База тестів

 • Поразку тубулярного апарату нирок
 • Дифузний або вогнищевий патологічний процесс кубочкового апарату нирок
 • Пороки розвитку нирок
 • Запальні поразки строми нирок
 • Інтракапілярну форму
 • Екстракапілярну форму
 • Інтра-екстракапілярну форму
 • Калькульозний піелонефрит
 • Мембранозним процесом в гломерулах
 • Мембранозно-проліферативним процесом в гломерулах
 • Мезангіально-проліферативним процесом в гломерулах
 • Потовщення і розщеплення базальних мембран гломерулярних капілярів
 • Відкладення на епітеліальній стороні імунних комплексів
 • Злиття подоцитів із мембраною з новотвором речовини базальної мембрани
 • Переважно нейтрофільна інфільтрація в стромі
 • Гіалінові вузлики на периферії клубочкових капілярів
 • Сегментарне потовщення базальної мембрани клубочкових капілярів
 • Утворення "півмісяців" з подоцитів в капсулі Шумлянського-Боумена
 • Інтерстиціальний склероз
 • Проліферація мезангіальних клітин
 • Синдром Кімельстіля-Вільсона
 • Синдром Штейн-Левенталя
 • Синдром Уотерхауса-Фридеріксена
 • Синдром Шерешевського-Тернера
 • Гіалінові краплі по периферії капілярних петель
 • Потовщення базальної мембрани капілярів
 • Ішемічний колапс клубочків
 • Папілярні некрози
 • Лінійні радіальні рубці коркового прошарку
 • Альбумінурією
 • Набряками
 • Підвищенням рівня в сироватці крові холестерину
 • Гіпопротеінемією
 • Артеріальною гіпертензією
 • Первинно-зморщена нирка
 • Вторинно-зморщена нирка
 • Велика "строката нирка "
 • Велика "біла "нирка
 • Збільшення в розмірах
 • В'ялість
 • Розширений набряклий недокрівний корковий прошарок із дрібним червоними крапом
 • Темно-червоні пірамідки
 • Кортикальні інфаркти
 • Ревматоїдний артрит
 • Мієломна хвороба
 • Туберкульоз
 • Затяжний септичний ендокардит
 • Цукровий діабет
 • Азотемічну уремію
 • Серцево-судинну недостатність
 • Крововилив у головний мозок
 • Пневмонію
 • Ентероколіт
 • Гостирий інфаркт міокарду
 • Поява амілоїдних мас у пірамідках
 • Відкладення амілоїду в мезангіумі, окремих капілярних петлях і стінках артеріол
 • Гіаліново-крапельна або вакуольна дистрофія епітелію канальців
 • Редукція шляхів юкстагломерулярного кровотоку
 • Зниження маси нирок
 • Латентну
 • Протеінурічну
 • Нефротичну
 • Азотемічну
 • Анемічну
 • Виявлення амілоїду в стінках артерій і артеріолах
 • Виявлення амілоїду по ходу власної мембрани канальців
 • Жирова і гіаліново-крапельна дистрофія епітелію канальців
 • Виявлення полумісяців з проліферуючих подоцитів в клубочках
 • Змінами клубочкового апарата
 • Некрозом епітелію канальців, порушеннями крово- і лімфообігу
 • Розширенням порожнин чашечок і ниркових мисок
 • Наявністю множинних інфарктів нирок
 • Збільшення маси нирок, набрякання кори
 • Капсула, яка легко знімається з нирки
 • Блідий корковий прошарок, чітка межа з пірамідним прошарком
 • Крововиливи в інтермедіарну зону нирок і в ниркових миски
 • Множинні інфаркти
 • Гломерулонефриту
 • Амілоїдно -ліпоїдного нефрозу
 • Амілоїдозу нирок
 • Некротичного нефрозу
 • Нефролітіазу
 • Початкова ( "шокова ")
 • Оліго -анурична
 • Стадія відновлення діурезу
 • Інфекційна
 • Вогнищева ішемія коркового прошарку
 • Венозне повнокров'я інтермедіарних зон і пірамід
 • Гіаліново-крапельна, вакуольна або жирова дистрофія нефротелію канальців
 • Нерівномірне розширення канальців із циліндрами і кристалами міоглобіну
 • Різке повнокрів'я клубочків із розширеними капілярами
 • Набряк інтерстицію, лімфостаз, найбільше виражені в інтермедіарній зоні
 • Різке повнокрів'я клубочків
 • Некротичні зміни канальцевого епітелію
 • Деструкція базальних мембран, переважно дистальних канальців
 • Застій клубочкового фільтрату в порожнині клубочкової капсули внаслідок "перекриття "нефрону на різних рівнях
 • Набряк інтерстицію з геморагіями, вогнищевими запальними інфільтратами
 • Венозний застій, нерідко з тромбозом вен
 • Повнокрів'я клубочків нирки
 • Острівки-регенерати з темних епітеліальних клітин
 • Вогнища нефросклерозу на місці загиблих нефронів
 • Гнійні осередки
 • Відкладення солей кальцію
 • Відкладення кристалів сечової кислоти
 • Відкладення кристалів холестерину
 • Відкладення ліпідів
 • Відкладення кристалів кальцію
 • Гемоглобінові циліндри в просвіті канальців
 • Відкладення кристалів холестерину в просвіті канальців
 • Відкладення ліпідів у просвіті канальців
 • Відкладення кристалів сечової кислоти в просвіті канальців
 • Солі важких металів
 • Кислоти
 • Багатоатомні спирти
 • Сульфаніламіди
 • Речовини моносахаридної природи
 • Травматичних ушкодженнях м'яких тканин і великих опіках
 • Масивному гемолізі, зневоднюванні і гіпохлоргідрії
 • Септичних станах різноманітної етіології
 • Ускладненому плині захворювань печінки
 • У термінальних стадіях гломерулонефриту
 • Хворобі Ормонда
 • Цистіноз
 • Поразка нирок при мієломній хворобі
 • Поразка нирок при подагрі
 • Пухлина Вільмса
 • Лейкоцитарна інфільтрація строми нирки
 • Запальні зміни в слизовій оболонці ниркових мисок
 • Дистрофічні зміни в канальцевому апараті нирки
 • Білкові циліндри в канальцях нирки
 • Жирова дистрофія проксимальних канальців
 • Епітелії проксимальних відділів нефрону нирки
 • Ендотелії капілярів нирок
 • У епітелії дистальних відділів нефрону нирки
 • У епітелії збірних трубочок нирки
 • Повнокрів'я і лейкоцитарна інфільтрація слизової оболонки ниркових мисок
 • Вогнища некрозу слизової оболонки ниркової миски
 • Фібринні відкладення на слизовій оболонці ниркової миски
 • Вогнища мікроабсцесів у інтерстиції нирки
 • Дистрофічні і некробіотичні зміни в канальцевому епітелії
 • Фібриноїдний некроз стінок артеріол клубочків
 • Збільшення розмірів нирки
 • Порожнини ниркових мисок розширені, у просвіті їх каламутний вміст
 • Слизова оболонка ниркових мисок тьмяна, каламутна, із гнійним нальотом
 • На розтині тканина нирок строката, з осередковими крововиливами
 • Тканина нирок анемічна, капсула знімається з зусиллям, із дефектом ниркової паренхіми
 • Повнокрів'я пірамід та бліда кора
 • Гематогенний
 • Урогенний
 • Лімфогенний
 • Метаболічний
 • Карбункул нирки
 • Гнійний паранефрит
 • Ішемічний інфаркт нирки
 • Нефробластому
 • Апостематозний нефрит
 • У чашечках ниркових мисок
 • У ниркових мисках
 • У сечоводах
 • У сечовому міхурі
 • Сім"яних канальцях
 • Гідронефрозу
 • Пієлонефриту
 • Апостематозного нефриту
 • Карбункула нирки
 • Розвитку гломерулонефриту
 • Гломерулонефрит
 • Пієлонефрит
 • Нефросклероз
 • Нефролітіаз
 • Синдром ди Джорджи
 • Затримкою в організмі азотистих шлаків
 • Ацидозом і глибокими порушеннями електролітного балансу в організмі
 • Порушеннями мікроциркуляції крові
 • Гіперглікімією
 • Перехідноклітинна папілома
 • Перехідноклітинний рак
 • Плоскоклітинний рак
 • Аденокарцинома
 • Недиференційований рак
 • Пухлина Вільмса
 • Перехідноклітинна папілома
 • Перехідноклітинний рак
 • Плоскоклітинний рак
 • Аденокарцинома
 • Недиференційований рак
 • Нефробластома
 • Нефробластома (пухлина Вільмса)
 • Мезобластична нефрома
 • Мультілокулярна кістозна нефрома
 • Гіпернефрома
 • Нефробластома (пухлина Вільмса)
 • Мезобластична нефрома
 • Мультілокулярна кістозна нефрома
 • Нирково-клітинний рак
 • Персистуюча ниркова бластема
 • Масивна ниркова бластема
 • Нирковий дісгенез
 • Судинні пороки розвитку
 • Гіпернефрома
 • Кісти
 • Гіперплазія ниркових канальців
 • Ксантогранульоматозний пієлонефрит
 • Малакоплакія
 • Аденома
 • Перехідноклітинний рак
 • Плоскоклітинний рак
 • Аденокарцинома
 • Недиференційований рак
 • Малакоплакія
 • З плоскоклітинною метаплазією
 • З залозистою метаплазією
 • З плоскоклітинною і залозистою метаплазією
 • Тонкокишковою метаплазією
 • Сосочкові поліпозні розростання
 • Гнізда Брунна -ектопію перехідноклітинного епітелію в підслизову основу
 • Залозисту метаплазію
 • Нефрогенну аденому -тубулярні структури , морфологічно подібні з канальцевим апаратом нирки
 • Плоскоклітинну метаплазіюя
 • Синдром Альпорта
 • Фолікулярний цистит
 • Малакоплакію - бляшкоподібні стовщення на слизовій оболонці, мікроскопічно представлені скупченнями макрофагів
 • Амілоїдоз
 • Фіброепітеліальний поліп
 • Ендометріоз
 • Гетеротопії елементів інших органів
 • Кісти
 • Виразковий цистит