База тестів

 • Фагоцитоз
 • Гуморальні імунні реакції
 • Реакції клітинного імунітету
 • Змішана реакція імунітету
 • Нездатність відмежувати місцевий процес
 • Переваження альтеративного компонента
 • Наявність грануломатозного компонента
 • Швидке відмеження процессу склеротичною капсулою
 • Гаметопатіїі
 • Бластопатії
 • Ембріопатії
 • Фетопатії
 • Тубулопатії
 • Синдром Патау
 • Синдром Едвардса
 • Синдром Дауна
 • Синдром Шерешевського-Тернера
 • Синдром Клайнфельтера
 • Синдром Вільсона-Мікіті
 • Зміни спадкових структур (мутації)
 • Ендокринні захворювання матері
 • Вік батьків
 • Радіаційні впливи
 • Хімічні речовини, застосовані в промисловості й у побуті
 • Переношена вагітність
 • Аріненцефалія
 • Сиреномелія
 • Циклопія
 • Тетрада Фало
 • Агенезія нирок
 • Час розвитку плоду і новонародженого від 22 тижнів вагітності до 6 днів післянатального життя
 • 1 місяць життя після пологів
 • Період від 28 тижнів внутрішньоутробного розвитку до моменту пологів родів
 • Час від дозрівання гамети до народження
 • Плідно-плацентарний коефіцієнт 3:1
 • Довжина пуповини 35 см
 • Кількість навколоплідних вод менше від 400 мл
 • Кількість навколоплідних вод більше від 2500 мл
 • Довжина пуповини 55 см
 • У міжворсинчатому просторі визначаються свіжі еритроцити
 • Міжворсинчатий простір оптично порожній
 • Тромбоз міжворсинчатого простору
 • Великі інфаркти плаценти
 • Наявність лейкоцитарних інфільтратів в оболонках і ворсинках
 • Дистрофічні зміни трофобласта й осередкові некрози
 • Великі зони фібриноїдного некрозу
 • У міжворсинчатому просторі визначаються свіжі еритроцити
 • Великий тулуб і відносно короткі кінцівки
 • Тонка підшкірно-жирова клітковина
 • Низьке розташування пупочного кільця
 • Ядро Бекляра менше 0,5 см у діаметрі
 • 25 "Кістки черепа щільні, велике тім'ячко зменшено у розмірах
 • Наявність ембріональних клубочків у нирці
 • Осередки гліоза в речовині мозку
 • Осередки еритробластозу в печінці
 • Фетальний тип будівлі легень
 • Ядра Бекляра понад 0,5 - 0,6 см у діаметрі
 • Відсутність сировидної змазки
 • Кістки черепа щільні, велике тім'ячко зменшено у розмірах
 • Ядра Бекляра понад 0,5 - 0,6 см у діаметрі
 • Сухість шкірних покровів, зморщеність шкіри стоп і долонь
 • Наявність ембріональних клубочків у нирці
 • Осередки еритробластозу в печінці
 • Патологічний ацидоз
 • Низькі резерви наднирникових залоз
 • Антенатальна енцефаломієлопатія
 • Антенатальна ангіопатія
 • Дефіцит АТФ
 • Патологічний алкалоз
 • Тканинна гіпоксія
 • Гіпертензія малого кола унаслідок фетального стану легень
 • Централізація кровообігу
 • Анаеробний гліколіз
 • Змішаний ацидоз
 • Гіпотензія малого кола кровообігу унаслідок фетального стану легень
 • Наявність рідкої крові в магістральних судинах
 • Геморагічний синдром
 • Аспірація
 • Набряк речовини головного мозку
 • Дистрофічні зміни гепатоцитів
 • Наявність згортків крові в магістральних судинах і порожнинах серця
 • Масивна аспірація навколоплідної води
 • Внутрішньоутробна пневмонія
 • Розсіяні ателектази легень
 • Синдром респіраторного (дистрес-синдром) розладу у новонародженого (набряково-геморагічний синдром)
 • Гіалінові мембрани легень
 • Морфологічна незрілість легеневої тканини
 • Біохімічна незрілість легень із порушенням синтезу сурфактанта
 • Перинатальна гіпоксія
 • Діабетична фетопатія з порушенням ліпідного обміну
 • Велика вага при народженні
 • Наявність дифузного набряку легеневої тканини з геморагічним синдромом
 • Наявність сегментоядерних лейкоцитів у просвітку альвеол
 • Наявність дисателектазів і ателектазів
 • Наявність щільних еозинофільних мас, що прилягають до стінок респіраторних просвітків легень у вигляді кілець
 • Розрив намета мозочка
 • Субкапсулярна гематома печінки
 • Крововилив у наднирники
 • Епідуральні крововиливи
 • Перелом ключиці
 • Внутрішньоутробною загибеллю плоду з мацерацією
 • Набряковою формою
 • Анемічною формою
 • Уродженою жовтяничною формою
 • Післяпологовою жовтяничною формою
 • Меконіальним ілеусом
 • Значне збільшення печінки і селезінки
 • Виражена жовтяниця шкірних покровів
 • Еритробластоз
 • Геморагічний синдром
 • Жовтяниця шкірних покровів і слизових оболонок
 • Набряки м'яких тканин і порожнинні набряки
 • Ядерна жовтуха
 • Високий рівень непрямого білірубіна в крові
 • Спадкові коагуло- і тромбоцитопатії
 • ДВЗ-синдром
 • Дефіцит вітаміну К
 • Надходження в організм плоду тромбопластинів з плаценти або навколоплідних вод
 • Полікістоз нирок
 • Гематогенний
 • Трансплацентарний
 • Висхідний
 • Респіраторно-краплинній
 • Вилочкова залоза
 • Селезінка
 • Периферичні лімфатичні вузли
 • Лімфоїдна тканина тонкої кишки
 • Недоношеність або низька вага, якщо дитина доношена
 • Лімфаденопатії
 • Гепатоспленомегалія
 • Хронічна діарея
 • Синдром Альпорта
 • Схильність до генералізації процесу
 • Неспроможність гуморального імунітету
 • Висока проникність тканинних бар'єрів
 • Неспроможність клітинного імунітету
 • Первинні ателектази
 • Хвороба гіалінових мембран
 • Набряково-геморагічний сидром
 • Синдром Вільсона-Мікіті
 • Бронхолегенева дисплазія перинатального періоду
 • Аспірація навколоплідних вод
 • До вірусних інфекцій
 • До бактеріальних інфекцій
 • До тезаурисмозів
 • Являється самостійною нозологічною формою
 • Наявність в дрібних бронхах, бронхіолах,альвеолярних ходах та альвеолах часток меконію,лануго,клітин єпітелію
 • Поява в епітелії дихальних шляхів великих гіперхромних ядер
 • Пластівчастий ексудат у просвітку альвеол
 • Токсичний геморагічний набряк легень
 • Штучне вигодовування
 • Низька кислотність шлункового соку
 • Низька активність стравоварильних ферментів
 • Порушення перистальтики кишечнику
 • Грудне вигодовування
 • Катарально-десквамативний ентерит
 • Геморагічний ентероколіт
 • Інфільтрація слизової оболонки і підслизової основи лімфо-макрофагальними елементами з нечисленними лейкоцитами
 • Дифтеритичний коліт
 • Інтестінальна
 • Септична
 • Брюшнотифозна
 • Дизентерієподібна
 • Хвороба Кавасакі
 • Міокардит
 • Менінгоенцефаліт
 • Панкреатит
 • Поразка наднирникових залоз
 • Остеоміеліт
 • Гігантоклітинний метаморфоз гепатоцитів
 • Осередкова гідропічна і балонна дистрофія гепатоцитів
 • Холестази
 • Лімфо -макрофагальні інфільтрати в портальних трактах
 • Наявність тілець Каунсільмена
 • Осередкові некрози в печінці
 • Дрібновогнищеві геморрагії у наднирникових залозах
 • Гнійні фокуси пневмонії
 • Осередкові некрози в сірій речовині півкуль головного мозку
 • Контактний шлях через слизуваті оболонки
 • Трансплацентарне зараження
 • Інтранатальне зараження
 • Респіраторний шлях зараження
 • Епітелій вставних відділів у слинних залозах
 • Альвеолоцити, епітелій дрібних бронхів, бронхіол
 • Нефротелій проксимальних відділів канальців нирок
 • Гепатоцити, епітелій жовчних ходів
 • Плоский епітелій шкіри
 • Кісткова тканина
 • Висип на шкірі у виді просовидних вузликів мутнувато -жовтого кольору, оточених вінцем гіперемії
 • Гранульоми в області слизуватої оболонки тонкої кишки
 • Просовидні жовтуваті вузлики в печінці
 • У головному мозку - міліарні вузлики за ходом судин м'якої мозкової оболонки
 • Ендоміокардіальний фіброз
 • Пороки розвитку головного мозку
 • Осередки некрозу й петрифікації в головному мозку
 • Продуктивне запалення в речовині мозку й оболонках
 • Продуктивно -некротичний ендофтальміт
 • Жовтяниця, гепато- і спленомегалія
 • Остеохондрит і періостит трубчастих кісток
 • Пухирчатка з локалізацією пухирів на долонній і підошовній поверхні
 • Плямисті осередки облисіння на волосатій частині голови (алопеція)
 • Фіброз, гранульоми і некрози в печінці
 • "Біла "пневмонія
 • Остеохондрит і періостит трубчастих кісток
 • Висип на шкірі у виді просовидних вузликів мутнувато -жовтого кольору, оточених вінцем гіперемії
 • Уроджена катаракта
 • Мікрофтальмія
 • Пігментний псевдоретиніт
 • Гіпоплазія емалі зубів
 • Уроджені пороки серця
 • Висип на шкірі у виді просовидних вузликів мутнувато -жовтого кольору, оточених вінцем гіперемії
 • Продуктивний дерматит
 • Продуктивно-некротичний ендофтальміт
 • Інтерстиціальна продуктивна пневмонія з гігантоклітинним метаморфозом гепатоцитів
 • Інтерстиціальна лімфо-гістіоцитарна проліферація в печінці
 • Меконіальний ілеус
 • Пупковий сепсис
 • Легеневий сепсис
 • Отогенний сепсис
 • Кишковий сепсис
 • Пупочна ямка (омфаліт)
 • Пупочна вена (флебіт)
 • Пупочна артерія (артеріїт)
 • Кишечник
 • Фібропластичний парієтальний ендокардит Лефлера
 • Застійна кардіоміопатія
 • Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія
 • Фіброеластоз
 • Періпортальна кардіоміопатія
 • Уроджені пороки розвитку бронхів і легень
 • Порушення фагоцитарної функції сегментоядерних лейкоцитів і альвеолярних макрофагів
 • Порушення сурфактантної системи легень
 • Уроджені і придбані дефекти загального і місцевого імунітету
 • Тромбастения Гланцмана