• КПВ+кп=12, несформованi коренi зуба
 • карiєсна порожнина І класу за Блеком, зуб в станi прорiзування
 • несформованi коренi зуба, тривалiсть захворювання до 2 дiб
 • сформованi коренi зуба, тривалiсть захворювання до 2 дiб
 • тривалiсть захворювання до 2 дiб, КПВ+кп=4
 • величина коронки зуба
 • наявнiсть чи вiдсутнiсть коронки зуба
 • довжина кореня
 • товщина стiнок кореня
 • вiк пацiєнта
 • вiдчуття пацiєнта
 • безболiсне препарування
 • ампутацiя пульпи
 • екстирпацiя пульпи
 • некротизацiя пульпи в непрохiднiй частинi медiального кореневого каналу
 • некротизацiя пульпи, попередження кровотечi з судинно-нервового жмутка в перiодонт
 • визначити прохiднiсть кореневого каналу
 • видалити вмiст кореневого каналу
 • розширити кореневий канал
 • розкрити верхiвку кореневого каналу
 • рухливiсть зуба I ступеню
 • в пiднебiнному кореневому каналi путриднi маси
 • ЕОД=110 мкА
 • в щiчних каналах пульпа на рiзних стадiях запалення
 • на рентгенограмi деформацiя перiодонтальної щiлини
 • змiна кольору зуба
 • змiна кольору слизової оболонки
 • на рентгенограмi осередок деструкцiї кiсткової тканини з чiткими обрисами
 • ЕОД=120 мкА
 • вкорочення звуку при перкусiї
 • симптом "вазопарезу"
 • пiдкреслений судинний малюнок ясен
 • асиметрiя обличчя
 • змiнений колiр зуба
 • посилення болю вiд теплого
 • збiльшення та болiснiсть лiмфовузлiв
 • зглаженість перехідної складки в області причинного зуба
 • тривалiсть захворювання до 4 дiб
 • сформованiсть зуба
 • карiозна порожнина 1 класу за Блеком
 • гiперемiя пульпи
 • тривалiсть захворювання до 2 дiб
 • сформованiсть зуба
 • карiозна порожнина 2 класу за Блеком
 • пульпiт травматичної етiологiї
 • промивання в розчинi антисептика
 • обробка в стерильному мiлкому пiску, що залитий розчином антисептика
 • обробка поролоном, що залитий розчином антисептика
 • обробка спиртом, ефiром
 • посилення болю вночi, бiль зменшується вiд теплого
 • на рентгенограмi порожнина зуба вiдкрита, бiль посилюється вiд холодного
 • промiжок без болю довший, нiж напад бол
 • самовiльний бiль, бiль зменшується вiд холодного
 • порожнина типу глибокого карiєсу, бiль посилюється вiд теплого
 • iрадiацiя болю по гiлкам трiйчастого нерва, бiль посилюється вiд теплого
 • гiперемiя слизової оболонки бiля причинного зуба
 • порожнина типу глибокого карiєсу, бiль зменшується вiд холодного
 • бiль посилюється вiд теплого, бiль зменшується вiд холодного
 • гiперемiя слизової оболонки бiля причинного зуба, самовiльний бiль
 • бiль зменшується вiд холодного
 • біль посилюється від холодного
 • постiйний бiль
 • вертикальна перкусiя болiсна
 • самовiльний бiль
 • бiль посилюється при накушуванi
 • колiр зуба змiнений
 • гiперемiя слизової оболонки бiля причинного зуба
 • збiльшення та болiснiсть при пальпацiї регiонарних лiмфовузлiв
 • асиметрiя обличчя
 • регулярнi напади болю, що зменшуються від теплого
 • болiснiсть при пальпацiї слизової оболонки в областi проекцiї верхiвки кореня причинного зуба, на рентгенограмi розширення перiодонтальної щiлини
 • бiль посилюється вночi, зменшується від гарячого
 • зменшення болю вiд теплого
 • гiперемiя слизової оболонки бiля причинного зуба
 • рухливiсть зуба
 • постiйний бiль, що посилюється при доторкуванi
 • належнiсть дитини до 1-2 груп здоров'я
 • тривалiсть захворювання до 2 дiб
 • сформованiсть зуба
 • тривалiсть захворювання бiльше 2 дiб
 • наявнiсть порожнини на жувальнiй поверхнi
 • гострий гнiйний пульпiт
 • хронiчний гангренозний пульпiт
 • ретроградний пульпiт
 • ускладнення пiсля бiологiчного лiкування пульпiту та вiтальної ампутацiї
 • пульпiт, ускладнений перiодонтитом
 • наявнiсть коренів, що ростуть в довжину
 • розчин перманганату калію
 • гемостатична губка, ферракрил
 • 5% розчин амiнокапронової кислоти, ферракрил
 • розчин хлоргекседину
 • цинкевгенолова паста
 • пасти на основі епоксидних смол
 • склойономерні цементи для кореневих каналів
 • фосфат-цемент
 • пасти на основі резорцин-формалінової суміші
 • резорбцiя коренiв бiльше нiж на 1/2 довжини
 • хронiчний гранулюючий остит
 • неможливiсть редукцiї осередку пiсля неодноразових спроб лiкування
 • вiрогiднiсть значення осередку в розвитку хронiосептичного стану органiзму
 • загроза генералiзацiї гострого септичного процесу
 • стадія стабілізації коренів, до зміни залишилося 4 роки
 • рухливість зуба, нориця на яснах
 • біль від солодкого та холодного
 • на рентгенограмі осередок деструкції кісткової тканини з чіткими обрисами
 • хірургічний
 • пломбування зуба
 • гемісекція зуба
 • резекція верхівки зуба
 • хірургічний
 • реплантація зуба
 • гемісекція зуба
 • резекція верхівки зуба
 • пломбування зуба
 • ЕОД=48 мкА
 • порожнина зуба закрита
 • горизонтальна перкусія болісна
 • вертикальна перкусія неболісна
 • перкусія болісна
 • біль заспокоюється від холодного
 • зондування каріозної порожнини та вертикальна перкусія болісні, підщелепні лімфовузли неболісні
 • зондування дна каріозної порожнини та пальпація підщелепних лімфовузлів болісні
 • зондування дна каріозної порожнини та перкусія неболісні, обличчя асиметричне, підщелепні лімфовузли збільшені
 • створення найкоротшого доступу до вістів кореневих каналів з урахуванням особливостей топографії окремих груп зубі
 • видалення наявних пломб та демінералізованих тканин
 • створення доступу до вістів кореневих каналів шляхом видалення демінералізованих тканин
 • хронiчний перiодонтит в зубi зi сформованим коренем на 1/2 довжини
 • вiдсутнiсть твердої пластини лунки зуба на 1/3 довжини кореня
 • незакрита верхiвка зуба
 • осередок деструкцiї кiсткової тканини з нечiткими обрисами
 • осередок деструкцiї кiсткової тканини з чiткими обрисами
 • деформацiя перiодонтальної щiлини
 • гострий серозний частковий пульпiт
 • гострий гнiйний частковий пульпiт
 • гострий серозний загальний пульпiт
 • хронічний фіброзний пульпiт
 • рухливiсть зуба 1-2 ступеню
 • причинний бiль
 • нориця з видiленням ексудату
 • грануляцiї в кореневому каналi
 • на рентгенограмi осередок деструкцiї кiсткової тканини з нечiткими обрисами
 • цiаноз ясен бiля причинного зуба
 • бiль заспокоюється вiд холодного
 • бiль заспокоюється вiд теплого
 • порожнина зуба закрита
 • нiчний бiль
 • бiль заспокоюється вiд теплого та холодного
 • iрадiацiя болю по трьох гiлках трiйчастого нерва
 • iрадiацiя болю по однiй гiлцi трiйчастого нерва
 • iнтенсивний постійний бiль
 • тривалiсть нападу болю 15 хвилин, промiжку без болю 50 хвилин
 • тривалiсть нападу болю 60 хвилин, промiжку без болю 10 хвилин
 • iрадiацiя болю по трьох гiлках трiйчастого нерва
 • iрадiацiя болю по однiй гiлцi трiйчастого нерва
 • тривалiсть промiжку без болю 3 години
 • тривалiсть нападу болю 50 хвилин, промiжку без болю 10 хвилин
 • тривалiсть промiжку без болю 50 хвилин, нападу болю 30 хвилин
 • вiк дитини
 • данi рентгенографiї зуба
 • наявнiсть карiозної порожнини великих розмiрiв
 • наявнiсть грануляцiї в карiознiй порожнинi
 • резорбцiя кореня бiльше, нiж на 1/2 довжини
 • рухомiсть зуба 1 ступеню
 • зуб ранiше лiкували в зв'язку з пульпiтом
 • хронiчний фiброзний перiодонтит
 • хронiчний гранульоматозний перiодонтит
 • хронiчний гранулюючий перiодонтит
 • гострий гнійний періодонтит
 • загострений гранулюючий періодонтит
 • визначити прохiднiсть кореневого каналу
 • видалити вмiст кореневого каналу
 • розширити кореневий канал
 • надати вiйстю кореневого каналу колоподібної форми
 • цемент сусiднього зуба
 • щелепна кiстка
 • окiстя
 • ясна
 • пульпа зуба
 • емаль зуба
 • розподiльчо-регулююча
 • пластична, трофiчна
 • захисна
 • сенсорна
 • механостатична
 • остеопластична
 • не змiнювати колiр зуба, антисептична чи бактерiостатична дiя
 • антисептична чи бактерiостатична дi
 • не мати усадки, не шкодити перiодонту
 • легкість вводитися і виводитися із каналу
 • добра адгезивнiсть, вiдсутнiсть усадки
 • нерозчиннiсть в тканинних рiдинах, рентгенконтрастнiсть
 • вiдсутнiсть впливу на колiр зуба, рентгенконтрастнiсть
 • легкість вводитися і виводитися із каналу
 • не подразнювати періодонт
 • вертикальний, бiфуркацiйний
 • горизонтальний, нерiвномiрний
 • бiфуркацiйний, нерiвномiрний
 • змiшаний, нерiвномiрний
 • вертикальний, змiшаний