• Залишковий об’єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Альвеолярний об’єм
 • Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • Осморецептори гіпоталамусу
 • Осморецептори печінки
 • Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • Барорецептори дуги аорти
 • Середня оболонкова
 • Середня мозкова
 • Поверхнева скронева
 • Передня оболонкова
 • Задня вушна
 • НАДН-коензим Q-редуктаза
 • Сукцинат-коензим О-редуктаза
 • Коензим О-цитохром С-редуктаза
 • Цитохром С-оксидаза
 • АТФ -синтетаза
 • Гальмування біосинтезу холестерину
 • Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
 • Активації метаболізму холестерину
 • Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • Усіма наведеними шляхами
 • Вестибулоспінальні
 • Медіальні кортикоспінальні
 • Ретикулоспінальні
 • Руброспінальні
 • Латеральні кортикоспінальні
 • Ацидоз газовий, компенсований
 • Ацидоз метаболічний, компенсований
 • Ацидоз метаболiчний, декомпенсований
 • Алкалоз газовий, компенсований
 • Алкалоз газовий, декомпенсований
 • Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • Фенілаланінгідроксилаза
 • Глутаматдегідрогеназа
 • Піруватдегідрогеназа
 • ДОФА-декарбоксилаза
 • Пошкодження специфічних мембранних насосів
 • Збільшення числа а та β-адренорецепторів
 • Втрата Mg2+ кардіоміоцитами
 • Втрата Ca2+ кардіоміоцитами
 • Дегідратація кардіоміоцитів
 • Зменшення альдостерону
 • Збільшення альдостерону
 • Зменшення вазопресину
 • Збільшення вазопресину
 • Зменшення натрійуретичного фактора
 • Зростання тонусу парасимпатичних центрів
 • Зростання тонусу симпатичних центрів
 • Збільшення активності симпато-адреналової системи
 • Дія адреналіну
 • Дія норадреналіну
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Периферичні рефлекси
 • Надходження жовчі до кишечнику
 • Кислотності шлункового соку
 • Секреції підшлункового соку
 • Секреції кишкового соку
 • Процесів всмоктування в кишечнику
 • Теплопродукція дорівнює тепловіддачі
 • Теплопродукція перевищує тепловіддачу
 • Теплопродукція нижче за тепловіддачу
 • Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції
 • Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі
 • Передсердно-шлуночкова блокада І ст.
 • Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст.
 • Внутрішньопередсердна блокада
 • Порушення внутрішньошлуночкової провідності
 • Передсердно-шлуночкова екстрасистолія
 • ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • ДНК на вірусній р-РНК
 • Вірусної ДНК на матриці ДНК
 • і-РНК на матриці вірусного білка