База тестів

 • Міастенія
 • Клінічна симптоматика відсутня
 • Наявність плоскоклітинних структур навколо тілець Гасаля
 • Збільшення вилочкової залози
 • Гіперплазія коркового прошарку
 • Клітинний поліморфізм
 • Високий мітотичний індекс
 • Фіброз
 • Наявність гігантських багатоядерних клітин
 • Тканинна еозинофілія
 • Артеріальна гіпертензія
 • Кров у сечі
 • Гіперкортіцизм
 • Наявність гранул бурого кольору в цитоплазмі після обробки солями срібла та хрому
 • Акантоз
 • Паракератоз
 • Ороговіння
 • Порушення типової структури з вогнищевою клітинною атипією
 • Базально-клітинна гіперактивність на 1/2 - 1/3 товщі епітеліального покрову
 • Базально-клітинна гіперактивність по всій товщі епітелію
 • Гіперкератоз
 • Клітинна атипія
 • Базально-клітинна гіперактивність із вираженим мітотичним індексом по всій товщі епітелію
 • Така ж активність на 1/3 товщі епітелію
 • Гіперкератоз
 • Паракератоз
 • Запальна інфільтрація підлягаючої тканини
 • Ендоцервікоз
 • Прорив базальної підепітеліальної мембрани атиповими епітеліальними клітинами
 • Акантоз
 • Залозиста гіперплазія
 • Гіперемія
 • Плоскоклітинна метаплазія
 • Наявність артеріо-венозної судинної ніжки
 • Синцитіальний ендометрит
 • Міхуровий занос
 • Хоріонепітеліома
 • Плацентарний поліп
 • Пухлинні клітини проростають у капсулу і у стінки судин
 • Клітини пухлини проникають у сусідні тканини і руйнують їх
 • Пухлина проростає капсулу
 • Пухлина росте, відтісняючи сусідні тканини
 • Лімфогенний
 • Гематогенний
 • Періневральний
 • Гістогенез пухлини
 • Гістологічну структуру
 • Біологічні особливості пухлини
 • Топографію процесу
 • Епідеміологію
 • У доброякісних пухлинах
 • У запальних поліпах
 • У злоякісних пухлинах
 • Клітинний поліморфізм
 • Гіперхроматоз ядер
 • Збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення
 • Зберіганням типової стрктури
 • Формуванням незвичайних для тканини структур
 • Інфільтрацією клітинами пухлини навколишніх тканин
 • Зміною паренхіматозно-стромального співвідношення
 • Відзнакою клітин одна від одної за формою і розміром
 • Зберіганням типової структури тканини
 • Побудова пухлини з добре диференційованих клітин
 • Експансивний ріст
 • Інфільтрація клітинами пухлини навколишніх тканин
 • Вираженою катаплазією клітин
 • Інфільтруючим ростом
 • Наявністю метастазів і рецидивів після видалення пухлини
 • Зміною паренхіматозно-стромального співвідношення
 • Зберіганням типової структури тканини
 • Взаємозв'язок пухлин і деяких вад розвитку
 • Наявність морфологічних ознак злоякісності при доброякісному плині пухлинного процесу
 • Інфільтруючий характер росту при доброякісній морфологічній структурі деяких пухлин
 • Спроможність морфологічних структур злоякісних пухлин (в окремих випадках) до "дозрівання "із перетворенням пухлини в доброякісну
 • Лімфогенне метастазування сарком
 • Переважання пухлин епітеліального генезу (раків)
 • Пухлина
 • Запалення
 • Пухлиноподібне ураження сполучної тканини
 • Надмірна регенерація
 • Гіпертрофія
 • Ліпома
 • Гібернома
 • Мієлоліпома
 • М'яка фіброма
 • Вроджений генералізований фіброматоз
 • Нейробластома
 • Гепатобластома
 • Ретинобластома
 • Нефробластома
 • Шваннома
 • Різко виражена клітинна атипія, високий мітотичний індекс із наявністью патологічних мітозів, міксоматоз
 • Нечіткість меж росту
 • Чіткість меж росту
 • Наявність гігантських клітин
 • Гіпохроматоз ядер
 • Обмежений капсулою або необмежений вузол жирової тканини з ділянками некрозу і крововиливів
 • М'яка консистенція новотвору
 • Монотонна поверхня розрізу
 • Хрящоподібні ділянки на розрізі
 • Високодиференційовану
 • Міксоїдну /ембріональна/
 • Круглоклітинну
 • Поліморфноклітинну
 • Гіберному
 • Високодиференційована ліпосаркома
 • Міксоїдна ліпосаркома
 • Круглоклітинна ліпосаркома
 • Поліморфноклітинна ліпосаркома
 • Високодиференційована
 • Міксоїдна
 • Поліморфноклітинна
 • Круглоклітинна
 • Змішана
 • Поліморфноклітинна
 • Міксоїдна
 • Високодиференційована
 • Круглоклітинна
 • Змішана
 • Пухлина зі сполучної тканини
 • Пухлина з м'язової тканини
 • Пухлина з епітеліальної тканини
 • Пухлина з бурого жиру
 • Судинна пухлина
 • Гематоксиліном і еозином
 • Пікрофуксином за Ван-Гізоном
 • Імпрегнація сріблом за Гоморі
 • Фукселіном за Вейгертом
 • Ранні гематогенні метастази
 • Інфільтруючий ріст
 • Різко виражений клітинний поліморфізм
 • Гіперхроматоз ядер
 • Наявність багатоядерних клітин
 • Зберіганням типової структури тканини на всіх стадіях розвитку
 • У кістковій тканині
 • У поперечно-полосатих м'язах
 • В орбіті ока
 • На обличчі та шиї
 • У жіночих статевих органах
 • У міокарді
 • Наявність глікогену
 • Особливості гістоархитектоніки
 • Поліморфізм клітин
 • Наявність міофібрил із поперечною посмугованістю
 • Зірчасті клітини в міксоїдній стромі
 • Фарбування гематоксиліном і еозином
 • Фарбування ГФВК за Малорі
 • Фарбування азаном за Масоном
 • Поляризаційна й електронна мікроскопія
 • Фарбування пікрофуксином
 • Капілярна гемангіома
 • Кавернозна гемангіома
 • Венозна гемангіома
 • Гломус-ангіома
 • Гіперпластична гемангіома
 • Наявність еритроцитів у просвітку "щілин "
 • Формування аргірофільних мембран-щілин
 • Формування атипових стінок судин різного калібру
 • Наявність ракових "перлин "
 • Гіперпластична гемангіома
 • Кавернозна гемангіома
 • Венозна гемангіома
 • Гломус-ангіома
 • Капілярна гемангіома
 • Атипові судини
 • Наявність судин, які анастомозують
 • Проліферація і набрякання ендотелію
 • Розростання незрілих ендотеліальних клітин при наявності базальних мембран
 • Відсутність еритроцитів у просвітку судин
 • Новотвір судин
 • Наявність навколососудинних муфт з клітин, що проліферують
 • Новотвір аргірофільних волокон в навколосудинних клітинних муфтах
 • Наявність еритроцитів у просвітку судин
 • Наявність ракових "перлин "
 • Область колінного суглоба, стегна, гомілки, стопи
 • Середостіння
 • Очеревина
 • Спина
 • Брижа
 • Епітеліоїдні клітини
 • Еозинофільні гранулоцити
 • Атипові синовіальні клітини
 • Тканинні базофіли
 • Обмежений вузол
 • Необмежений інфільтрат
 • Зв'язок із капсулою суглоба або з сухожиллям
 • Зв'язок із кістяковим м'язом
 • М'язи
 • Шкіра
 • Гортань
 • Десни
 • Гіпофіз
 • Кісткова тканина
 • Наявність ракових "перлин "
 • Епідермоїдний тип будівлі ракових вогнищ
 • Відсутність кератогіаліну в цитоплазмі клітин
 • Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • Базальноклітинний плоскоклітинний рак
 • Епідермоїдний рак з ороговінням
 • Епідермоїдний рак без ороговіння
 • Базальноклітинний плоскоклітинний рак
 • Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • Епідермоїдний рак з ороговінням
 • Базальноклітинний плоскоклітинний рак
 • Підшкірна ангіоліпома
 • Веретеноклітинна ліпома
 • Хондроліпома
 • Плеоморфна ліпома
 • Доброякісний ліпобластоматоз
 • Плеоморфна ліпосаркома
 • Гібернома
 • Веретеноклітинна ліпома
 • Хондроліпома
 • Плеоморфна ліпома
 • Доброякісний ліпобластоматоз
 • Плеоморфна ліпосаркома
 • Дрібноклітинний рак
 • Великоклітинний рак
 • Веретеноклітинний рак
 • Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • Поліморфноклітинний рак