База тестів

 • Синдром Ді-Георге
 • Синдром Брутона
 • Синдром Джоба
 • Синдром Шедіака-Хігасі
 • Хронічна гранульоматозна хвороба
 • Синдром Шедіака-Хігасі
 • Синдром Джоба
 • Агранулоцитоз Костмана
 • Синдром Незелофа
 • ВІЛ-інфекція (СНІД)
 • Застосування цитостатиків
 • Застосування кортікостероїдних гормонів
 • ГРВІ
 • Злоякісні пухлини
 • Радіоактивне опромінення
 • Застосування вітамінних препаратів
 • Фагоцитоз
 • Гуморальні імунні реакції
 • Реакції клітинного імунітету
 • Змішана реакція імунітету
 • Жировий метаморфоз
 • Гнізда делімфотизація коркового прошарку
 • Інверсія прошарків
 • Кістозні зміни тілець Гассаля
 • Недоношеність або низька вага, якщо дитина доношена
 • Лімфаденопатії
 • Гепатоспленомегалія
 • Хронічна діарея
 • Рецидивуючі інфекційні захворювання
 • Меконіальний ілеус
 • Гіперплазія кори наднирників із збільшенням їхньої маси
 • У дівчаток зовнішні статеві органи імітують чоловічі
 • Гіпоплазія матки і яєчників
 • У нирках гіпертрофія юкстагломерулярного апарата
 • Пороки розвитку серцево-судинної системи
 • Тератогенний вплив на плід інсуліну і його антагоністів
 • Вітамінні і гормональні порушення в організмі вагітних із цукровим діабетом
 • Судинні зміни в плаценті при діабеті
 • Фактор генетичного наслідування
 • Пороки розвитку кістяка
 • Пороки розвитку серцево-судинної системи
 • Пороки розвитку сечостатевої системи
 • Ксантогранульоматозній пієлонефрит
 • Макросомія
 • Мікросомія
 • Генералізована мікроангіопатія
 • Гепато- і спленомегалія
 • Гіперплазія острівців Лангерганса
 • Меконіальний ілеус
 • Хвороба Тея-Сакса
 • Хвороба Сендгоффа
 • Хвороба Гоше
 • Хвороба Помпе
 • Головний мозок
 • Інтрамуральні вегетативні ганглії
 • Печінка й селезінка
 • Кістковий мозок
 • Лімфатичні вузли
 • Судини мікроциркуляторного русла
 • Інфантильний церебральний холестериноз
 • Хвороба Тенжьєра
 • Хвороба Краббе
 • Ідіопатична гіперхолестерінемія
 • Хвороба Уольмана
 • Ліпідів
 • Глюкоцереброзидів
 • Глікозоаміногліканів
 • Холестерину
 • Амінокислот
 • Масивний череп
 • Гіпертелорізм
 • Товсті губи, великий язик, брови, які зрослись
 • Дорзальний кіфосколіоз
 • Укорочення кінцівок
 • Гіперплазія острівців Лангерганса
 • Поперечносмугасті м'язи
 • Міокард
 • Гладкі м'язи
 • Клітини печінки
 • Шкіра
 • Головний мозок
 • Кістки
 • Акромегалія
 • Гігантизм
 • Хвороба Іценко-Кушинга
 • Хвороба Адіссона
 • Хвороба Сімондса
 • Кортикотропна
 • Гонадотропна
 • Соматотропна
 • Естрогенно - активна
 • Пролактотропна
 • Соматотропна
 • Кортикотропна
 • Пухлина з клітин Меркеля
 • Гонадотропна
 • Фолікулярна аденома
 • Атипова аденома
 • Папілярна аденома
 • Аденома з В-клітин /Ашкіназі-Гюртля/
 • Струма Ріделя
 • Двостороння поразка
 • Великі розміри
 • Наявність колоїду у фолікулах
 • Відсутність колоїду у фолікулах
 • Інвазія пухлинних клітин у капсулу і кровоносні судини
 • Одностороннє ураження
 • Наявність папілярних структур
 • Формування кіст
 • Інвазія пухлинних клітин у капсулу і лімфатичні судини
 • Утворення фолікулів
 • Фолікулярний рак
 • Папілярний рак
 • Склерозуюча мікрокарцинома
 • Недиференційований рак
 • Струма Хошимото
 • Солідний медулярний рак
 • Медулярний із склерозом строми
 • Медулярний солідний рак
 • Плоскоклітинний рак
 • Міастенія
 • Клінічна симптоматика відсутня
 • Наявність плоскоклітинних структур навколо тілець Гасаля
 • Збільшення вилочкової залози
 • Гіперплазія коркового прошарку
 • Із кортикальноклітинною диференціровкою
 • Із кортикальномедулярною диференціровкою
 • Тимоліпома
 • Пухлина Бренера
 • Клітинний поліморфізм
 • Високий мітотичний індекс
 • Фіброз
 • Наявність гігантських багатоядерних клітин
 • Тканинна еозинофілія
 • Світлоклітинна
 • Темноклітинна
 • Світло-темноклітинна
 • Гломерульозо-клітинна
 • Кортикомедулярна
 • Артеріальна гіпертензія
 • Кров у сечі
 • Гіперкортіцизм
 • Наявність гранул бурого кольору в цитоплазмі після обробки солями срібла та хрому
 • Трабекулярний
 • Альвеолярний
 • Дискомплексований
 • Злоякісний
 • Гіпокальціємією
 • Гіперкальціємією
 • Гіпернатріємією
 • Гіпонатріємією
 • Епідемічний зоб
 • Спорадичний зоб
 • Анапластичний зоб
 • Базедов зоб
 • Зоб Хасімото
 • Зоб Ріделя
 • Макрофолікулярний зоб
 • Мікрофолікулярний зоб
 • Макромікрофолікулярний зоб
 • Зоб Ріделя
 • Проліферація епітелію фолікулів
 • Розростання епітелію у вигляді солідних структур
 • Формування дрібних фолікулоподібних структур без колоїду або з дуже невеликою його кількістю
 • Майже повне заміщення паренхіми залози фіброзною тканиною
 • Поява зоба
 • Витрішкуватість
 • Тахікардія
 • Обмінно -вегетативні розлади
 • Акромегалія
 • Перетворення призматичного епітелію фолікулів у сплощений
 • Проліферація епітелію з утворенням гілчастих сосочків у середині фолікулів
 • Вакуолізація і зміна тинкторіальних властивостей колоїду у зв'язку з розрідженням його і збіднінням йодом
 • Поява великих кістоподібних фолікулів із яскраво-червоним колоїдом
 • Лімфоплазмоцитарна інфільтрація строми, формування лімфатичних фолікулів із зародковими центрами
 • Тиреотоксичне серце
 • Тиреотоксичний цироз печінки
 • Тиреотоксична енцефалопатія
 • Атрофія кори наднирників
 • Мезангіальний гломерулонефрит
 • Воло Хасімото
 • Воло Ріделя
 • Воло де Кервена
 • Базедова хвороба
 • Базедова хвороба
 • Мікседема
 • Синдром Кушинга
 • Синдром Іценко -Кушинга
 • Синдром Шерешевського -Тернера
 • Запальним захворюванням
 • Пороком розвитку
 • Аутоімунним захворюванням
 • Дифузна інфільтрація щитовидної залози лімфоїдними, плазматичними й ретикулярними клітинами
 • Загибель елементів паренхіми
 • Заміщення паренхіми сполучною тканиною
 • Утворення лімфоїдних фолікулів
 • Утворення мікроаденом
 • Наявність гранульоматозного запалення з багатоядерними гігантськими клітинами
 • Майже повне заміщення паренхіми залози фіброзною тканиною
 • Поява скупчень багатоядерних гігантських клітин, що нагадують клітини сторонніх тіл
 • Поява атипових епітеліальних клітин
 • Поява солідних епітеліальних структур
 • Наявність колоїдних вузлів
 • Інфекційним захворюванням
 • Порушенням обміну
 • Аутоімунним процесом
 • Пороком розвитку щитовидної залози
 • Пухлинним процесом
 • Ураженні окремих тиреоїдних фолікулів із розпадом і злущенням тиреоїдного епітелію
 • Некрозі базальної мембрани
 • Заміщенні фолікулів скупченням клітин типу макрофагів, лейкоцитів і лімфоцитів
 • Перетворенні окремих фолікулів у мікроабсцеси
 • Наявності включень базофільного, зморщеного колоїду, оточеного багатоядерними гігантськими клітинами
 • Утворення проліферуючих фолікулів та мікроаденом