• Спеціальні апарати і прилади
 • Медичний інструментарій
 • Меблі
 • Хімікати, реактиви, фарби
 • Лабораторний посуд
 • Рентгенівський апарат
 • Оцінка попередньої інформації і підготовка до проведення морфологічного дослідження
 • Секційна робота по розтину трупів
 • Дослідження гістологічних препаратів і в разі потреби- притягнення консультантів
 • Ведення медичної документації
 • Визначення характеру токсичних речовин при отруєннях
 • Постановка попереднього і остаточного діагнозу
 • Оформлення патологоанатомічного і патологогістологічного діагнозів
 • Відкритий масаж серця
 • Розтин трупів і гістологічне дослідження секційного матеріалу
 • Взяття секційного матеріалу для спеціальних досліджень
 • Мікроскопічне і спеціальне дослідження операційного і біопсійного матеріалу
 • Відкритий масаж серця
 • Оформлення протоколу патологоанатомічного дослідження і медичної карти , висновку про причину смерті і запис у лікарському свідотстві про смерть
 • Упорядкування клініко-анатомічного епікризу, констатація збігу або розбіжності клінічного і патологоанатомічного діагнозу
 • Виявлення хиб у діагностиці і лікуванні хворого
 • Проведення генетичних досліджень
 • Проведення клініко-патологоанатомічних конференцій
 • Проведення біохімічних досліджень
 • Вирізка, спільно з лаборантом, секційного, операційного і біопсійного матеріалу і дача вказівок про способи обробки і забарвлення матеріалу
 • Мікроскопічне дослідження гістологічних препаратів, аналіз результатів додаткових аналізів секційного і біопсійного матеріалу
 • У випадках діагностики злоякісних новоутворень, інфекційних. захворювань, захворювань, що вимагають гормональної, променевої, цитостатичної терапії і хірургічних втручань, передача матеріалу та свого висновку для підпису завідуючому відділення
 • Підготовка ілюстративного матеріалу до клініко-патологоанатомічних конференцій
 • Заповнення лікарського свідчення про смерть відповідно до вимог Міжнародної класифікації хвороб
 • Бесіда з родичами померлого з урахуванням вимог етики і деонтології
 • Виконання виробничих доручень завідувача відділенням
 • Видача лікарняних листків
 • Секційну і трупосховище
 • Зал прощання з кімнатою для чекання
 • Кабінети лікарів, лабораторії з підсобними приміщеннями
 • Кабінет завідуючого відділенням
 • Кабінет для УЗІ діагностики
 • Кімната для прийому і вирізки біопсійного матеріалу
 • Гістологічна лабораторія
 • Фіксаційна і мийна кімнати, кімната для схову гістологічного архіву
 • Кабінет ультразвукової діагностики
 • Мікроскопи
 • Медичний інструментарій
 • Гастроскоп
 • Меблі
 • Медичні прилади для устаткування пат гістологічної лабораторії
 • Книгу реєстрації історій хвороб
 • Книги реєстрації патологоанатомічних розтинів і видачі трупів
 • Протокол ( карта) патологоанатомічного дослідження
 • Лікарську довідку про смерть
 • Книгу реєстрації померлих новонароджених та мертвонароджених СВ
 • Бланк- направлення на гістологічне дослідження
 • Алфавітну книгу реєстрації біопсій
 • Звіт про діяльність патологоанатомічного відділення ( кількість розтинів і біопсій)
 • Журнал обліку біопсій лікувальних установ, які обслуговуються даною гістологічною лабораторією
 • Амбулаторні карти
 • Завідувач відділенням, де лікувався хворий
 • Лікарі відділення, де помер хворий
 • Лікарі іншіх відділень, що лікували хворого
 • Лікарі з інших лікувальних установ, які приймали участь у лікуванні хворого
 • Родичі покійного
 • Завідувач відділенням, де лікувався хворий
 • Лікарі відділення, де помер хворий
 • Лікарі іншіх відділень, що лікували хворого
 • Лікарі з інших лікувальних установ, які приймали участь у лікуванні хворого
 • Родичі померлого
 • Протокол патологоанатомічного дослідження
 • Опис дослідження одягу
 • Лікарська довідка про смерть
 • Висновок про причину смерті
 • Карта стаціонарного та амбулаторного хворого
 • Перебування хворого в лікувально-профілактичному заснуванні менше доби
 • Підозри на насильницьку смерть
 • Неясного прижиттєвого діагнозу ( незалежно від терміну перебування в лікарні)
 • Після проведення діагностичних і лікувальних заходів, що є причиною смерті хворого
 • Якщо клінічний діагноз не викликає сумнівів, завдяки точній прижиттєвій діагностиці,а родичі померлого наполягають на видачі трупа без розтину
 • Механічних ушкоджень і асфіксії
 • Отруєнь, дії крайніх температур і електрики
 • Штучного аборту поза стаціонаром
 • Підозрі на насильницьку смерть
 • Інфекційного захворювання
 • Без винятку усі померлі в даному лікувальному закладі діти
 • Новонароджені, померлі в даному лікувальному закладі незалежно від віку та ознак життя після народження, маси і довжини тіла
 • Усі мертвонароджені з масою тіла від 500 г
 • Усі плоди з масою тіла менше 500г
 • Прямий
 • Комірковий
 • Нижню лапаротомію
 • Витяг органів по системам ( за Абрикосовим)
 • Витяг усього органокомплексу ( повна евісцерація за Шором )
 • Частковий розтин окремих структур
 • По току крові ( по Абрикосову)
 • Без перетинання вінцевих артерій ( за Автанділовим )
 • По Флексігу
 • По току крові ( по Абрикосову)
 • З роздільним зважуванням відділів серця ( за Мюллером )
 • По Буяльському
 • Дослідження пупкових судин
 • Секція порожнини черепа зі зберіганням цілісності параметрів мозочкових наметів
 • Дослідження ядер окостеніння
 • Розтин хребта
 • Дослідження вінцевих судин серця на наявність атеросклеротичних змін
 • Наявність 15 - 20 літрів дезінфікуючих засобів і килимка, який рясно змочений дезрозчином перед дверима, що ведуть у секційну
 • Використання протичумного костюма
 • Можливість накопичення і дезінфекції рідин змиваних із секційного столу
 • Направленні взятого матеріалу на бактеріологічне дослідження
 • Направленні взятого матеріалу на генетичне дослідження
 • 3 - 5% розчин лізолу
 • 5 - 10% розчин монохлораміну Б
 • 20% просвітлений розчин гіпохлориду
 • 3 - 5% розчин фенолу ( гарячий), 3 - 5% мильний розчин
 • Ксилол
 • Даними патологоанатомічного розтину померлого
 • Існуючою епідеміологічною обстановкою
 • Вимогами інструктивних матеріалів Мінздраву про захист населення від інфекційних хвороб (2003р.)
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1999р.N 1109 Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні
 • Волевиявленням померлого або його родичів
 • Стерильні петлі, лопаточки, шприци і пастерівські піпетки
 • Набір живильних середовищ ( бульйон, агар)
 • Предметні і покрівні шкельця
 • Стерильний лабораторний посуд
 • 10% розчин формаліну
 • З органів, не витягнутих із трупа ,стерильним інструментом після припікання поверхні розтину, уколу
 • З поверхні органу, до зіткнення його з нестерильними об'єктами
 • Використовують кров правого передсердя, ліктьової вени ( до розтину черепа)
 • Використовують інші біологічні рідини
 • 3 поверхні органів після їх контакту з інструментами та секційним столом
 • Паспортну частину, клінічні діагнози,
 • Протокольну частину
 • Патологоанатомічний діагноз
 • Короткі клінічні дані і клініко-анатомічний епікриз
 • Дані ідентифікаційної експертизи
 • Нозологічної одиниці (одиниці статистичної класифікації хвороб)-основного захворювання
 • Безпосередньої причини смерті
 • Основного ускладення
 • Нозологічному ( з урахуванням вимог МКХ)
 • Синдромному
 • Патогенетичному
 • Ситуаційному
 • Не відповідати жодному з даних принципів
 • Фонове захворювання
 • Захворювання, яке саме по собі або через ускладнення обумовило смерть
 • Захворювання, яке відповідає профілю відділення де лікувався хворий
 • Основне захворювання
 • Ускладнення
 • Супутні захворювання
 • Фонові захворювання
 • Список реанімаційних заходів,що проводились хворому
 • Два конкуруючих захворювання
 • Одне основне захворювання
 • Захворювання, з приводу якого хворий звернувся в стацінар
 • Ускладнень основного захворювання
 • У числі супутніх захворювань
 • У окремому рядку - як ускладнення терапії та реанімації
 • Анамнестичні і клінічні
 • Лабораторні і рентгенологічні
 • Патологоанатомічні і гістологічні
 • Результати про співпадання (або-неспівпадання).клінічного або патологоанатомічного діагнозів
 • Дані ідентифікаційної експертизи
 • Клініко-анатомічне обгрунтування діагнозу основного захворювання ( спочатку причини смерті) і смертельних ускладнень ( безпосередня причина смерті)
 • Висновок про причину смерті хворого
 • Зіставлення клінічного і патологоанатомічного діагнозів
 • Категорію розбіжностей діагнозів
 • Опис місця і обставин, при яких наступила смерть
 • По діагнозу основного захворювання
 • По найважливішим ускладнення, що істотньо змінило плин основного захворювання або таких станів, яки стали причиною смерті
 • По другому захворюванню в комбінованому основному ( при наявності двох що конкурують, сполучених, основного з фоновим)
 • По нозологічному, етіологічному принципу і по локалізації процесу
 • Відповідність основного захворювання профілю відділення ,де лікувався хворий
 • Випадки розбіжності клінічного і патологоанатомічного діагнозу
 • Спостереження рідкісних захворювань, або тих , що незвичайно протікали
 • Випадки смерті хворих після хірургічних, діагностичних і терапевтичних утручань
 • Випадки ятрогенної патології
 • Випадки смерті хворих , якщо патологоанатомічний розтин не проводився
 • Випадки смерті від гострих інфекційних захворювань
 • Випадки несвоєчасної діагностики і випадки смерті, що залишилися не ясними
 • Звіт завідуючого патологоанатомічним відділенням
 • Випадки розбіжностей клінічного та патологоанатомічного діагнозів
 • Випадки смерті хворих , де патологоанатомічний розтин не проводився
 • Недостатність обстеження хворого й об'єктивні труднощі дослідження
 • Недооблік клінічних і лабораторних даних
 • Переоцінку клінічних і лабораторних даних
 • Об"ективний стан хворого під час госпіталізації та перебування в стаціонарі
 • Дані судово-генетичної експертизи
 • Недооблік і переоцінку рентгенологічних і інших функціональних даних
 • Неправильне оформлення і побудову діагнозів
 • Короткочасність перебування хворого в стаціонарі
 • Діагностичні можливості застосованих методів дослідження
 • Даних судово-медичних дослідження обставин смерті
 • Захворювання не було розпізнаним, але в даній лікувальній установі встановлення правильного діагнозу було неможливо через тяжкість стану хворого, короткочасність перебування ( І категорія )
 • Захворювання не було розпізнано в даному лікувальному закладі, проте своєчасна діагностика не змінила б прогнозу захворювання ( ІІ категорія )
 • Неправильна діагностика спричинила за собою помилковому лікарську тактику, що зіграло вирішальну роль у смерті хворого ( III категорія)
 • Патологоанатомічні відділення ( ПАВ)
 • Патологоанатомічні бюро
 • Патогістологічні лабораторії НДІ
 • Кафедри патологічної анатомії інститутів удосконалення лікарів
 • Відділення судово -медичної експертизи
 • Виявлення патологічного процесу на секційному і біопсійному матеріалі
 • Встановлення причини і механізму смерті хворого
 • Зіставлення клінічного і патологоанатомічного діагнозів
 • Виявлення реанімаційних ускладнень
 • Виявлення ускладнень лікарської терапії
 • Встановлення клінічного діагнозу
 • Знання директивних, нормативних, методичних документів за фахом
 • Секційну роботу по розтину трупів
 • Дослідження гістологічних препаратів
 • Написання й оформлення протоколу патологоанатомічного розтину
 • Упорядкування клініко-анатомічного епікризу
 • Проведення реанімаційних заходів
 • Заповнення лікарських свідчень про смерть
 • Спілкування з родичами і близькими померлого з урахуванням вимог етики і деонтології
 • Виконання виробничих доручень завідувача відділенням
 • Готування матеріалів до клініко-патологоанатомічної конференції
 • Огляд живих осіб
 • Секційний зал і трупосховище
 • Зал для прощання з кімнатою для чекання
 • Кабінети лікарів
 • Лабораторія з підсобними приміщеннями
 • Архів
 • Гіпсовочна