База тестів

 • Синдром Ді-Георге
 • Синдром Брутона
 • Синдром Джоба
 • Синдром Шедіака-Хігасі
 • Ретикулярний дисгенез
 • Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКІД) (швейцарський тип)
 • Синдром Віскотта-Олдріча
 • Синдром Альпорта
 • Хронічна гранульоматозна хвороба
 • Синдром Шедіака-Хігасі
 • Синдром Джоба
 • Агранулоцитоз Костмана
 • Синдром Незелофа
 • ВІЛ-інфекція (СНІД)
 • Застосування цитостатиків
 • Застосування кортікостероїдних гормонів
 • ГРВІ
 • Злоякісні пухлини
 • Радіоактивне опромінення
 • Застосування вітамінних препаратів
 • Гострі мієлоїдні
 • Гострі лімфобластні
 • Мієлодиспластичний синдром
 • Гемофагоцитарний синдром
 • Гострий мієлобластний без визрівання клітин
 • Гострий мієлобластний з визріванням клітин
 • Гострий промієлоцитарний
 • Гострий промієлоцитарний мікрогранулярний
 • Гострий мієломонобластний
 • Гострий монобластний
 • Гострий еритромієлоз
 • Синдром Сезарі
 • Гострий мієлобластний без визрівання клітин
 • Гострий мієлобластний з визріванням клітин
 • Гострий промієлоцитарний
 • Гострий промієлоцитарний мікрогранулярний
 • Гострий мієломонобластний
 • Гострий монобластний
 • Гострий еритромієлоз
 • Гострий лімфобластний
 • Рефрактерна анемія
 • Рефрактерна анемія з із надлишком кільцеподібних сидеробластів
 • Рефрактерна анемія з надлишком бластів
 • Хронічний мієломоноцитарний лейкоз
 • Рефрактерна анемія з надлишком бластів і бласттрансформацією
 • Гістіоцитоз із клітин Лангерганса
 • Гіперплазія однієї або декількох ліній гемопоезу з ознаками порушення диференційовки і типової клітинної локалізації у кістковому мозку
 • Наявність мегалобластоїдних форм, двох- та багатоядерних еритробластів
 • Наявність мікромегакаріоцитів
 • Збільшення кількості незрілих форм гранулоцитарного й мегакаріоцитарного ряду
 • Карциноміелоз
 • Перехід у гострий лейкоз
 • Нормалізація клініко-гематологічної симптоматики
 • Аплазія кісткового мозку
 • Смертельні кровотечі
 • Перехід у лімфому Ходжкіна
 • Лімфоцитарна лімфома
 • Лімфома Беркіта
 • Плазмоклітинна лімфома
 • Мантійноклітинна лімфома
 • Фолікулярна лімфома
 • Лімфома Беркіта
 • Плазмоклітинна лімфома
 • Лімфома маргінальної зони
 • Лімфоцитарна лімфома
 • Лімфома Беркіта
 • Плазмоклітинна лімфома
 • Дифузна крупноклітинна лімфома
 • Еозинофільна гранульома
 • Хвороба Літерера-Сіве
 • Хвороба Хенда-Шюллера-Крісчена
 • Хвороба Вальденстрема
 • Еозинофільна гранульома
 • Хвороба Літерера-Сіве
 • Хвороба Хенда-Шюллера-Крісчена
 • Осередкова проліферація гістіоцитів у дермі
 • Розростання атипових гістіоцитів у тімусі, селезінці, лімфатичних вузлах (при іммуноцитохімічному дослідженні реакція з ант. S 100 (+)
 • Розростання гістіоцитів в інтерстиціальній тканині в легенях
 • Геморагічний діатез
 • Наявність клітин Штернберга-Ріда
 • Таласемія
 • Серпоподібноклітинна анемія
 • Акантоцитоз
 • Хвороба Маркіафи-Мікелі
 • Руйнування збудників інфекції
 • Руйнування патологічно змінених клітин і тканин
 • Регулювання функцій інших клітин
 • Транспорт кисню
 • Нейтрофільний промієлоцит
 • Мієлоцит
 • Паличкоядерний нейтрофіл
 • Сегментоядерний нейтрофіл
 • Мієлобласт
 • Стовбурна плюрипотентна клітина кісткового мозку,
 • Стан, що характеризується зменшенням числа еритроцитів і утримання гемоглобіну в одиниці об'єму крові
 • Стан, що характеризується збільшенням числа еритроцитів і утримання гемоглобіну в одиниця об'єму крові
 • Стан, що характеризується збільшенням числа еритроцитів і зменшенням утримання гемоглобіну
 • Крововтрата
 • Недостатня еритропоетична функція кісткового мозку
 • Підвищене кроворуйнування
 • Запалення
 • Анемія внаслідок порушеного кровотворення (дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти)
 • Анемія внаслідок аррозії судин матки
 • Анемія внаслідок діапедезної кровотечі
 • Анемія внаслідок гемолізу еритроцитів (дефіцит вітаміну С і РР)
 • Поліцитемія
 • Вітамін В12 розпадається внаслідок дії соляної кислоти
 • Вітамін В12 не всмоктується в результаті недостатньої продукції гастромукопротеїна
 • Вітамін В12 не всмоктується в результаті руйнування пепсином
 • Поява мегалобластів
 • Еритрофагія
 • Гемосидероз
 • Проліферація клітин лімфоцитарного ряду
 • Макроглосія
 • Гунтеровський глосит
 • Ріделевський глосит
 • Інфекції
 • Гемолітичні отрути
 • Гемотрансфузії
 • Імунопатологічні процеси
 • Аплазію кісткового мозку
 • Аліментарна залізодефіцитна анемія дитячого віку
 • Ювенільний хлороз ( "бліда неміч ")
 • Агастрична анемія
 • Анентеральна анемія
 • Анемія Фанконі
 • Запалення
 • Регенерації
 • Гіперплазії
 • Пухлини
 • Метаплазії
 • Наявність бластних форм гемопоезу
 • Відсутність перехідних форм від бластів до зрілих форм
 • Лейкемія
 • Алейкемія
 • Гепатоспленомегалія
 • Мієлолейкоз
 • Атиповий (Ph"-негативний мієлолейкоз)
 • Хроничній нейтрофильній лейкоз
 • Ювенільний хронічний мієлолейкоз
 • Тромбоцитопенічна пурпура
 • Лімфобластний
 • Мієлобластний
 • Монобластний
 • Недиференційований
 • Еритремія
 • Некротичний гінгівіт, тонзиліт
 • Мієлоїдний тип лейкозного розростання
 • Клітини лейкозних розростань не піддаються ідентифікації
 • Геморагічний діатез
 • Септицемія
 • Кортикальний прошарок
 • Паракортикальний прошарок
 • Мозковий прошарок
 • Збільшення маси (розмірів)
 • Болючість
 • Зберігання типової структури
 • Вогнищевий фіброз
 • Лімфостаз
 • Лімфоцитарна
 • Лімфобластна
 • Лімфоплазмоцитарна
 • Мієлобластна
 • Лімфобластну
 • Мантійноклітинну
 • Пухлину Беркіта
 • Нодулярну
 • Лімфогранулематоз
 • Дифузна крупно-клітинна лімфома
 • Мантійноклітинна
 • Лімфома Беркіта
 • Нодулярна
 • Дифузні порушення типової структури лімфовузла в результаті проліферації малих лімфоцитів
 • Клітинна інфільтрація капсули
 • Ізольованість поразки
 • Дифузність поразки
 • Болісність при пальпації
 • Поліморфізм пухлинних клітин із вираженою плазмоцитарною диференціацією у лімфовузлі з порушенням типової структури
 • Наявність білкових депозитів
 • Лімфостаз
 • Дифузна гіперемія
 • Порушення типової структури лімфовузла з проліферацією лімфобластів (клітин попередників)
 • Гіперплазія паракортикального прошарку
 • Гіперплазія лімфоїдних фолікулів
 • Гіперплазія ретикулярних клітин
 • Порушення типової структури лімфовузла з проліферацією клітин із світлими ядрами і широкою базофільною цитоплазмою
 • Плазматизація лімфовузла зі зберіганням типової структури
 • Гіперплазія та поліморфізм фолікулів
 • Гіперплазія паракортикального прошарку
 • Шлунок і кишечник
 • Верхні дихальні шляхи і ротова порожнина
 • Кістковий мозок
 • Лімфатичні вузли
 • Шкіра
 • Запалення
 • Гіперплазія
 • Регенерація
 • Пухлина
 • Гіпертрофія
 • Хвороба Ходжкіна
 • Лімфогранулематоз
 • Хвороба Пальтауфа-Штернберга
 • Хвороба Тея-Сакса
 • Нодулярний варіант із лімфоїдним переважанням
 • Змішано-клітинний
 • Варіант із лімфоїдним виснаженням
 • Із нодулярним склерозом
 • Наявність клітин Березовського-Штернберга
 • Наявність клітин Ходжкіна
 • Тканинна еозинофільно-клітинна інфільтрація
 • Вогнищевий некроз і склероз
 • Наявність дифузної проліферації атипових лімфобластний клітин
 • Порушення типової структури лімфовузла за рахунок проліферації лімфоїдних клітин
 • Виражена проліферація клітин гістіоцитарного ряду
 • Наявність клітин Березовського-Штернберга
 • Наявність клітин Ходжкіна
 • Наявність тілець Маллорі