• Розлади геодинаміки
 • Ексудативні зміни
 • Некротичні зміни
 • Утворення абсцесів
 • Карніфікація
 • Проліферативне запалення
 • Карніфікація
 • Інтерстиціальний фіброз
 • Гнійний бронхіт
 • Ліпідоз
 • У переношених дітей ,піся аспірації меконієм
 • Являється ускладненням природженої пневмонії
 • У недоношених дітей на тлі незрілості легень
 • Стафілококова пневмонія
 • Клебсіельна пневмонія
 • Стептококова пневмонія
 • Пневмококова пневмонія
 • Пневмонія, викликана синьогнійною паличкою
 • Гангренозна пневмонія
 • Легенева гіпертензія
 • Спонтанний пневмоторакс
 • Формування "каучукової "легені
 • "Розрив аневризми аорти
 • "Легеневе "серце
 • Пневмококами різноманітних типів
 • Клебсіелою
 • Стафілококом
 • Паличкою Коха
 • Інфільтративно-проліферативні зміни в міжальвеолярних і міжлобулярних перегородках
 • Інфільтрація періваскулярної, перібронхіальної тканини
 • Мікроскопічна картина бронхіту, бронхіоліту
 • Розлади мікроциркуляції
 • Гнійний ексудат у просвіті альвеол
 • Екзогенному алергічному альвеоліті
 • Альвеолярному протеїнозі
 • Синдромі Хаммена -Річа
 • Дифузному лейоміоматозі легень
 • Респіраторному-дистрес синдромі
 • Контакт із гербіцидами, мінеральними добривами
 • Токсична дія на судини легень гангліоблокаторів, нітрофуранів, цитостатиків
 • Вплив на паренхіму легень антигенів екзогенного й ендогенного походження
 • Вплив на легені органічних часток грибів, актиноміцетів
 • Вплив на легені пилюки при обробці льону, бавовни
 • Тіреотоксикоз
 • Інтерстиціальний набряк легень
 • Потовщення межальвеолярних перегородок
 • Метаплазія альвеолярного епітелію в кубічний
 • Десквамація альвеолоцитів
 • Формування кістозних порожнин у легенях
 • Лімфо -гістіоцитарна інфільтрація строми легень
 • Дифузний межальвеолярний, перібронхіальний фіброз
 • Альвеолярний протеїноз
 • Мітральний порок серця
 • Післяінфарктний кардіосклероз
 • Міксома лівого передсердя
 • Здавлення легеневих вен пухлиною
 • Дилатаційна кардіоміопатія
 • Уроджені вади серця
 • Хвороба Крона
 • Васкуліти
 • Рецидивуючі емболії
 • Пневмосклероз будь-якої етіології
 • Хвороба Хаммена -Річа
 • Інтерстиціальна пневмонія
 • Хвороба Айєрса
 • Хвороба Краббе
 • Туберкульозі
 • Саркоїдозі
 • Алергічному екзогенному альвеоліті
 • При бериліозі
 • Крупозній пневмонії
 • Кровохаркотиння
 • Анемія
 • Задишка
 • Кашель
 • Наявність симетричних осередкових тіней на рентгенограмах
 • Наявність екстра і інтракапілярного гломерулонефриту
 • Інфекційні захворювання
 • Спадкові захворювання
 • Захворювання, як результат порушення обміну речовин
 • Ендокринні поразки легень
 • Аерогенний
 • Бронхогенний
 • Гематогенний
 • Лімфогенний
 • Періневральний
 • Альвеолоцитах II типу
 • Альвеолоцитах I типу
 • Нейтрофільних гранулоцитах
 • Тканинних базофілах
 • Лімфоцитах
 • Макрофагах строми
 • В усіх перерахованих структурах
 • Внутрішньоклітинна поразка
 • Імунодепресивний ефект
 • Розлади мікроциркуляції
 • Виражені гнійно-некротичні процеси
 • У ядрі клітин
 • У цитоплазмі клітин
 • У мітохондріях клітин
 • У апараті Гольджи
 • У рибосомах клітин
 • Розлади мікроциркуляції
 • Виражені гнійно-некротичні процеси
 • Різноманітні варіанти продуктивного запального процесу
 • Збільшення і гіперхроматоз ядер
 • Склеювання війок
 • Набрякання й округлення клітин
 • Некроз і десквамація клітин
 • Поява еозинофільних і базофільних включень
 • Поява великих клітин з базофільними ядрами , які порівнюються із совиним оком
 • Крововиливи в наднирники
 • Геморагічний набряк легень
 • Геморагічна пневмонія
 • Септичний шок
 • Набрякання речовини головного мозку
 • Менінгоенцефаліт
 • Тезоурисмози
 • Вторинна інфекція
 • Абсцеси легень
 • Гангрена легень
 • Брохоектази
 • Тромбоз черевного стовбура
 • Гортані і трахеї
 • У головних бронхах
 • У лобулярних бронхах
 • У сегментарних бронхах
 • У альвеолярних ходах і альвеолах
 • В мезангії і ендотелії капілярів клубочків нирок
 • Десквамація і вогнищева проліферація епітелію
 • Утворення брунькоподібних виростів епітелію
 • Наявність пухирцевоподібних ядер в епітелії
 • Формування вспіненого ексудату в альвеолах
 • Зменшення розмірів ядер і загальний гіпорхроматоз їх
 • Нерівномірне пофарбування ядер
 • Утворення овальних або округлих внутрішньоядерних включень
 • Поява в ядрах "зон просвітління "
 • Моноцитарна інфільтрація
 • Лімфоцитарна інфільтрація
 • Плазмоклітинна інфільтрація
 • Лейкоцитарна інфільтрація
 • Еозинофільноклітинна інфільтрація
 • Некротичні зміни міжальвеолярних перегородок з утворенням осередків деструкції
 • Різка гіперемія судин усіх калібрів
 • Утворення мікротромбів
 • Дифузна поразка бронхів, що характеризується дистрофічними і запальними змінами
 • Десквамація альвеолоцитів і плазмоклітинна реакція в перібронхіальних фолікулах
 • Імунофлюоресцентного дослідження
 • Гістологічного дослідження
 • Цитологічного дослідження
 • Гістохімічного дослідження
 • Долі легені
 • Ацинуса
 • Сегмента
 • Бронхів
 • Фібринозний плеврит
 • Гідроторакс
 • Серозний плеврит
 • Емпієма плеври
 • Стадія приливу
 • Стадія червоного опеченіння
 • Стадія сірого опеченіння
 • Стадія завершення
 • Стадія розвитку бронхоектазів
 • Гіперемія судин
 • Мікробний запальний набряк долі легені
 • Велика кількість мікробів в набряковій рідині
 • Підвищення проникності судин і діапедез еритроцитів у просвіток альвеол
 • Формування вогнищ пневмосклерозу
 • Серозний
 • Фібринозний
 • Серозно-десквамативний
 • Фібринозно-геморагічний
 • Фібринозно-гнійний
 • Фібринозно-гнійний
 • Серозний
 • Фібринозний
 • Катаральний
 • Фібринозно-геморагічний
 • Медіастиніт
 • Гоніт
 • Сепсис
 • Метастатичні абсцеси у внутрішніх органах
 • Ішемічний коліт
 • Перитоніт
 • Медіастиніт
 • Абсцес мозку
 • Артрит
 • Поліпозно-виразковий ендокардит
 • Береліоз
 • Стрептокок
 • Стафілокок
 • Пневмокок
 • Мікоплазма
 • Клебсіела
 • Наявність лейкоцитарної інфільтрації
 • Наявність у ексудаті великої кількості грам-негативних паличок
 • Наявність у ексудаті колоній пневмококів
 • Наявність серозного ексудату в альвеолах
 • Наявність бластних форм клітин крові в просвіті альвеол
 • Лобарна пневмонія
 • Крупозна пневмонія
 • Інтрестиціальна пневмонія
 • Десквамативна пневмонія
 • Бронхопневмонія
 • Фібринозного ексудату
 • Геморагічного ексудату
 • Лімфоцитарного ексудату
 • Серозного ексудату
 • Атипової проліферації бронхіального епітелія
 • Поразка регіонарних лімфатичних вузлів
 • Геморагічний характер ексудату
 • Утворення абсцесів
 • Деструктивні зміни в легенях
 • Тромбоемболія легеневої артерії
 • Карніфікація легень
 • Нагноєння з утворенням абсцесу
 • Фібринозний плеврит
 • Медіастиніт
 • Емпієма плеври
 • Піопневмоторакс
 • Пневмоторакс
 • Емпієма плеври
 • Гостра каверна
 • Гнійний медіастиніт
 • Перікардит
 • Струма Ріделя
 • Катаральний
 • Гнійний
 • Фібринозний
 • Некротичний
 • Виразковий
 • Метаболічний
 • Геморагічний
 • Гіперсекреція слизу
 • Переважання в ексудаті нейтрофільних гранулоцитів:
 • Утворення слизувато-гнійної плівки на поверхні
 • Десквамація покривних епітеліоцитів
 • Дифтеритичні нашарування на поверхні слизової оболонки
 • Гіперсекреція слизу
 • Гнійний ексудат на поверхні слизової оболонки
 • Гіперемія судин підслизової основи
 • Плоскоклітинна метаплазія бронхіального єпітелія
 • Генетичним
 • Гнійним
 • Поліпозним
 • Виразковим
 • С бронхоектазією
 • Некротичним
 • Атрофія слизової оболонки
 • Метаплазія покривного епітелію
 • Кістозне розширення слизових залоз
 • Гіперсекреція слизу в залозах
 • Атрофія і дистрофія м'язових волокон стінки бронха
 • Кишкова метаплазія епітелія бронхів
 • Наявність множинних тонкостінних порожнин на території бронхів легень
 • Потовщення стінки бронхів і звуження їхнього просвіту
 • Розширення просвіту бронха з потовщенням стінки, нерідко з метаплазією епітелію