База тестів

 • Субарахноїдальний крововилив
 • Внутрішньомозковий крововилив
 • Нетравматичний субдуральний крововилив
 • Інфаркт головного мозку
 • Інсульт, не уточнений як крововилив або інфаркт
 • Мальформація судин головного мозку
 • Гемосидероз легень
 • Ціанотична індурація нирок
 • Ціанотична індурація селезінки
 • Бура індурація легень
 • Анасарка
 • Фіброз печінки
 • "Мускатна "печінка
 • Стеатоз печінки
 • ІХС
 • Хворобі Кавасакі
 • Септичному ендокардиті
 • Хірургічній корекції набутих вад клапанів серця
 • Вузликовому періартеріїті
 • Вадах розвитку вінцевих артерій
 • Стеатозі печінки
 • ШИК -реакція
 • За Ван-Гізоном
 • Реакція Браше
 • Реакція Фельгена
 • Фарбування толуідиновим синім при різних рH
 • Бура індурація легень
 • "Мускатна печінка "
 • Ціанотична індурація нирок, селезінки
 • Анасарка
 • Ішемічні інфаркти внутрішніх органів
 • Геморагічні інфаркти внутрішніх органів
 • Крупновогнищевий кардіосклероз
 • Кардіомегалія
 • Розширення камер серця
 • Склероз пристінкового ендокарда
 • Склероз клапанного ендокарда
 • Відносна недостатність мітрального або трьохстулкового клапанів
 • Розширення атріовентрикулярних отворів
 • Обструктивна
 • Алкогольна
 • Амілоїдна
 • Гіпертрофічна обструктивна /субаортальний стеноз/
 • Гіпертрофічна необструктивна
 • Післяпологова
 • Дифтеритична
 • Гіпертрофія кардіоміоцитів
 • Атрофія кардіоміоцитів
 • Дистрофія кардіоміоцитів
 • Міжфібрилярний склероз
 • Розвиток Ашоф -Талалаєвських гранульом
 • Нервові стреси
 • Атеросклероз
 • Гормональні розлади
 • Захворювання нирок
 • Синдром Тернера
 • Дистопії
 • Гіпоплазії
 • Полікістоз
 • Цистиноз
 • Патологічна рухливість нирки
 • Атрезія і гіпоплазія ниркових артерій
 • Синдром Кімельштіля -Вільсона
 • Гострий гломерулонефрит
 • Хронічний пієлонефрит
 • Амілоїдоз
 • Діабетичний гломерулосклероз
 • Системні васкуліти
 • Туберкульоз нирок
 • Хвороба Іценко -Кушинга
 • Атеросклероз
 • Тромбоз артерій
 • Фіброзно -м'язова дисплазія
 • Аорто -артеріїт
 • Стенозах і тромбозах ниркових вен
 • Ендартеріїт
 • Гідронефроз
 • Коарктації аорти
 • Атеросклерозі аорти
 • При стенотичному ураженні сонних і хребцевих артерій
 • Недостатності аортального клапана
 • Повній атріо -вентрикулярна блокаді
 • Феохромоцитома
 • Первинний альдестеронізм - хвороба Кона
 • Кортикостерома
 • Тиреотоксикоз
 • Хвороба Іценко-Кушинга
 • Хвороба Адісона
 • Синдромі Киммельштиля -Вільсона
 • Синдромі Гудпасчура
 • Синдромі Альпорта
 • Синдромі Іценко -Кушинга
 • Синдромі Кона
 • Синдромі Уотерхаус-Фрідеріксена
 • Хвороба Адісона
 • Гіпотиреоз
 • Гострий інфаркт міокарда
 • Синдром Уотерхаус-Фрідеріксена
 • Констриктивний перикардит
 • Синдром Шихена
 • Коарктація аорти
 • Гострий інфаркт міокарда
 • Гіпертонічний криз
 • Крововилив у мозок
 • Первинно -зморщена нирка
 • Вторинно-зморщена нирка
 • Цироз печінки
 • Наявністью васкуліта і тромбоза коронарних акртерій
 • Первинними метаболічними змінами в міокардіоцитах
 • Артеріальною гіпертензією
 • Атеросклерозом коронарних артерій
 • Гіпертензією в басейні судин малого кола кровообігу
 • Міомаляцію
 • Гостру аневризму серця
 • Розрив серця і гемоперікард
 • Відрив сосочкового м'яза
 • Велико-вогнищевий кардіосклероз
 • Фібриляція шлуночків серця
 • Кардіогенний шок
 • Асистолія
 • Гостра серцева недостатність
 • Фіброзна аневризма серця
 • Розрив серця
 • Розрив гострої аневризми серця
 • Тромбоз легеневих судин
 • Тромбоемболія судин головного мозку
 • Велико-вогнищевий кардіосклероз
 • Тромбоемболією судин головного мозку
 • Тромбоемболією судин черевної порожнини
 • Пристінковим тромбозом порожнини лівого шлуночка серця
 • Розвитком хронічної недостатності кровообігу
 • Ревматизмом
 • Запальний процес внутрішньої оболонки серця
 • Запальний процес у зовнішній оболонці серця
 • Запальний процес у м'язовій оболонці серця
 • Пристінкові
 • Клапанні
 • Хордальні
 • Перикардіальні
 • Поліпозно-виразковий
 • Дифузійний вальвуліт
 • Бородавчастий ендокардит
 • Зворотно-бородавчастий ендокардит
 • Фібропластичний
 • Розширення порожнин серця
 • Нерівномірне кровонаповнення серця
 • В'яла консистенція серця
 • Тьмяний вигляд міокарда на розтині
 • Зменшення порожнин серця
 • Альтеративний
 • Серозний (ексудативний )
 • Продуктивний
 • Гігантоклітиннй
 • Інтерстиціальний
 • Хромосомний
 • Інтерстиціальний серозний
 • Інтерстиціальний гнійний
 • Продуктивний гігантоклітинний
 • Дифтерію
 • Септичний ендокардит
 • Ревматизм
 • Гострі респіраторні захворювання
 • Генералізовану герпетичну інфекцію
 • Сепсис
 • Хворобу Краббе
 • Дистрофічними змінами в кардіоміоцитах
 • Інфільтрацією міокарда клітинами лімфо-лейкоцитарного ряду
 • Дистрофічними змінами в стромі міокарда
 • Некрозом і некробіозом кардіоміоцитів
 • Накопиченням глікогену в кардіоміоцитах
 • Збільшенням розмірів кардіоміоцитів
 • Некрозом і некробіозом кардіоміоцитів
 • Проліферацією кардіоміоцитів
 • Збільшенням кількості строми серця
 • Збільшенням кількості кардіоміоцитів
 • Первинно -зморщена нирка
 • Гідронефроз
 • Амілоїдоз
 • Пієлонефрит
 • Вторинно -зморщена нирка
 • Плазматичне просочування
 • Фібриноїдний некроз
 • Тромбоз
 • Збереження нормальної структури
 • Еластофіброз
 • Гіаліноз
 • Тромбоз
 • Фібриноїдний некроз
 • Збереження нормальної структури
 • Первинно -зморщена нирка
 • Хронічна ниркова недостатність
 • Гіпертонічний криз
 • Гостра серцева недостатність
 • Гострий інфаркт міокарда
 • Крововилив у мозок
 • Тіреотоксичний криз
 • Ліпоїдних плям і смужок
 • Фіброзними бляшками
 • "Ускладненими поразками аорти"(виразки, тромбоз, крововиливи і кальциноз)
 • Геморагічного васкуліта
 • Гігантоклітинний артеріїт
 • Облітеруючий тромбангіїт-хвороба Вінівартера-Бюргера
 • Геморагічний васкуліт-пуpпура Шейнлейн-Геноха
 • Хвороба Кавасакі
 • Деструкцію еластичних волокон аорти
 • Артеріолосклероз вінцевих артерій
 • Аномалії розвитку вінцевих артерій
 • Хвороба Кавасакі
 • Гіаліноз
 • Артеріолосклероз
 • Фібриноїдний некроз
 • Васкуліт
 • Генералізовані мікроангіопатії
 • Васкуліти
 • Деструктивно -проліферативний ендотромбоваскуліт
 • Патологію артерій еластичного і м'язово-еластичного типу
 • Фібриноїдний некроз
 • Деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт капілярів і артеріол
 • Атеросклероз
 • Запальний артеріосклероз
 • Первинний кальциноз середньої оболонки артерії
 • Ліпоідоз
 • Ліпосклероз
 • Атероматоз
 • Виразка
 • Атерокальциноз
 • Лейкоцитарна інфільтрація інтими
 • Підвищення проникності ендотелію і внутрішньої еластичної мембрани
 • Накопичення кислих глікозаміногліканів, фіксацією в інтимі В -ліпопротеїдів, холестерину
 • Дезорганізація еластичних і колагенових волокон
 • Деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт капілярів і артеріол
 • Лихоманка більше 5-7 днів
 • Крововилив у мозок
 • Ерітема шкіри
 • Коронарний тромбатерііт з аневрезматичними проявами
 • Гострий асептичний лімфаденіт
 • Дуга
 • Спадний відділ дуги
 • Грудний відділ
 • Черевний відділ
 • Мебранозний гломерулонефріт
 • Крововилив у мозок
 • Гранульоматозне запалення стінки аорти
 • Коронарний тромбатерііт з аневрезматичними проявами
 • Переважне враження артерій середнього калібру
 • Ішемічний інфаркт мозку
 • Атеросклероз церебральних судин
 • Церебральний атеросклероз
 • Гіпертонічна хвороба
 • Гострий розлад мозкового кровообігу
 • Дефект міжшлункової перегородки
 • Тетрада Фалло
 • Дефект міжпредседневої перегородки
 • Відкритий артеріальний проток
 • Коарктація аорти
 • Міксома сердця