База тестів

 • зондування
 • вiтальне фарбування
 • одонтодiагностика
 • трансiлюмiнацiя
 • термометрiя
 • вiтальне фарбування
 • зондування
 • одонтодiагностика
 • трансiлюмiнацiя
 • термометрiя
 • зондування
 • вiтальне фарбування
 • одонтодiагностика
 • трансiлюмiнацiя
 • термометрiя
 • вiтальне фарбування
 • одонтодiагностика
 • люмiнесценсiя
 • термометрiя
 • зондування
 • вiтальне фарбування
 • термометрiя
 • люмiнесцесiя
 • зондування
 • одонтодiагностика
 • одонтодiагностика, термометрiя, трансiлюмiнацiя
 • зондування, перкусiя, трансiлюмiнацiя, люмiнесценцiя
 • рентгенографiя, бактерiоскопiя, люмiнесценцiя
 • трансiлюмiнацiя,вітальне фарбування
 • одонтодiагностика, термометрiя, рН-метрiя
 • зондування, перкусiя, в'язкiсть слини
 • рентгенографiя, бактерiоскопiя, визначення ГI
 • трансiлюмiнацiя,вітальне фарбування
 • одонтодiагностика, термометрiя, бактерiоскопiя
 • зондування, перкусiя, люмiнесценцiя
 • рентгенографiя, бактерiоскопiя, трансiлюмiнацiя
 • огляд, вiтальне фарбування, трансiлюмiнацiя
 • огляд, дистанцiйна термометрiя, люмiнесценцiя
 • пришийкова область вестибулярної поверхнi
 • пришийкова область язикової поверхнi
 • по лiнiї екватора зуба на вестибулярнiй поверхнi
 • по лiнiї екватора зуба на пiднебiннiй або язиковiй поверхнi
 • рiжучий край
 • фiсура
 • по лiнiї екватора зуба на язиковiй поверхнi
 • пришійкова область
 • по лiнiї екватора зуба
 • верхівка щiчного горба
 • верхівка пiднебiнного або язикового горбiв
 • фiсура
 • пришійкова ділянка
 • по лiнiї екватора зуба на пiднебiннiй поверхнi
 • по лiнiї екватора зуба
 • верхівка передньощiчного горба
 • верхівка задньощiчного горба
 • стiнки карєсзної порожнини
 • дно карiозної порожнини без некротомiї
 • дно карiєсної порожнини з попередньою некротомiєю
 • емаль нависаючого краю карiєсної порожнини
 • початкового карiєсу
 • схованих карiєсних порожнин
 • глибокого карiєсу
 • пришийкового карiєсу
 • дно i стiнки щiльнi, шерехатi, як правило не чутливi
 • дно i стiнки порожнини покритi розм'якченим дентином, болiснi
 • тканини щiльнi, болiснi по всьому дну карієсної порожнини
 • карієсний дентин розм'якчений, зонд занурюється в тканини на рiзну глибину, безболiснiсть
 • карієсний дентин хрящеподiбної консистенцiї, болiсний в одному мiсцi
 • глибока карієсна порожнина, тканини розм'якченi по всьому дну, при зондуваннi визначається чутливiсть
 • дно i стiнки щiльнi, чутливiсть вiдсутня
 • глибока карієсна порожнина, дно i стiнки щiльнi, пiгментованi, чутливiсть вiдсутня
 • карієсний дентин щiльний, на днi порожнини визначається дуже болiсне мiсце
 • тканини розм'ягченi, чутливiсть вiдсутня
 • бiль зникає зразу пiсля усунення подразника
 • бiль зникає не зразу пiсля усунення подразника
 • пiд дiєю холоду виникає напад болю
 • вiд холодного бiль вщухає
 • пiд дiєю холоду бiль не виникає
 • вiд холодного бiль вщухає
 • холод викликає бiль, який продовжується деякий час пiсля усунення подразника
 • вiд холодного лише iнколи виникає короткочасна болiснiсть
 • на холодне, як правило, болiсна реакцiя, яка зникає з усуненням подразника
 • вiд холодного бiль посилюється або виникає тривалий, приступоподiбний бiль
 • вiдчуття порожнини, яка виповнена розм'якченими некротизованим дентином, дно i стiнки болiсні при зондуванні
 • дно и стiнки щiльнi, чутливiсть вiдсутня
 • карієсний дентин щiльний, на днi порожнини визначається дуже болiсне мiсце
 • тканини розм'якченi, чутливiсть вiдсутня
 • бiль вiд хiмiчних подразникiв, самовiльний бiль
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • самовiльний бiль
 • можлива чутливiсть вiд хiмiчних подразникiв
 • бiль вiд хiмiчних подразникiв
 • самовiльний бiль
 • косметична незадоволенiсть
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • самовiльний бiль
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • скарги вiдсутнi
 • бiль вiд хiмiчних подразникiв
 • бiль при накушуванні
 • наявнiсть порожнини
 • самовiльний бiль
 • бiль при накушуванні
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • самовiльний бiль
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • бiль при накушуванні
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що минає пiсля їх усунення
 • змiна кольору зуба
 • наявнiсть порожнини
 • самовiльний бiль
 • бiль при накушуванні
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • самовiльний бiль
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що минає пiсля їх усунення
 • бiль при накушуванні
 • наявнiсть порожнини та неприємнi вiдчуття вiд механiчних i термiчних подразникiв
 • приступоподiбний ниючий бiль, що посилюється при накушуванні на зуб
 • самовiльний, приступоподiбний бiль
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що не минає пiсля їх усунення
 • бiль вiд термiчних та хiмiчних подразникiв, що минає пiсля їх усунення
 • на емалi в пришийковiй областi пляма бiлого кольору
 • на рiжучому краї зуба пляма бiлого кольору
 • на емалi в пришийковiй областi пляма жовтого кольору
 • дефект в межах емалi бiлого кольору
 • на емалi в пришийковiй областi пляма бiлого кольору
 • на рiжучому краї зуба пляма темно-бурого кольору
 • на емалi в пришийковiй областi пляма темно-бурого кольору
 • дефект в межах емалi темно-бурого кольору
 • на емалi пляма брудно-сiрого кольору
 • на емалi пляма темно-бурого кольору
 • порожнина в межах дентину з разм'ягченими дном и стiнками
 • порожнина в межах емалi на бiлiй плямi
 • порожнина в межах емалi з пiгментованими та щiльними дном i стiнками
 • на емалi пляма брудно-сiрого кольору
 • порожнина в межах дентину з пiгментованими та щiльними дном i стiнками
 • порожнина в межах емалi з пiгментованими дном i стiнками
 • порожнина в межах емалi на бiлiй плямi
 • порожнина в межах емалi з брудно-сiрого кольору
 • порожнина в межах емалi з пiгментованими дном i стiнками
 • порожнина в межах дентину з пiгментованими та щiльними дном i стiнками
 • порожнина в межах свiтлого чутливого дентину з розм'ягченими дном i стiнками
 • глибока порожнина з пiгментованими, щiльними дном i стiнками
 • глибока порожнина з пiгментованими, щiльними дном i стiнками
 • глибока порожнина в межах свiтлого чутливого дентину з розм'ягченими дном i стiнками
 • порожнина в межах дентину з пiгментованими та щiльними дном i стiнками
 • глибока порожнина, що сполучується з порожниною зуба
 • глибока порожнина з пiгментованими, щiльними дном i стiнками
 • глибока порожнина з розм'ягченими дном i стiнками
 • порожнини в межах дентину з розм'ягченими дном i стiнками
 • глибока порожнина, що сполучується з порожниною зуба
 • дефект твердих тканин зуба з локалiзацiєю в областi шийки
 • пiгментованi множиннi плями, плямистiсть стiйкого жовтувато-брунатого кольору, плями на фонi вираженої бiлизни емалi на губних, язикових поверхнях, горбах жувальних зубi
 • порушення цiлiсностi емалi у виглядi крапкових заглиблень, смуг, борозен аж до спотворення звичайних контурiв коронк
 • крейдоподібна пляма одинична з тенденцiєю до утворення дефекту емал
 • крейдоподібна пляма одинична з тенденцiєю до утворення дефекту емал
 • крейдоподібна або пiгментованi множиннi плями, плямистiсть емалi стабiльна, плями на губних, язикових поверхнях, горбах жувальних зубiв, ураження симетричне, карiознi зуби вiдсутнi
 • порушення цiлiсностi емалi у виглядi крапкових заглиблень, смуг, борозен аж до спотворення звичайних контурiв коронк
 • дефект твердих тканин зуба з локалiзацiєю в областi шийки
 • зондування, люмiнесценцiя, трансiлюмiнацiя
 • перкусiя, зондування
 • термометрiя, люмiнесценцiя
 • одонтодiагностика, зондування
 • перкусiя, люмiнесценцiя
 • термометрiя, зондування
 • одонтодiагностика, зондування
 • трансiлюмiнацiя, люмiнесценцiя, зондування,вітальне фарбування
 • перкусiя, люмiнесценцiя
 • термометрiя, трансiлюмiнацiя
 • люмiнесценцiя, трансiлюмiнацiя, зондування, вітальне фарбування
 • одонтодiагностика, трансiлюмiнацiя
 • висушування, вiтальне фарбування
 • перкусiя,термометрiя
 • рентгенографiя, вiтальне фарбування
 • одонтодiагностика, термометрiя
 • термометрiя, люмiнесценцiя
 • бактерiоскопiя, вiтальне фарбування
 • перкусiя, люмiнесценцiя
 • рентгенографiя, люмiнесценцiя
 • одонтодiагностика, бактерiоскопiя
 • термометрiя, вiтальне фарбування
 • трансiлюмiнацiя, вiтальне фарбування
 • бактерiоскопiя, термометрiя
 • висушування, вiтальне фарбування, люмiнесценцiя
 • зондування, вiтальне фарбування, люмiнесценцiя
 • рентгенографiя, бактерiоскопiя, вiтальне фарбування
 • вiтальне фарбування, рентгенографiя, люмiнесценцiя
 • трансiлюмiнацiя, люмiнесценцiя
 • бактерiоскопiя, вiтальне фарбування
 • потенцiалометрiя, мiкрокристалiзацiя слини
 • рН-метрiя, мiкрокристалiзацiя слини, ГI
 • трансiлюмiнацiя, потенцiалометрiя
 • люмiнесценцiя, бактерiоскопiя
 • бактерiоскопiя, мiкрокристалiзацiя слини
 • пальпацiя, перкусiя, зондування
 • трансiлюмiнацiя, люмiнесценцiя, пальпацiя
 • аналiз кровi, аналiз сечi, пальпацiя, перкусiя
 • трансiлюмiнацiя, люмiнесценцiя, електродонтодiагностика
 • рентгенографiя, електродонтодiагностика
 • аналiз кровi, аналiз сечi, рентгенографiя
 • трансiлюмiнацiя, люмiнесценцiя, електроодонтодiагностика
 • аналiз кровi, аналiз сечi, люмiнесценцiя
 • термодiагностика, електроодонтодiагностика
 • повiльноплинний початковий карiєс
 • швидкоплинний початковий карiєс
 • некроз емалi
 • тетрациклiновi зуби
 • недосконалий дентиногенез
 • ерозiя емалi
 • некроз тканин зуба
 • гiпоплазiя емалi
 • гiперестезiя твердих тканин
 • гiпоплазiя емалi
 • некроз тканин зуба
 • тетрациклiновi зуби
 • недосконалий амелогенез
 • хронiчний глибокий карiєс
 • гострий глибокий карiєс
 • хронiчний середнiй карiєс
 • гострий дифузний пульпiт
 • бiль вiд кислого, бiль вiд солодкого
 • бiль вiд холодного, бiль вiд гарячого
 • бiль вiд механiчних подразникiв, бiль вiд холодного
 • змiна кольору зуба, самовiльний бiль