• Соматичних галюцинацій
 • Псевдогалюцинаторний
 • Посилення та викривлення неусвідомлюваних в нормі інтероцептивних відчуттів
 • Сприйняття уявного об'єкта
 • Порушення ідентифікації об'єкта (впізнавання)
 • Неповне сприйняття реального об'єкта
 • Викривлене сприйняття об'єкта
 • Їдентифікація без наявності об'єкта
 • Викривлення реального об'єкта сприйняття при правильній його ідентифікації
 • Помилкове впізнавання (порушення ідентифікації)
 • Застійне вогнище збудження на тлі гальмівного стану в корі мозку
 • Порушення синтезу компонентів сприйняття
 • Неповнота компонентів сприйняття
 • Застійне вогнище збудження на тлі гальмівного стану в корі мозку
 • Порушення синтезу компонентів сприйняття
 • Неповнота компонентів сприйняття
 • Застійне вогнище збудження на тлі гальмівного стану у корі мозку
 • Порушення синтезу компонентів сприйняття
 • Неповнота компонентів сприйняття
 • Загальна дереалізація і загальна деперсоналізація
 • Розлади схеми тіла
 • Мікропсії, макропсії, метаморфопсії
 • Зоровий характер
 • Вербальний характер
 • Рудиментарність
 • Гіпногагічность
 • Часто супроводжуються страхом
 • Псевдогалюцинації
 • Зв'язок із характером попередніх переживань
 • Барвистість, яскравість, візуальні прояви
 • Загальна дереалізація і загальна деперсоналізація
 • Мікропсії, макропсії, метаморфопсії
 • Барвистість, яскравість
 • Загальна дереалізація і загальна деперсоналізація
 • Розлади схеми тіла
 • Мікропсії, макропсії, метаморфопсії
 • Пароксизмальність
 • Зоровий характер
 • Рудиментарність
 • Вербальний характер
 • З елементами впливу
 • Проекція усередині голови, тіла або на нереальній відстані
 • Поєднання зі схильністю до фантазування
 • Сюжетність
 • Сценічність
 • Рухливість
 • Рудиментарність
 • Психогенний характер
 • Поєднання з псевдогалюцинаціями
 • Розвиток однієї теми фантазування
 • Швидкий розвиток фабули
 • Емоційна зацікавленість
 • Відсутність критики до змісту переживань
 • Візуалізація уявлень
 • Мінливість змісту переживань
 • Відсутність критики до змісту переживань
 • Тривалість розвитку однієї теми фантазій
 • Швидкий розвиток фабули
 • Мінливість змісту переживань
 • Критична оцінка
 • Відсутність критики
 • Безглуздий зміст
 • Усвідомлення наявності нав'язливих думок, дій особистості
 • Логічна незв'язність при збереженні граматичної структури
 • Граматична безладність
 • Переважання механічних асоціацій, римувань
 • Застійне збудження
 • Гіпноїдні фази в корі головного мозку
 • Лабільність нервових процесів
 • Патологічна домінанта
 • Інертність нервових процесів
 • Прискорений темп
 • Логічна безладність
 • Граматична безладність
 • Відставлені ехолалії, відповіді
 • Строга логічна послідовність
 • Граматична безладність
 • Випадковість внутрішніх і зовнішніх асоціацій
 • Асоціації з афектом здивування і розгубленості
 • Шизофренія
 • Органічна деменція
 • Епілепсія
 • Депресивні стани
 • Неврастенія
 • Психоорганічний синдром
 • Епілепсія
 • Синдром "ламкої" Х-хромосоми
 • Головний біль дифузний, пресорний
 • Посилення головного болю при нахилах, рухах очей
 • Головний біль, що полегшується в лежачому положенні
 • Головний біль із блювотою по ранках
 • Застійні явища на очному дні
 • Недорозвиток мимовільних рухів
 • Порушення довільних рухових навичок при збереженні елементарної сили, координації рухів
 • Порушення м'язового тонусу, сили і координації рухів
 • Емоційна гіперестетична слабкість
 • Психомоторна розгальмованість
 • Порушення елементарних потягів і спонукань
 • Дратівлива слабкість
 • Афективна і вегетативна лабільність
 • Головний біль
 • Маніакальне піднесення настрою
 • Дратівлива слабкість
 • Афективна і вегетативна лабільність
 • Головний біль
 • Порушення елементарних потягів і спонукань
 • Емоційна стабільність
 • Пониження пам'яті
 • Нетримання афекту
 • Ригідність мислення
 • Прогресуючий розпад мови
 • Багатомовність
 • Розірваність мови
 • Хибність суджень, із неможливістю переконання, відсутністю критики
 • Напруженість
 • Відчуженість
 • Антероградна
 • Ретроградна
 • Систематична
 • Епізодична
 • Локальна
 • Феноменальна пам'ять (природньо підвищена здатність до запам'ятовування, утримання величезного запасу вражень і знань та відтворення)
 • Підвищення здатності до вибіркового запам'ятовування і відтворення у хворих
 • При аментивному стані
 • У маніакальному стані
 • На початку інфекційних захворювань
 • Постійний головний біль, більше в тім'яно-потиличній ділянці
 • Полегшення в положенні лежачи
 • Загальна слабкість, зниження уваги
 • Полегшення головного болю при блюванні
 • Гіпноїдні фази
 • Лабільність нервових процесів
 • Патологічна домінанта
 • Намагання реалізувати ідею
 • Боротьба особистості з ідеєю
 • Ціен, 1920
 • Ланге, 1920
 • Карл Верніке, 1892
 • Виготський, 1930