База тестів

 • Власне запальний процес - міжепітеліальні лімфоцити, інфільтрація власної платівки, формування лімфоїдних фолікулів
 • Активність запального процесу -інфільтрація власної платівки нейтрофільними гранулоцитами, покрівно-ямкового епітелію, формування "крипт -абсцесів"
 • Порушення клітинного оновления - дистрофія, атрофія спеціалізованих залоз, потоншення слизуватої оболонки
 • Метапластичні процеси в слизовій оболонці
 • Поліпи слизової оболонки
 • Кишкова повна і неповна
 • Пілорична
 • Війна (рос.-реснитчатая)
 • Панкреатична
 • Плоскоклітинна
 • Каймисті клітини
 • Бескаймисті клітини
 • Келихоподібні
 • Клітини Панета
 • Клітини Меркеля
 • Неатрофічний
 • Атрофічний аутоімунний
 • Мультіфокальний
 • Хімічний
 • Скірозний
 • При хворобі Крона
 • При саркоїдозі
 • При грануломатозі Вегенера
 • При сторонніх тілах
 • Ідіопатичний
 • Дифтеритичний
 • При хворобі Крона
 • При саркоїдозі
 • При грануломатозі Вегенера
 • При сторонніх тілах
 • Ідіопатичний
 • Паразитарній
 • Хворобі Крона
 • При бронхіальній астмі
 • При виразці шлунка
 • При паразитарній інвазії
 • При раку шлунка
 • При карциноїді шлунка
 • Гелікобактеріоз
 • Неповну кишкову метаплазію
 • Атрофію слизової оболонки
 • Гіперплазію слизової оболонки вогнищеву або дифузну
 • Дисплазію
 • Хворобу Менетріє
 • Синдром Мелорі-Вейса
 • Гелікобактеріоз
 • Кишкову метаплазію
 • Атрофію слизової оболонки
 • Гіперплазію слизової оболонки осередкову або дифузну
 • Дисплазію шлунка
 • Гостру виразку
 • Гелікобактеріоз
 • Кишкову метаплазію
 • Атрофію слизуватої оболонки
 • Гіперплазію слизуватої оболонки осередкову або дифузну
 • Дисплазію
 • Хворобу Менетріє
 • Виразку шлунка
 • Виразку дванадцятипалої кишки
 • Гелікобактеріоз
 • Неповну кишкову метаплазію
 • Атрофію слизової оболонки
 • Гіперплазію слизової оболонки осередкову або дифузну
 • Дисплазію
 • Хворобу Менетріє
 • Хворобу Краббе
 • Клітинну атипію
 • Дисдиференційовку епітелію
 • Порушення структури слизової оболонки шлунка
 • Гіпертрофію м'язової оболонки власної пластинки слизової
 • Поліморфізм, гіперхромність ядер
 • Збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення
 • Порушення полярності мукоцитів
 • Псевдобагатошаровість епітелію
 • Інфільтруючий ріст атипових клітин
 • Закрита травма живота
 • Обструкція дистального відділу загального жовчного або панкреатичного протоку (уродженого або придбаного характеру)
 • Загальні інфекційні захворювання
 • Вплив медикаментозних засобів
 • Цукровий діабет
 • Гіпергастринемія
 • Гіперсекреція соляної кислоти
 • Рецидивна виразка дванадцятипалої кишки і худої кишки
 • Діарея
 • Гіперплазія G-клітин шлунка
 • Гормонально активна пухлина позашлункової локалізації
 • С-клітинна аденома щитоподібної залози
 • У жовчному міхурі
 • У стінці шлунка
 • У худій кишці
 • У мекелевому дівертікулі
 • У стравоході,
 • У середостінні
 • У легенях
 • У серці
 • Всі компоненти підшлункової залози
 • Тільки екзокринну частину
 • Тільки ендокринну частину
 • Тільки протокову частину
 • Елементи, що нагадують дуоденальні залози
 • Осередки кишкової метаплазії
 • Паріетальні клітини
 • Гепатоцелюлярна аденома
 • Аденома внутрішньопечінкових жовчних проток
 • Цистаденома внутрішньопечінкових жовчних проток
 • Мультикомпонентна тератома
 • Гепатоцелюлярна аденома
 • Аденома внутрішньопечінкових жовчних проток
 • Цистаденома внутрішньопечінкових жовчних проток
 • Гемангіома
 • Гепатоцелюлярний рак
 • Холангіокарцинома
 • Цистаденокарцинома жовчних проток
 • Змішаний гепато- холангіоцелюлярний рак
 • Гепатобластома
 • Недиференційований рак
 • Лімфому
 • Гепатоцелюлярний рак
 • Холангіокарцинома
 • Цистаденокарцинома жовчних проток
 • Змішаний гепато-холангіоцелюлярний рак
 • Гепатобластома
 • Недиференційований рак
 • Гамартома
 • Мезенхімальна гамартома
 • Біліарна гамартома
 • Уроджені міліарні кісти
 • Осередкова вузлувата гіперплазія печінки
 • Компенсаторна гіперплазія печінки
 • Пеліоз
 • Гетеротопія
 • Холангіогенна карцинома
 • Мезенхімальна гамартома
 • Біліарна гамартома
 • Уроджені біліарні кісти
 • Осередкова вузлувата гіперплазія печінки
 • Компенсаторна гіперплазія печінки
 • Пеліоз
 • Гетеротопія
 • Печінково-клітинна аденома
 • Аденома
 • Папілярна аденома
 • Аденокарцинома
 • Плоскоклітинний рак
 • Недиференційоваиний рак
 • Лейоміосаркома
 • Аденоміоматозна гіперплазія
 • Проліферативний залозистий холецистит
 • Фіброксантогранульома
 • Поліпи
 • Аденокарцинома
 • Гіперплазія
 • Дисплазія
 • Кишкова метаплазія
 • Шлункова метаплазія по пілоричному типу
 • Кісткова метаплазія
 • Аденома
 • Аденокарцинома різноманітного ступеня диференційовки
 • Плоскоклітиннй рак
 • Анапластичний рак
 • Соматостатінома
 • Інсулінома
 • Гастрінома
 • Глюкагонома
 • Віпома
 • Серотонінома
 • Соматостатінома
 • Цистаденокарцинома
 • Поліпа
 • Ерозії
 • Хронічної виразки
 • Плоского нерухомого утворення
 • Виступаючого над поверхнею слизової оболонки утворення
 • Виразкового рубця
 • Перфоративної виразки
 • Тубулярні аденоми
 • Ювенільні
 • Гіперпластичні
 • Поліпи Пейтца-Егерса
 • Сріблення за Футом
 • Сріблення за Грімеліусом
 • Фарбування за Ван-Гізоном
 • Альциановий синій за Стідменом
 • Проникнення виразкового дефекту за межі м'язової пластинки слизової оболонки шлунка
 • Рубцювання донних і крайових відділів виразки
 • Відсутність ознак репаративних процесів у крайових відділах виразки
 • Загострення періульцерозного гастриту
 • Пері-, ендо- і тромбоваскуліти
 • Регенераторні гіперплазії нервових стовбурів
 • Синдромі Цолінгера-Елісона
 • Синдромі Вермера-Моррісона
 • При цирозах печінки
 • При агресивних гепатитах
 • Ахалазії стравоходу
 • Формування карциноми
 • Спонтанна ремісія
 • Повне відновлення структурного стану слизової оболонки
 • Атрофічний гастрит
 • Хвороба Адісона-Бірмера
 • Дисплазія покривного епітелію
 • Стравохід Баретта
 • Хронічний езофагіт
 • Виразки стравоходу
 • Рубцеві стриктури
 • Залізодефіцітні стани
 • Грижа стравохідного отвору діафрагми
 • Ахолічний гастрит
 • Молодий вік хворих
 • Відсутність статевого розходження в захворюваності населення
 • Переважна поразка тіла шлунка
 • Генетична схильність
 • Очевидний зв'язок із хронічним гастритом
 • Хронічний гастрит
 • Виразкову хворобу шлунка
 • Поліп шлунка
 • Дисплазію шлунка
 • Кишкову метаплазію
 • Виразку дванадцятипалої кишки
 • Механічні, хімічні подразники
 • Зворотня дифузія водневих іонів
 • Рефлюкс жовчі в шлунок
 • Кампілобактеріоз
 • Гастростаз
 • Гастрин
 • Синдром приводящої петлі
 • Демпінг-синдром
 • Синдром гіпоглікемії
 • Рефлюкс-гастрит
 • Синдром мальабсорбції
 • Рак культі шлунка
 • Діабетична кома
 • Трансформація в рак
 • Прогресія в більш тяжку стадію
 • Стаціонарний стан протягом тривалого часу
 • Нормалізація структури слизової оболонки
 • Перехід у більш легку стадію
 • Перехід в лімфому
 • Зміна ядерно-цитоплазматичного співвідношення на користь ядра
 • Гіперхромія ядер
 • Підвищення мітотичної активності клітин
 • Гіперхромія цитоплазми
 • Багаторядне розташування ядер, їхній поліморфізм
 • Поява келихоподібних клітин
 • Нерівномірність залозистих утворень у слизовій оболонці
 • Подовження шийок залоз
 • Зміна товщини слизової оболонки
 • Фіброзно-склеротичні процеси у власній платівці
 • Нерівномірний просвіт залоз, їх кістозну трансформацію
 • Клітинну атипію
 • Зникнення спеціалізованих залоз
 • Зникнення в залозах спеціалізованих клітин
 • Поява клітин типу ентероцитів
 • Поява келихоподібних клітин
 • Зникнення диференційованого покривного епітелію
 • Поява апікально-зернистих клітин
 • Плоскоклітинна метаплазію
 • Лімфома і лімфоїдна гіперплазія слизової оболонки шлунка
 • Хвороба Менетріє
 • Лімфогрануломатоз
 • Дистопія підшлункової залози
 • Безоар шлунка
 • Гігантоскладчастий гастрит
 • Гігантський гіпертрофічний гастрит
 • Гігантська гіпертрофія складок
 • Ексудативна гастропатія
 • Білководефіцитна гастропатія
 • Вроджена вада розвитку
 • Гіперплазія слизової оболонки шлунка
 • Наявність кіст у слизовій оболонці
 • Набряк власної платівки слизової оболонки
 • Заміщення спеціалізованого залозистого епітелію шийковим
 • Нерівномірна лімфо-плазмоцитарна інфільтрація власної платівки
 • Наявність перстнеподібних альциан-позитивних клітин
 • Болі в епігастральній області
 • Мозковидне потовщення складок слизової оболонки шлунка
 • Харчова алергія
 • Тканинні набряки
 • Гіпоальбумінемія
 • Ішемічний коліт
 • Клітинну атипію
 • Порушення архітектоніки слизової оболонки
 • Ненормальну диференціровку клітин
 • Осередки плоскоклітинної метаплазії
 • Атрофічний гастрит
 • Поліп
 • Кишкова метаплазія
 • Гастропатія
 • Дисплазія
 • Гостра виразка