База тестів

 • Дистрофічні зміни гепатоцитів
 • Некроз гепатоцитів
 • Дискомплексація печінкових балок
 • Крововиливи в синусоїди
 • Тільця Каунсільмена
 • Дифузна запальна інфільтрація стінки труби та її ворсинок
 • Аденоматоїдні розростання епітелію
 • Гранульоматозний запальний процес у стінці труби
 • Запальний процес з наявність епітеліоїдних гранульом із клітинами Пирогова-Ланганса
 • Специфічний гранульоматозний запальний процес
 • Неспецифічний гранульоматозний запальний процес
 • Гнійний запальний процес
 • Виразка
 • Ампулярна частина
 • Перешийок
 • Проміжна частина
 • Лімфогенний
 • Гематогенний
 • Контактний
 • Респіраторний
 • Абсцес яєчника
 • Нориці (рос.-свищи) у сусідні органи
 • Перитоніт
 • Ендометріоз
 • Маткова труба
 • Матка
 • Апендикс
 • Сліпа кишка
 • Пряма кишка
 • Дрібнокістозний яєчник
 • Спайкова хвороба
 • Вторинна безплідність
 • Ендометріоз
 • Зріючі фолікули
 • Клітини Берже (хилюсні клітини)
 • Тека клітини
 • Примордіальні фолікули
 • Клітини Лейдіга
 • Примордіальні фолікули
 • Зріючі фолікули
 • Залишки мозкових тяжів
 • Граафові міхурці
 • Жовті тіла
 • Білі тіла
 • Залишки мозкових тяжів
 • Нерви
 • Судини
 • Тека-клітини
 • Клітини Берже
 • Білочна оболонка
 • Зріючі фолікули
 • Білі тіла
 • Фолікулярні кісти
 • Тека-клітини
 • Білочна оболонка
 • Судини
 • У дітородному
 • У дитячому
 • В антенатальному
 • В перинатальному
 • У старечому
 • Зменшення в розмірах
 • Поверхня з вираженими рубцевими втяжіннями
 • Щільна строма
 • Гладка поверхня
 • Наявність фолікулярних кіст
 • Наявність білих тел
 • Гілчасті залози, складки, частина з яких має вид замкнутих порожнин
 • Численні сосочкові вирости, поряд із залозистими утвореннями
 • Ектазовані залозисті утворення, переповнені слизом
 • Дрібні кісти, виповнені слизом
 • Тека-клітини
 • Гілчасті залози, складки, частина з яких має вид замкнутих порожнин
 • Численні сосочкові вирости, поряд із залозистими утвореннями
 • Ектазовані залозисті утворення, переповнені слизом
 • Дрібні кісти, виповнені слизом
 • Лейкоплакія
 • Базально-клітинна гіперактивність
 • Резервно-клітинна гіперактивність
 • Підростання плоского епітелію з боку піхвової частини шийки матки
 • Наявність осередків ендометрыозу
 • Мезотелієм
 • Перехідно-клітинним епітелієм
 • Багатошаровим плоским ороговіваючим епітелієм
 • Багатошаровим плоским неороговіваючим епітелієм
 • Залозистим епітелієм
 • Багатошаровим плоским ороговіваючим епітелієм
 • Багатошаровим неороговіваючим епітелієм
 • Перехідно-клітинним епітелієм
 • Залозистим епітелієм
 • Мезотелієм
 • У новонароджених
 • У пубертатному періоді
 • До 18 років
 • До 21-23 років
 • У період менопаузи
 • Наявність плоского ороговіваючого епітелію
 • Наявність стоншеного плоского неороговіваючого епітелію
 • Метаплазія епітелію в перехідно-клітинний
 • Циліндричний епітелій за межею цервікального каналу
 • Виникненням ерозивної поверхні
 • Рівний шар циліндричного епітелію
 • Заглибний ріст циліндричного епітелію
 • Формування залозистих структур
 • Метаплазія епітелію в перехідно-клітинний
 • Відсутність епітеліальної вистілки
 • Клітинами гранульози
 • Клітинами епітелію циліндричної форми
 • Клітинами епітелію війчастого типу
 • Клітинами плоского епітелію
 • Гранульозо-лютеїновими клітинами
 • Плоский епітелій
 • Кубічний епітелій
 • Мюлеровський епітелій
 • Лютеїнові клітини
 • З багатошарового плоского епітелію, м'язової оболонки і сполучної тканини
 • З багатошарового плоского епітелію, слизових залоз, м'язової оболонки і сполучної тканини
 • З циліндричного епітелію, м'язової оболонки і сполучної тканини
 • Гіперплазією плоского епітелію з кератозом
 • Паракератозом, акантозом, гіперкератозом
 • Паракератозом, акантозом, гіперкератозом, клітинною атипією
 • Наявністью циліндричного епітелію
 • Папіломатоз, акантоз, паракератоз, запалення у прилягаючих відділах дерми
 • Лейкоплакія
 • Крауроз
 • Трубній вагітності з загибеллю плідного яйця
 • При персистенції жовтого тіла яєчника
 • У зоні довгострокового використовання ВМЗ
 • При екзогенному тривалому введенні гестагенних препаратів
 • Відсутністью судин в стромі ворсин хоріона
 • Наявністю великих набряклих ворсин
 • Проліферацією трофобласта
 • Відсутністю ворсин хоріона
 • При наявності ворсин хоріона і розростанні трофобласта
 • При поліморфізмі з атипією клітин трофобласта
 • При відсутності ворсин хоріона
 • При наявності реакції Аріас-Стела в ендометрії
 • Набряк ворсин хоріона
 • Багатий зскрібок із міхурцевоподібними ворсинами хоріона
 • Відсутність судин в стромі ворсин
 • Гравідарні залози
 • Пласти недиференційованого трофобластичного епітелію
 • Значні ділянки некрозу тканини
 • Масивні ділянки крововиливів і некротизованої тканини
 • Пласти недиференційованого трофобластичного епітелію
 • Наявність фіброзної строми
 • Набряк ворсин хоріона
 • Наявність децидуальної тканини
 • Відсутність судин в стромі ворсин
 • Гравідарні залози
 • Пласти недиференційованого трофобластичного епітелію
 • Про атипову гіперплазію ендометрія
 • Про позаматкову вагітність (порушену)
 • Про застосування гормональних контрацептивів
 • Про застосування кломіфену
 • Про трофобластичну хворобу
 • Субмукозну хоріонкарциному
 • Позаматкову хоріонкарциному
 • Проліферуючий пухирний занос
 • Пухирний занос
 • Метапластичних змін гермінативного епітелію в ендометрії
 • Метапластичних змін ендометрія
 • Підслизової лейоміоми
 • Затримки плацентарної тканини в порожнині матки
 • Пухирного заносу
 • Тканинні комплекси ектопічного ендометрія з періфокальною гіперплазією елементів міометрія без ознак пухлинного росту
 • Гетеротопічні ділянки тканини підшлункової залози, розташовані у м'язовій оболонці травного каналу
 • Ектопічний розвиток ендометрія
 • Децидуальної тканини
 • Вираженого поліморфізму епітелію залоз ендометрія
 • Потовщення єндометрія, проліферації залозистого компоненту
 • Виражених ознак секреторної активності в залозах
 • Наявності великої кількості спіральних артерій
 • Наявності в залозах сосочкових проліфератів
 • Вираженої атрофії залоз при відносній гіперплазії стромальних структур
 • Виражених запальних змін у стромі, проліферації епітелію залоз
 • Гіперплазії залозистого компонента ендометрія в сполученні з клітинною атипією
 • Яєчниках
 • Маткових трубах
 • У ендометрії
 • В параметрії
 • У цервікальному каналі
 • На 1-й день після запліднення
 • На 16 день після запліднення
 • В терміні 3 місяців вагітності
 • В терміні 2 місяців вагітності
 • Кінець першого тижня вагітності
 • Наприкінці третього тижня вагітності
 • Наприкінці другого місяця вагітності
 • З четвертого місяця вагітності
 • З шостого місяця вагітності
 • Розподіл ендометрію на компактний і губчастий прошарки
 • Наявність великої кількості судин
 • Наявність ознак секреторної фази ендометрія
 • Присутність ворсин хоріона
 • Єндометрій проліферативного типу
 • Клітини цито- і синцитіального трофобласта
 • Ворсинки хоріона
 • Децидуальна тканина
 • Гіперплазований ендометрій секреторного типу
 • Гіперплазовані залози з темним проліферуючим епітелієм
 • Строма базального типу
 • Набрякла клітинна строма
 • Трубчасті залози з темного індиферентного епітелію
 • Гіперплазовані залози з темним проліферуючим епітелієм
 • Гіперплазовані залози, що накопичують у клітинах глікоген
 • Накопичення клітинами строми глікогену
 • Клубки спіральних артерій
 • Трубчасті залози з темним несекретуючим епітелієм
 • Залози з гранулами глікогену в цитоплазмі епітелію
 • Ендометріоз матки
 • Ендометріоз яєчника
 • Ретроцервікальний ендометріоз
 • Ендометріоз піхви і промежини
 • Ендометріоз шийки матки
 • Синтиціальний ендометрит
 • Децидуальна тканина
 • Гравідарні залози в спонгіозному прошарку
 • Ворсини хоріона й елементи трофобласта
 • Реакція Аріас-Стелли
 • При залозово-кістозній гіперплазії ендометрія
 • У пізніх стадіях фази проліферації
 • При атиповій залозистій гіперплазії
 • У середню фазу секреції
 • У фазу регенерації
 • При хронічному гіперпластичному ендометриті