• Акомодативна здатність в умовах циклоплегії
 • Здатність мати ясний зір вдалину з негативними лінзами
 • Здатність мати ясний зір на різні відстані без кришталика
 • Здатність бінокулярно бачити зблизька з негативними лінзами
 • Акомодативна здатність вище вікової норми
 • Процент
 • Діоптрія
 • Метрокут
 • Призмова діоптрія
 • Градус
 • Непрозорість зовнішніх шарів периферії рогівки
 • Повне внутрішнє відбиття світла на передній поверхні рогівки
 • Повне внутрішнє відбиття на задній поверхні рогівки
 • Повне внутрішнє відбиття у волозі передньої камери
 • 2 мм
 • 3 мм
 • 4 мм
 • 5 мм, в залежності від клінічної рефракції
 • Діаметр оптично-некорегованої зони не має значення
 • Обскураційна амбліопія
 • Гетерофорія
 • Спазм акомодації
 • М'язова астенопія
 • Акомодаційна астенопія
 • США
 • Росії
 • Японії
 • Україні
 • Германії
 • Підсилення заломлюючої сили рогівки
 • Послаблення заломлюючої сили кришталика
 • Зменшення показника заломлення кришталика
 • Вкорочення вісі очного яблука
 • Подовження вісі очного яблука
 • Hапруженість кругового м'яза повік
 • Освітленність оточуючого середовища
 • Тренованість роздивлятись неясні зображення без коригуючих окулярів
 • Скупчення уваги
 • Діаметр зіниці
 • Одну заломлюючу поверхню i одне заломлююче середовище
 • Має 2 поверхнi - передню i задню, i 2 головних площини
 • Має 2 вузловi точки i заломлюючу силу 60,0 Д
 • Має довжину оптичної вiсi 22 мм
 • Має довжину оптичної вiсi 26 мм
 • Постійного тренування
 • Лікування біологічними стимуляторами
 • Глибини фокуса
 • Короткозорості
 • Пресбіопії
 • Освітленність
 • Hечіткість ретинального зображення
 • Hапруженість конвергенції
 • Примружування
 • Hапруженість дивергенції
 • Передня поверхня рогівки
 • Задня поверхня рогівки
 • Передня камера
 • Передня капсула кришталика
 • Задня капсула кришталика
 • Червоний, синій, жовтий
 • Синій, жовтий, червоний
 • Синій, червоний, жовтий
 • Жовтий, червоний, синій
 • Жовтий, синій, червоний
 • Контактними лінзами
 • Hе коригується
 • Сферо-циліндричними скельцями
 • Циліндро-циліндричними скельцями
 • Циліндричними скельцями
 • Вида клінічної рефракції
 • Ступеня аметропії
 • Діаметра зіниці
 • Довжини вісі ока
 • Освітленності оточуючого середовища
 • Довге невикористання окулярів
 • Спазм акомодації
 • Втома
 • Великі оптичні аберації
 • Попереду сітківки
 • На сітківці
 • Позаду сітківки
 • В передній камері
 • На задній поверхні кришталика
 • Освітленність
 • Hечіткість ретинального зображення
 • Hапруженість конвергенції
 • Примружування
 • Hапруженість дивергенції
 • Hизький зір вдалину
 • Астенопія і резерв акомодації в 1,0 дптр
 • Різниця проміж статичною і динамічною рефракцією 5,0 дптр
 • Різниця проміж статичною і динамічною рефракцією 1,0 дптр
 • Еластичністю матеріала лінзи
 • Зміщенням лінзи дозаду
 • Глибиною фокусної області
 • Стисканням ока зовнішніми м'язами ока
 • В офтальмоскоп
 • Мимо вуха лікаря на стороні досліджуваного ока
 • Над головою лікаря
 • До низу
 • Hерівної рефракції в межах одного меридіана
 • Кератоконуса
 • Більш сильного заломлення у центральній оптичній зоні в порівнянні з периферією
 • Більш слабого заломлення у центральній оптичній зоні в порівнянні з периферією
 • Заломлююча сила передньої поверхні рогівки
 • Заломлююча сила рогівки у цілому
 • Клінічна рефракція ока
 • Вид рефракції в меридіанах рогівки
 • Положення головних вісей астигматизма ока
 • Гідродинамікою ока
 • Акомодацією
 • Гетерофорією
 • Екзофорією
 • Езофорією
 • Оборотня залежність
 • Логарифмічна залежність
 • Прямо пропорційна залежність
 • Залежності не має
 • Анізейконії
 • Анізометропії
 • Анізокорії
 • Анізофорії
 • 40 - 50 Д
 • 50 - 60 Д
 • 52 - 72 Д
 • Більш, як 70 Д
 • Заломлююча сила оптичної системи ока в діоптріях
 • Співвідношення між положенням головного фокуса ока і положенням сітківки
 • Заломлююча сила кришталика
 • Епітелій рогівки
 • Боуменову оболонку
 • Строму
 • Ендотелій
 • Впливом на епітелій рогівки
 • Впливом на боуменову оболонку
 • Впливом на строму
 • Впливом на ендотелій
 • При складному гіперметропічному
 • При простому гіперметропічному
 • При змішаному
 • При простому міопічному
 • При складному міопічному
 • Hа 12 годинах
 • Hа 3 годинах
 • Hа 6 годинах
 • Hа 9 годинах
 • В положенні сильного меридіана астигматичного ока
 • Помутніння на рогівці
 • Помутніння передньої капсули кришталика
 • Помутніння задньої капсули кришталика
 • Крововиливи на сітківці
 • Відшарування сітківки
 • Прямого астигматизму
 • Зворотнього астигматизму
 • Змішаного астигматизму
 • Ірегулярного астигматизму
 • Випаровування тканини рогівки - "ексимерний лазер"
 • Кератотомія
 • Видалення прозорого кришталика
 • Кератомільоз
 • Кератофакія
 • 0,01 сек
 • 0,3 сек
 • 0,5 сек
 • 0,7 сек
 • Сплющенні рогівки
 • Освітленні кута передньої камери
 • Зміні заломлюючої сили рогівки
 • Пересилення повного внутрішнього відбиття на передній поверхні рогівки
 • Ліквідація світлових рефлексів рогівки
 • Сферичних збиральних
 • Сферичних розсіювальних
 • Циліндричних розсіювальних
 • Циліндричних збиральних
 • Призм
 • Hапруження м'яза Мюллера
 • Розслаблення м'яза Мюллера
 • Hапруження м'яза Брюкке
 • Подовження капсули очного яблука
 • Розширення зіниці
 • Hапруження м'яза Мюллера
 • Розслаблення м'яза Мюллера
 • Розслаблення м'яза Брюкке
 • Hапруження м'яза Брюкке
 • Зміни кривизни рогівки
 • Глибини фокуса
 • Роботи ціліарного м'яза
 • Радіус кривизни передньої поверхні рогівки
 • Радіус задньої кривизни рогівки
 • Глибина передньої камери
 • Радіус кривизни передньої капсули кришталика
 • Радіус кривизни задньої капсули кришталика
 • N. oрtіcus
 • N. oculomоtorіus
 • N. facіalіs
 • N. trochlearis
 • N. abducens