База тестів

 • циліндричним миготливим епітелієм
 • багаторядним плоским епітелієм
 • у дітей першого року життя носові кровотечі дуже рідкі
 • середній гострий отит зустрічається в грудному віці часто
 • у дітей грудного віку ніколи не буває синуситів
 • плеврити у дітей старшого віку частіше дають зсув органів середостіння, ніж у дітей грудного віку
 • порожниною черепа
 • орбітами
 • верхньощелепними пазухами
 • клиновидними пазухами
 • лобними пазухами
 • ротоглоткою
 • піднебінні мигдалики
 • передньошийні лімфатичні вузли
 • носоглотковий мигдалик
 • трубні мигдалики
 • язиковий мигдалик
 • ніс
 • приносові пазухи
 • носоглотка
 • ротоглотка
 • гортаноглотка
 • гортань
 • стінки трахеї та бронхів каркасні
 • хрящеві кільця трахеї та бронхів контуруються чітко
 • хрящеві кільця контуруються нечітко
 • на видиху мембранозна частина стінки трахеї та бронхів пролабує у їх просвіт
 • стінки нерухомі
 • павутиноподібний, визначається чітко
 • хаотичний, визначається не чітко
 • лінійний, яскраво червоний
 • визначається нечітко
 • костальну, діафрагмальну і межистінну
 • апікальну, прикореневу і медіастинально-кардіальну
 • є тільки костальна плевра
 • грудний відділ трахеї починається на рівні VI-VII шийних хребців
 • грудний відділ трахеї в нормі починається на рівні 2 грудного хребця
 • кровообіг в легенях представлено двома судинними системами: бронхіальними артеріями і венами, легеневими артеріями і венами
 • кровообіг легень забезпечується за рахунок легеневої артерії
 • кровообіг легень забезпечується за рахунок анастомозів з міжреберними артеріями і венами
 • права верхня доля починається від верхівки плеври і доходить позаду до заднього відрізку IV ребра, а попереду до переднього відрізку цього ж ребра
 • права верхня доля в нормі розташовується від верхівки плеври до нижнього краю VI ребра
 • проекція верхньої долі вписується від верхівки плеври до верхнього краю ІІІ-го ребра
 • середня частка в нормі займає простір між IV i VI ребрами позаду, а іноді ближче до кореня легені
 • середня частка в нормі займає простір між IV і VI ребрами попереду
 • на рівні V-VI ребер (рахунок спереду)
 • на рівні VIІ ребра (рахунок спереду)
 • на рівні VIІI ребра (рахунок спереду)
 • на рівні V ребра (рахунок спереду)
 • на рівні VI-VII ребер (рахунок спереду)
 • в основному по нижньому краю ребра
 • по верхньому краю ребра
 • частіше посередині, особливо від паравертебральної до середньопахової лінії
 • по сосковій лінії – нижній край VI ребр
 • по сосковій лінії –VII ребр
 • спереду, на рівні ІV ребра, іде горизонтально, а потім по сосковій лінії спускається вниз до VI ребр
 • по сосковій лінії – V ребр
 • косто-діафрагмальний, кардіо-діафрагмальний, діафрагмально-хребетний
 • косто-діафрагмальний, медіастінальний, апікальний
 • апікальний, задній та передній медіастінальний, діафрагмально-хребетний
 • середньоключичній лінії
 • передній пахвовій лінії
 • середній пахвовій лінії
 • задній пахвовій лінії
 • I порядку
 • II порядку
 • III порядку
 • плевропульмональні
 • паратрахеальні
 • трахеобронхіальні
 • біфуркаційні
 • бронхопульмональні
 • трипсин
 • ренін
 • гістамін
 • адреналін
 • абсолютною вузькістю дрібних повітряних шляхів
 • вмістом сіалової кислоти
 • підвищеною в’язкістю мокротиння
 • підвищеною секрецією слизу
 • в періоді новонародженості
 • до 1 року
 • до 4 років
 • до 8 років
 • сегментарна будова легень відповідає такій у дорослих, відносна маса часток легень постійна у всіх вікових групах
 • сегментарна будова легень відповідає такій у дорослих, відносна маса часток легень змінюється протягом життя
 • сегментарна будова легень і відносна маса часток легень у дітей відрізняється від такого у дорослих
 • права легеня має 3 частки, ліва легеня – 2 частки
 • права легеня має 2 частки, ліва легеня – 3 частки
 • мають однакову кількість часток
 • ліва легеня 45 %, права – 55 %
 • ліва легеня 55 %, права – 45 %
 • ліва легеня 50 %, правої – 50 %
 • верхівкові
 • базальні
 • вентиляція усіх сегментів рівномірна
 • вдоху
 • видоху
 • незалежно від фази дихання
 • голосові складки
 • надгортанник
 • біфуркація трахеї
 • термінальні бронхіоли
 • респіраторні бронхіоли
 • альвеолярні ходи
 • альвеолярні мішечки
 • альвеоли
 • кашель
 • особливості будови та структури повітряпровідних шляхів
 • високий рівень кисню
 • мукоциліарний транспорт
 • гуморальні фактори бронхіального секрету
 • газообмін між альвеолярним повітрям і кров'ю
 • фізіологічний процес, який забезпечує газообмін як одну із ланок обміну речовин в організмі
 • анатомічного мертвого простору
 • функціонального (фізіологічного) мертвого простору
 • об'єм анатомічного і фізіологічного простору однакові