База тестів

 • Динамічна локалізація
 • Точна (постійна) локалізація в центрах кори головного мозку
 • Еквіпотенціальна (відсутність локалізації)
 • Сєченов
 • Декарт
 • Павлов
 • Анохін
 • Обернена аферентація
 • Акцептор дії
 • Аферентний синтез
 • Зворотня аферентація
 • Акцептор дії
 • Акцептор емоцій
 • Аферентний синтез
 • Активне гальмування
 • Пасивне гальмування
 • Позамежне гальмування
 • Захисне гальмування
 • Активне умовно-рефлекторне гальмування
 • Безумовно-рефлекторне збудження
 • Умовно-рефлекторне збудження
 • Безумовно-рефлекторне гальмування
 • Концентрація нервових процесів
 • Гіпноїдні фази
 • Умовне гальмування
 • Верхньоскронева звивина
 • Первинні і вторинні поля потиличної долі
 • Тім'яно-скронево-потилична перехідна зона
 • Лобна кора
 • Верхньоскронева звивина
 • Первинні і вторинні поля потиличної долі
 • Тім'яно-скронево-потилична перехідна зона
 • Лобна кора
 • Лімбічна кора
 • Верхньоскронева звивина
 • Первинні і вторинні поля потиличної долі
 • Тім'яно-скронево-потилична перехідна зона
 • Лобна кора
 • Лімбічна кора
 • Верхньоскронева звивина
 • Первинні і вторинні поля потиличної долі
 • Тім'яно-скронево-потилична перехідна зона
 • Третинні зони лобної кори
 • Верхньоскронева звивина
 • Первинні і вторинні поля потиличної зони
 • Тім'яно-скронево-потилична перехідна зона
 • Лобна кора
 • Лімбічна кора
 • Збереження запасів пам'яті
 • Асоціативна діяльність
 • Переведення короткочасної пам'яті в довготривалу
 • Неспецифічна висхідна активація
 • Проекційні первинні поля кори головного мозку
 • Лімбічні первинні поля
 • Вторинні зони кори
 • Третинні тім'яно-скронево-потиличні
 • Третинні лобні зони
 • Проекційні первинні поля кори головного мозку
 • Лімбічні первинні поля
 • Вторинні зони кори
 • Третинні тім'яно-скронево-потиличні
 • Третинні лобні зони
 • Проекційні первинні поля кори головного мозку
 • Лімбічні первинні поля
 • Вторинні зони кори
 • Третинні тім'яно-скронево-потиличні
 • Третинні лобні зони
 • Вторинні поля скроневої долі домінантної півкулі
 • Третинні поля скронево-тім'яних доль
 • Нижні ділянки задньо-лобної звивини домінантної півкулі
 • Задньо-верхня ділянка верхньої скроневої звивини
 • Задньо-лобна ділянка домінантної півкулі
 • Вторинні поля потиличної долі
 • Постцентральна звивина
 • Вторинні поля потиличної долі
 • Лобно-скронева кора
 • Вторинні поля скроневої долі домінантної півкулі
 • Третинні поля тім'яно-потиличної долі
 • Задня перехідна (третинна) зона мозку
 • Асоціативна
 • Активуюча неспецифічна
 • Регуляція поведінки
 • Переважна локалізація в мезенцефально-стовбурових відділах мозку
 • Локалізація у поперековому відділі спинного мозку
 • Виражена полісинапсія з усіма клітинними структурами мозку
 • Відсутність власних рецепторів і робочих апаратів
 • Мигдалевидні ядра
 • Гіпокамп
 • Стріо-палідарна система
 • Склепінна звивина
 • Прозора перетинка
 • Емоційні механізми мотивації
 • Сенсорна мова
 • Гностичні функції
 • Яскравість свідомості
 • Зміст свідомості
 • Синтез повільно обмінних "білків пам'яті" на основі РНК, що у свою чергу синтезуються під впливом стимуляції з боку подразників у вигляді шипиків на дендритах
 • Циркуляція збудження на мембранах клітин із деполяризацією, участю ацетилхоліну, АТФ тощо
 • Посилений катаболізм білків та амінокислот
 • Синтез повільно обмінних "білків пам'яті, на основі РНК, що у свою чергу синтезуються під впливом стимуляції з боку подразників у вигляді шипиків на дендритах
 • Циркуляція збудження на мембранах клітин із деполяризацією, участю ацетилхоліну, АТФ тощо
 • Посилений катаболізм білків та амінокислот
 • У підвищенні водно-сольового обміну
 • У підвищенні амінокислотно-білкового обміну
 • У гідролабільності мозку
 • У зниженні всіх видів обміну
 • У підвищенні проникності мембран
 • Мікроглія
 • Нервова клітина з відростками: аксонами та дендритами
 • Аксони та дендрити
 • Основне місце метаболізму нервових клітин
 • Місце стійкої деполяризації мембрани
 • Місце стику нейронів, утворення медіаторів, що відіграють роль у проведенні нервових імпульсів
 • Аксо-дендричний
 • Нейро-м'язовий
 • Мікрогліальний