• осередок деструкцiї кiстки з нечiткими обрисами в областi верхiвки зуба
 • осередок деструкцiї кiстки з чiткими обрисами в областi верхiвки зуба
 • осередок деструкцiї кiстки з чiткими обрисами вiдповiдно боковiй поверхнi зуба, який сполучується з перiодонтом
 • значення ГI
 • ступiнь кровоточивостi ясен
 • ступiнь скупчення зубiв
 • значення РМА
 • значення ГI
 • ступiнь кровоточивостi ясен
 • ступiнь скупчення зубiв
 • значення РМА
 • протизапальна терапiя
 • вестибулопластика
 • перемiщення мiсця прикрiплення вуздечки нижньої губи
 • усунення мiсцевих травматичних факторiв
 • ортодонтичне лiкування
 • гiгiєна порожнини рота
 • антибактеріальна терапия
 • протизапальна терапiя
 • вестибулопластика
 • усунення мiсцевих травматичних факторiв
 • гiгiєна порожнини рота
 • антибактеріальна терапія
 • протизапальна терапiя
 • усунення мiсцевих травматичних факторiв
 • ортодонтичне лiкування
 • гiгiєна порожнини рота
 • антибактеріальна терапія
 • протизапальна терапiя
 • вестибулопластика, перемiщення мiсця прикрiплення вуздечки нижньої губи
 • усунення мiсцевих травматичних факторiв
 • ортодонтичне лiкування
 • гiгiєна порожнини рота
 • кюретаж
 • кровоточивiсть ясен
 • гiперемiя, набряклiсть ясен
 • позитивне значення РМА
 • свербiння ясен
 • кровоточивiсть ясен
 • гiперемiя ясен
 • набряклiсть ясен
 • позитивне значення РМА
 • свербiння ясен
 • кровоточивiсть ясен
 • гiперемiя ясен
 • набряклiсть ясен
 • свербiння ясен
 • розростання ясеневого краю
 • ясенева кишеня
 • скупчення зубiв
 • аномалiйне прикрiплення вуздечки нижньої губи
 • гормональна дисфункцiя
 • дистальний глибокий прикус
 • ротове дихання
 • десквамативний гiнгiвiт
 • екзематозний хейлiт
 • ангулярний хейлiт
 • гiпертрофiчний гiнгiвiт
 • осередок деструкцiї кiсткової тканини колоподiбної форми з чiткими обрисами в областi кута нижньої щелепи
 • осередок деструкцiї кiсткової тканини з нечiткими контурами в областi фронтальних зубiв
 • осередок деструкцiї кiсткової тканини з чiткими контурами в областi фронтальних зубiв
 • осередок деструкцiї кiсткової тканини колоподiбної форми з чiткими контурами в областi фронтальних зубiв
 • застосування цитостатикiв, антибактерiальних препаратiв
 • пришлiфування оклюзiйних контактiв, сепарацiя зубiв
 • професiйна гiгiєна, навчання гiгiєнiчному догляду за порожниною рота
 • усунення місцевих травматичних чинників
 • санацiя порожнини рота, професiйна гiгiєна
 • санацiя порожнини рота, гiгiєнiчне навчання
 • застосування антибактерiальних препаратiв, санацiя порожнини рота
 • кюретаж
 • шинування фронтальної групи зубів скло волоконною стрічкою
 • гiгiєнiчне навчання
 • якiсне пломбування, місцеве застосування антибактерiальних препаратiв
 • якiсне пломбування, застосування цитостатикiв
 • міжапроксимальна сепарація
 • якiсне пломбування, місцеве застосування протизапальних препаратів
 • ортодонтичне лiкування, гiгiєнiчне навчання
 • ортодонтичне лiкування, застосування антибактерiальних препаратiв
 • ортодонтичне лiкування, застосування антибактерiальних та цитостатичних препаратiв
 • гiгiєнiчне навчання, застосування антибактерiальних препаратiв
 • гiгiєнiчне навчання,
 • пластика вуздечки нижньої губи
 • застосування антибактерiальних препаратiв
 • пластика вуздечки нижньої губи, мiогiмнастика
 • високе значення РМА
 • 2-й ступiнь кровоточивостi ясен
 • рiвномiрна ширина перiодонтальної щiлини, крупнопетлиста структура кiстки
 • нерiвномiрнi оклюзiйнi контакти
 • 3-й ступiнь скупченостi зубiв
 • знеболююча дiя, антисептична обробка СОПР
 • ремiнералiзацiя твердих тканин зубiв, гiдромасаж
 • антисептична обробка СОПР, гiдромасаж
 • гігієнічна процедура
 • гiдромасаж, антисептична обробка СОПР
 • знеболююча дiя, гiдромасаж
 • ремiнералiзацiя твердих тканин зубiв, антисептична обробка СОПР
 • гiдромасаж, цитостатична терапія
 • усунення запалення, знеболююча дiя
 • знеболююча дiя, гiпосенсибiлiзацiя
 • покращення судинного тонусу, склерозування ясен
 • цитостатична дія
 • усунення запалення, склерозування ясен
 • гiпосенсибiлiзацiя, склерозування ясен
 • склерозування ясен, покращення кровообiгу
 • усунення запалення, стимуляція репаративних процесів
 • усунення запалення, зменшення кровоточивостi
 • гiпосенсибiлiзацiя, склерозування ясен
 • зменшення кровоточивостi, склерозування ясен
 • знеболююча дiя, гiпосенсибiлiзацiя
 • визначення глибини присінку порожнини рота
 • рентгенографiя
 • визначення РМА
 • мікробіологічне дослідження вмісту ясеневої кишені
 • глибину присінку порожнини рот
 • наявнiсть i ступiнь рентгенографiчних змiн, ступiнь скупченостi зубiв
 • значення РМА, ступiнь кровоточивостi ясен
 • ширину зони прикрiплених ясен, ступiнь рухомостi зубiв
 • спадковість
 • лiкування основного захворювання
 • кюретаж зубоясенних кишень
 • гiгiєну порожнини рота
 • шинування рухомих зубів скло волоконною стрічкою
 • протизапальну терапiю
 • дарсонвалiзацiя
 • аерозольтерапiя, електрофорез лiдази
 • гелiй-неоновий лазер
 • УВЧ-терапiя, дарсонвалiзацiя
 • рецидивуючий герпес губ
 • симптом рецидивуючої афти
 • гiпертрофiчний гiнгiвiт
 • пародонтит генералiзований
 • пародонтит локальний
 • аналiз сечi загальний, аналiз кровi клiнiчний
 • аналiз кровi бiохiмiчний, аналiз кровi на цукор з навантаженням
 • iмунологiчне обстеження, аналiз сечi на цукор
 • визначення гормонального статусу
 • комп'ютерна томографія щелеп
 • аналiз сечi загальний
 • аналiз сечi на цукор
 • аналiз кровi на цукор з навантаженням
 • рентгенографiя щелеп
 • перiодично повторюваний розгорнутий клiнiчний аналiз кровi
 • перiодично повторюваний аналiз сечi загальний
 • рентгенографiя щелеп
 • перiодично повторюваний бiохiмiчний аналiз кровi
 • бiохiмiчний аналiз кровi
 • рентгенографiя щелеп
 • розгорнутий клiнiчний аналiз кровi
 • визначення ферментативної активності слини
 • аналiз кровi на цукор з навантаженням
 • декомпенсований перебiг карiєсу, гiпергiдроз шкiри долоней
 • ознаки пародонтиту, гiперкератозний фолiкулiт
 • ознаки пародонтиту, гiперкератоз пiдошв та долоней
 • полілімфаденопатія, гпатоспленомегалія
 • цукровий дiабет, циклiчна нейтропенiя
 • гiпоглобулiнемiя, ретiкулогiстiоцитоз
 • гострий лейкоз
 • СНІД
 • вірусний гепатит
 • епiлепсiя
 • бронхiальна астма
 • хронiчна пневмонiя
 • хронiчний гломерулонефрит
 • хронiчний гастрит
 • гострий лейкоз
 • гiперхромна анемiя
 • гiпохромна анемiя
 • ерiтремiя
 • полiцитемiя
 • дифенiн
 • панкреатин
 • програф, циклоспорін-А
 • раунатин
 • корінфар
 • навчання гiгiєнiчному догляду за порожниною рота
 • цитостатики локально
 • корекцiя аномалiйного прикрiплення м'яких тканин порожнини рота
 • професійна гігієна
 • кюретаж
 • гінгівотомія
 • розширення періодонтальної щілини, чітко означена рентгеноконтрастна тверда решітчаста пластина
 • періодонтальна щілина, тверда решітчаста пластина на верхівці кістки не виявляється
 • періодонтальна щілина звужена, тверда решітчаста пластина на верхівці альвеолярної кістки узурована
 • тверда решітчаста пластина на верхівці альвеолярної кістки чітко структурована, періодонтальна щілина вздовж всієї довжини кореня має однакову ширину
 • тверда решітчаста пластина не верхівці альвеолярної кістки чітко структурована, періодонтальна щілина пришийкової ділянки та верхівки зуба розширені
 • крупнопетлиста будова кісткової тканини, відсутність на верхівці альвеолярної кістки твердої решітчастої пластини
 • чітко орієнтований напрямок кісткових балок, сформований в довжину корінь зуба та зокрема його верхівка
 • несформований корінь зуба, чітко структурована тверда решітчаста пластина на верхівці альвеолярної кістки
 • корінь зуба несформований, тверда решітчаста пластина на верхівці альвеолярної кістки не виявляється, періодонтальна щілина розширена
 • звуження періодонтальної щілини, тверда решітчаста пластина чітко структурована, крупнопетлиста будова кісткової тканини
 • періодонтальна щілина розширена, тверда решітчаста пластина узурована, крупнопетлиста будова кісткової тканини
 • ширина періодонтальної щілини рівномірна, тверда решітчаста пластина чітко структурована, крупнопетлиста будова кісткової тканини
 • звуження періодонтальної щілини, збільшення щільності твердої решітчастої пластини на верхівці альвеолярної кістки
 • розширення періодонтальної щілини в пришийковій зоні, вертикальна деструкція альвеолярної кістки
 • рівномірна ширина періодонтальної щілини, чітко структурована тверда решітчаста пластина альвеолярної кістки
 • щвидкопрогресуючий пародонтит
 • циклічна нейтропенія
 • цукровий діабет
 • ретикулогістіцитоз
 • локальний пародонтит
 • звуження періодонтальної щілини
 • рівномірна ширина періодонтальної щілини, узурована тверда решітчаста пластина на верхівці альвеолярної кістки
 • звуження періодонтальної щілини, чітко структурована тверда решітчаста пластина на верхівці альвеолярної кістки
 • розширення періодонтальної щілини, узурована тверда решітчаста пластина