База тестів

 • Нездатність відмежувати місцевий процес
 • Переваження альтеративного компонента
 • Наявність грануломатозного компонента
 • Швидке відмеження процессу склеротичною капсулою
 • Колікваційний некроз
 • Коагуляційний некроз
 • Суха гангрена
 • Ценкеровський некроз
 • Каламутне набрякання
 • Ліпофусциноз
 • Бура індурація
 • Мукоїдний набряк
 • Фібріноїдний набряк
 • Здавлені верхньої порожнистої вени
 • Тромбозі воротньої вени
 • Здавлені пухлиною нижньої порожнистої вени
 • Вадах (пороках) серця с серцевою недостатністью
 • Ретикулярних клітинах
 • Кістковому мозку
 • Печінці
 • Нирках
 • Селезінці
 • Селезінці
 • Нирках
 • Головному мозку
 • Печінці
 • Яєчниках
 • Інтерстиціальне дифузне
 • Гранульоматозне
 • Гперпластичні розростання
 • Навколо паразитів
 • Катаральне
 • Повернення до нормальної структури елементів крові
 • Утворення "гіалінового тромбу "
 • Васкуліт
 • Тромбоз
 • Медіатори запалення
 • Гідролітичні ферменти лізосом фагоцитів і паренхіматозних клітин
 • Ферменти мікроорганізмів в осередку запалення
 • Недоокислені продукти обміну речовин
 • Пріони
 • Недостатність трикуспідального клапана
 • Стеноз мітрального отвору
 • Гіпертензія малого кола кровообігу
 • Гостра коронарна недостатність
 • Поменшання притоку крові
 • Утруднення відтоку крові
 • Підсилення притоки крові
 • Збільшення відтоку крові
 • Припинення кровотоку
 • Колатеральне
 • Запальне
 • Загальне
 • Гіпостатичне
 • Анапластичне
 • Артеріальною
 • Вазомоторною
 • Спадковою
 • Вакатною
 • Венозною
 • Гіпостатичною
 • Застійною
 • Колатеральною
 • Нейропаралітичною
 • Спадковою
 • Постішемічною
 • Робочою
 • Рефлекторною
 • Нейропаралітичною
 • Анапластичною
 • Гемолітична
 • Септична
 • Повітряна
 • Паренхіматозна
 • Жирова
 • Гемолітична
 • Септична
 • Повітряна
 • Навколоплідними водами
 • Жирова
 • Бактеріальною
 • Повітряною
 • Газовою
 • Тканьовою
 • Променевою
 • Клітинною
 • Мікотичною
 • Парадоксальною
 • Тканьовою
 • Променевою
 • Бура індурація легень
 • Мускатна печінка
 • Ціанотична індурація нирок
 • Усі викладені процеси
 • Кісткомозкові клітини -попередниці (стовбурні, монобласти, промоноцити)
 • Моноцити крові
 • Тканинні макрофаги
 • Ретілокулоендотеліоцити печінки
 • Нейтрофільні гранулоцити крові
 • Випадінням фібрину
 • Ушкодженням судини
 • Аглютинацією еритроцитів
 • Утворення мікротромбів в паренхіматозних органах
 • Спорожніння основних судин
 • Повнокрів'я основних судин
 • Коагулопатія споживання
 • Тромбогеморагічний синдром
 • Гіпер-гіпокоагуляційний синдром
 • Васкуліт
 • Макроскопічно
 • Мікроскопічно
 • Ендоскопічно
 • Інфаркту
 • Тромбозу
 • Жирової емболії
 • Повітряної емболії
 • Ішемії
 • Гіпоксії
 • Роздроблення підшкірної клітковини
 • Порушення регуляції системи гемостазу
 • Нирок
 • Печінки і селезінки
 • Легень і головного мозку
 • Серця
 • Кісткового мозку
 • Повітряна
 • Жирова
 • Тканинна
 • Нейропатична
 • Тромбоемболія
 • Газова
 • Гемолітична
 • Повітряна
 • Тканинна
 • Тромбоцити
 • Фібрин
 • Еритроцити
 • Білки
 • Артеріоли
 • Капіляри
 • Посткапіляри
 • Вени
 • Венули
 • Міжклітинна
 • Судинна
 • Внутрішньоклітинна
 • Телеангіоектатична
 • Тромбогеморагічний синдром
 • Тромбоцитопенічна пурпура
 • Коагулопатія споживання
 • Синдром дефібриногенемії
 • Гіпер-гіпокоагуляційний синдром
 • Поменшання рідини в цитоплазмі
 • Ушкодження лізосом
 • Зморщування мітохондрій
 • Збільшення внутрішньоклітинних ліпідів
 • Гіперплазії ультраструктур клітини як слідство їх функціональної напруги
 • Системних захворюваннях сполучної тканини
 • При лейкозах
 • При анапластичних анеміях
 • Медіатори запалення
 • Гідролітичні ферменти лізосом фагоцитів і паренхіматозних клітин
 • Ферменти мікроорганізмів в осередку запалення
 • Недоокислені продукти обміну речовин
 • Гени-мутатори
 • Зернистої дистрофії
 • Колікваційного некрозу
 • Фібриноїдного некрозу
 • Жирової інфільтрації строми
 • Вакуольної дистрофії
 • Гіпертонічна хвороба
 • Атеросклероз
 • Цироз печінки
 • Хронічний абсцес легень
 • Ішемічна хвороба серця
 • Макрофаги серозних порожнин
 • Гістіоцити сполучної тканини
 • Зірчасті ретікулоендотеліоцити печінки
 • Вільні і фіксовані макрофаги лімфатичних вузлів, селезінки і кісткового мозку
 • Альвеолярні макрофаги легень
 • Клітини Лангерганса шкіри
 • Мікроглія ЦНС
 • Мегакаріоцитіи
 • Альциановим блакитним
 • За Ван-Гізоном
 • За Гімзою
 • При ДОПА-реакції
 • За Масоном
 • Ожиріння строми міокарда
 • Ожиріння субепікардіальної клітковини
 • Виявлення нейтрального жиру в цитоплазмі кардіоміоцитів
 • Інфільтрація
 • Декомпозиція
 • Резорбція
 • Порушений синтез
 • Зменшується
 • Збільшується
 • Перерозподіляється
 • Фіброкласти
 • Колагенобласти
 • Міофібробласти
 • Фіброкласти
 • Фіброцити
 • Гістіоцити