База тестів

 • полікістоз
 • легенева секвестрація
 • аплазія
 • синдром Вильямса-Кемпбелла
 • трахеобронхомегалія
 • верхня частка справа
 • верняя частка зліва
 • середня частка
 • нижня частка справа
 • нижня частка зліва
 • так
 • ні
 • у випадках, коли вирішене питання на користь оперативного лікування
 • ангіопульмонографія
 • трахеобронхоскопія
 • бронхографія
 • комп’ютерна томографія
 • полікістозу легень
 • трахеобронхомегалії
 • вродженої часткової емфіземи легень
 • агенезії, аплазії та гіпоплазії легень
 • легеневої секвестрації
 • деформація легеневого малюнка
 • наявність шварт
 • "коміркові" утворення в легеневих полях
 • інфільтративні тіні в легеневій тканині
 • розширення кореня легені
 • вроджена вада розвитку ділянки паренхіми легені зі збереженою вентиляцією та відсутнім кровопостачанням
 • вроджена вада розвитку ділянки паренхіми легені з відсутньою вентиляцією та збереженим кровопостачанням
 • вроджена вада розвитку, що характеризується аномальним розвитком ділянки паренхіми легені, яка не приймає участі у газообміні, а кровопостачання її здійснюється артеріальними гілками, що відходять безпосередньо від аорти або її гілок
 • внутрішньолегенева
 • позалегенева
 • однобічна
 • двобічна
 • аортографія
 • ангіопульмонографія
 • бронхографія
 • бронхоскопія
 • оперативний
 • консервативний
 • оперативний тільки у випадках легеневої кровотечі
 • вроджене недорозвинення еластичних і м'язових волокон трахеї та бронхів
 • набуте недорозвинення еластичних і м'язових волокон трахеї та бронхів
 • хронічний запальний процес трахеї та бронхів
 • "гавкаючий" кашель з гнійним мокротинням, задишка, кровохаркання
 • часті пневмонії, бронхіти
 • безсимптомний перебіг
 • хірургічна корекція
 • консервативне лікування
 • локальне недорозвинення еластичних і м'язових волокон стінки трахеї або бронху
 • дифузне недорозвинення стінки трахеї або бронху з порушенням каркасності
 • локальне порушення каркасності трахеї чи бронху як результату їх травми
 • кровохаркання, кровотеча, дивертикуліт
 • рецидивуючі пневмонії
 • перфорація дивертикулу
 • консервативний
 • оперативний
 • хірургічний за умов ускладненого перебігу (кровотеча, кровохаркання, дивертикуліт)
 • дефекту міжпередсердної перетинки
 • дефекту міжшлуночкової перетинки
 • відкритій артеріальній протоці
 • артеріо-венозним з’єднанням
 • тетраді Фало
 • Шерешевского-Тернера
 • Марфана
 • Клайнфельтера
 • трисомії
 • не характерно жодному із синдромів
 • ураження легень дифузне, може домінувати в клінічній картині захворювання
 • дихальна недостатність не виражена
 • фізикальні дані в легенях нагадують інтерстиціальну пневмонію
 • на рентгенограмі - дифузне посилення легеневого малюнка, здуття легеневої тканини
 • діти, за звичай, помирають за умов важкого ураження легень
 • фізикальна картина в легенях мізерна
 • рентгенологічна картина багата: дифузна крупновогнищева інфільтрація, місцями зливна, нерідко бульозна емфізема
 • виразна дихальна недостатність - часта ознака
 • перебіг процесу хронічний, хвилеподібний
 • біль за грудиною
 • "гавкаючий" кашель, задишка
 • напади ядухи
 • кровохаркання
 • відсутність легені разом з головним бронхом
 • відсутність легені з наявністю рудиментарного головного бронха
 • недостатній розвиток альвеол
 • недостатній розвиток бронхів
 • суттєві порушення структури органа
 • рівномірне зменшення легеневого об’єму
 • несуттєві порушення структури органа
 • чітка редукція бронхіального дерева
 • асиметрія грудної клітини
 • зменшення об’єму грудної клітки на стороні ураження
 • зміщення середостіння у бік ураження
 • високе стояння купола діафрагми на стороні ураження
 • деформація легеневого малюнка на стороні ураження
 • на бронхограмі бронхи деформовані, розширені, дрібні не виповнені
 • кругляста тінь з чіткими контурами
 • тонкостінна порожнина без перифокального запалення
 • тонкостінна порожнина з нерівними контурами
 • тонкостінна порожнина з перифокальним запаленням
 • тонкостінна порожнина без рівня рідини
 • характерних ознак немає
 • парамедіастінальна тінь у вигляді витягнутої краплі
 • тонкостінна порожнина у вигляді витягнутої краплі
 • наддіафрагмальна тінь в легені
 • локальна деформація легеневого малюнка
 • аутосомно-домінантним типом
 • аутосомно-рецесивним типом
 • зчеплене зі статевими хромосомами
 • гомозигот по аномальному гену МВТР
 • гетерозигот по аномальному гену МВТР
 • стійкий сухий кашель
 • смердючий, жирний стілець
 • затримки фізичного розвитку
 • затримка психічного розвитку
 • неперетравлених м’язових волокон
 • значної кількості нейтрального жиру
 • неперетравленої клітковини
 • еластази1 в калі
 • активності протеолітичних ферментів
 • кількості нейтрального жиру в калі
 • зміна характеру та поява нічних епізодів кашлю
 • збільшення кількості мокротиння та зміна його характеру
 • наростання задишки
 • наростання тахікардії
 • погіршення фізикальної та рентгенологічної картини в легенях
 • зниження показників ФЗД
 • наростання ознак запалення за даними лабораторних досліджень
 • кровохаркання
 • кандидоз
 • бронхолегеневий аспергільоз
 • актиномікоз
 • преднізолон, ітраконазол, амфотеріцин інгаляційно
 • ітраконазол, амфотеріцин в/м
 • преднізолон, амфотеріцин в/м
 • лялькове обличчя
 • деформована грудна клітка
 • великий роздутий (жаб’ячий) живіт
 • худі кінцівки, симптом "барабанних паличок"
 • суха сірувато-землиста шкіра
 • "баштовий" череп
 • часто нападоподібний
 • постійний, болісний
 • малопродуктивний
 • мокротиння густе гнійне
 • "гавкаючий", сухий, поверхневий, супроводжується блювотою
 • синьогнійна паличка
 • стафілокок
 • пневмокок
 • гемофілюс інфлюенца
 • асоціація стафілококу та синьогнійної палички
 • хронічний трахеїт
 • хронічний бронхіт
 • дифузний пневмофіброз
 • кардіореспіраторна недостатність
 • пневмофіброз
 • бронхоектази
 • кісти
 • адгезивний плеврит
 • пневмоторакс
 • піопневмоторакс
 • кровохаркання
 • легенева кровотеча
 • гостре легеневе серце