльозна залоза i сльознi канальцi