• Афективні прояви бідні, одноманітні
 • Виражена недостатність вищих почуттів
 • Багатство емоційних почуттів
 • Слабкий емоційний резонанс
 • Інфантилізму
 • Раннього дитячого аутизму
 • Афект туги
 • Почуття байдужості
 • Вмотивованість переживань
 • Розумова загальмованість
 • Пригнічення інстинктивних потягів
 • Ідеї самозвинувачення
 • Психологічна зрозумілість
 • Ейфорія
 • Амбівалентність, невизначеність емоцій
 • Емоційна гіперестетична слабкість
 • Слабодухість
 • Діенцефальні напади
 • Великі судомні
 • Психомоторні
 • Моторні парціальні
 • Відключення свідомості
 • Залежність від екзогенних провокуючих подразників
 • Наявність судомного компоненту
 • Локалізація вогнища в центренцефалічних структурах
 • Кататонічного
 • Психічного автоматизму
 • Лобної аспонтанності
 • Опис характеру приступів
 • Розлади сприйняття
 • Пониження інтелекту
 • Обмеження контактів
 • Порушення комунікативної поведінки
 • Рухова розгальмованість
 • Симптом тотожності
 • Стереотипний характер ігор
 • емоційним гальмуванням,
 • руховим гальмуванням,
 • ідеаторним гальмуванням,
 • відчуттям внутрішнього хвилювання
 • Дитячого
 • Підліткового
 • Юнацького
 • 25 років
 • Е.Блейлер, 1911
 • Крепелін, 1900
 • Кальбаум, 1893
 • Принцип перебігу і закінчення
 • Єдність клінічної картини
 • Втрата цілісності психіки (ознаки розщеплення психіки)
 • Принцип перебігу і закінчення
 • Єдність клінічної картини
 • Втрата цілісності психіки (ознаки розщеплення психіки)
 • Сильно виражена спадкова схильність
 • Частота преморбідної недостатності ЦНС у вигляді резидуально-органічної
 • Початок лікування з нейролептиків
 • Моногенне наслідування
 • Спадкова полігенна специфічна схильність
 • Хромосомна мутація
 • Глутамінова
 • Дофамінова
 • Серотонінова
 • Знежирення клітин мозку
 • Галюцинаторно-параноїдна
 • Емоційна неадекватність
 • Аутизм
 • Дисоціативні порушення мислення
 • Галюцинаторно-параноїдна
 • Емоційна неадекватність
 • Аутизм
 • Дисоциативні порушення мислення
 • Психологічна незрозумілість і парадоксальність
 • Елективність мутизму
 • Порушення інтонацій
 • Порушення складової структури
 • Безглузді неологізми
 • Відсутність емоційного забарвлення, адекватного змісту мови
 • Використання мовних "штампів"
 • Виражена емоційність, театральність у демонстрації почуттів
 • Неадекватність емоцій
 • Підвищена емоційна вразливість
 • Псевдоолігофренічний дефект
 • Безперервний перебіг
 • Періодичний перебіг
 • афект туги
 • рухове гальмування
 • меланхолійний раптус
 • ідеаторне гальмування
 • концентрація мислення на депресивній фабулі
 • утруднення відтворення
 • явища прогресуючої амнезії
 • депресивні голотимні ідеї
 • уповільнення рухів
 • бідність міміки
 • відчуття м'язової слабкості
 • манірність
 • явища депресивного ступору
 • Чітка маячна фабула
 • Маячний настрій, недовірливість, маячні страхи
 • Псевдогалюцинації
 • Незворотність регресу мови, навичок
 • Наростання неврологічної симптоматики
 • Психомоторна загальмованість
 • Відсутність прогредієнтності негативної симптоматики
 • Постійний тип порушеного контакту
 • Передбачуваність поведінки
 • Ригідність форм реагування
 • Наявність прогредієнтності когнітивних розладів
 • запори
 • дисменорея
 • схуднення
 • гіперсалівація
 • Психологічна зрозумілість аутистичного типу поведінки
 • Ефективність психотерапії
 • Нелогічність поведінки і відсутність контакту