• порушення смоктання, ковтанн
 • порушення дихання
 • порушення функції жування
 • порушення слуху, дихання
 • порушення смоктання, ковтання, процесу мовоутворення
 • поршушення функції жування
 • губи розiмкнутi
 • катаральний хейлiт
 • нiздрi рухомi, губи зімкнені
 • знижений тонус кругового м'яза рота
 • рентгенографiя
 • клiнiчне обстеження
 • антропометрiя
 • люмінесцентна діагностика
 • КПВ+кп=12
 • сагiтальна щiлина 6 мм
 • протрузiя та зубоальвеолярне видовження фронтальної дiлянки верхньої щелепи
 • дитина вiдкушує бiчними зубами
 • стертість зубів
 • сагiтальнi аномалiї, вертикальнi аномалiї
 • трансверзальнi аномалiї
 • функцiональнi порушення, аномалiї зубiв
 • надути щоки i кулаками витиснути повiтря
 • цокання язиком
 • при зiмкнутих губах послідовне дихання лiвою та правою половиною носа
 • вертикальне статичне навантаження
 • передчасне видалення тимчасових других молярiв
 • макроглосiя, гiпертрофiя мигдаликiв
 • соматичний тип ковтання, гiпертрофiя мигдаликiв
 • коротка вуздечка язика, гiпертрофiя мигдаликiв
 • втрата тимчасових молярiв
 • ротове дихання, аденоїди
 • аномалiя вуздечки язика
 • невiдповiднiсть розмiрiв зубiв та щелеп
 • порушення ковтання, жування, дихання
 • змiшане вигодовування в анамнезi
 • КПВ+кп=5, мiлке переддвер'я порожнини рота
 • генетична обумовленiсть, порушення функції жування
 • змiшане вигодовування в анамнезi, карієс, хронiчний катаральний гiнгiвiт
 • порушення функції мови, дихання
 • вiдсутнiсть нижнiх лiвих тимчасових молярiв, переважне жування зубами справа
 • сагітальна щілина між різцями
 • пневмонiя в 6-мiсячному вiц
 • змiшане вигодовування в анамнез
 • хронiчний катаральний гiнгiвiт, хейліт
 • токсикоз вагiтностi II половин
 • глибина присінку порожнини рота 6 м
 • дiастема 2 м
 • кп=6, смоктання верхньої губи
 • порушення функції жування, декомпенсована форма карієсу, мікроглосія
 • зплощення фронтальної дiлянки нижньої щелепи
 • протрузiя фронтальної дiлянки верхньої щелепи
 • скупчення фронтальних нижнiх зубiв І ступеня
 • зубоальвеолярне подовження фронтальної дiлянки верхньої щелепи
 • мезiальний прикус
 • глибокий прикус
 • косий прикус
 • сплощення фронтальної дiлянки щелепи
 • губи зiмкнутi, мiмiчнi м'язи в спокiйному станi
 • губи розiмкнутi, симптом "наперстка"
 • язик вiдштовхується вiд нижнiх зубiв, мiмiчнi м'язи напруженi
 • губи розiмкненi, зуби зiмкненi, язик між зубами
 • губи та зуби зiмкненi, язик при ковтанні вiдштовхується вiд верхнiх зубiв
 • язик вiдштовхується вiд нижнiх зубiв, губи стуленi
 • губи розiмкненi, мiмiчнi м'язи напруженi
 • мiмiчнi та жувальнi м'язи в спокiйному станi, губи стуленi, язик при ковтанні торкається піднебіння
 • язик вiдштовхується вiд нижнiх зубiв, кути рота опущенi
 • губи стуленi
 • мiмiчнi м'язи в спокiйному станi
 • язик вiдштовхується вiд верхнiх зубiв
 • зуби зiмкненi
 • симптом "наперстка"
 • зуби розiмкненi, симптом "наперстка"
 • язик знаходиться мiж зубами, язик вiдштовхується вiд нижнiх зубiв
 • губи розiмкненi, скорочення мiмiчних м'язiв
 • язик вiдштовхується вiд верхнiх зубiв
 • зуби зiмкненi, мiмiчна мускулатура в спокiйному станi
 • язик вiдштовхується вiд верхнiх зубів, зуби i губи стуленi
 • симптом "наперстка", зуби розiмкненi
 • змiшане вигодовування в анамнезi, катаральний хейлiт, ГI=3,0
 • патологiчнi пологи, макроглосiя, невідповідність розмірів щелеп
 • передчасна втрата 75 та 85 зубів, ГI=2,8
 • звичка жувати тільки зубами справа, порушення функцій
 • змiшане вигодовування, гострий бронхiт в анамнезi
 • блок тимчасових iкол, шкiдлива звичка закушувати верхню губу
 • вiдлом коронок нижнiх рiзцiв на 1/3, шкiдлива звичка закушувати нижню губу
 • звичка жувати зубами справа, передчасне видалення 85 зуба
 • змiшане вигодовування, вірусні захворювання в анамнезi
 • видалення першого лiвого нижнього моляра в 4 роки, ГI=3,0
 • звичка жувати правим боком, "лiнь жування"
 • макроглосiя, порушення функцiй ковтання, жування, мови, дихання
 • глибина переддвер'я рота 3 мм, ексфолiативний хейлiт
 • перелом коронки 11 та 21 зубів на 1/2 її довжини, хронiчний катаральний хейлiт
 • смоктання пальця, аденоїди, порушення функцій
 • аномалiя вуздечки язика, соматичний тип ковтання, змішане дихання
 • неповний вивих 51 зуба в 1,5 року, кiр, ОГС в 2 роки
 • звичка ротового дихання та смоктання пальця з 2 рокiв, аденоїди
 • аномалiя вуздечки язика, гiпертрофiчний гiнгiвiт І ступеня, РМА=31%
 • мікростомія, катаральний хейліт, соматичне ковтання, закушування нижньої губи
 • розташування язика при ковтаннi мiж зубами, звичка смоктати язик
 • не вимовляє, спотворює, заміняє звуки, порушена рухливість язика
 • аномалiя мiсця прикрiплення тонкої вуздечки язика, язик рухливий
 • прикрiплення вуздечки язика - середина нижньої поверхнi язика та дно порожнини рота
 • 11, 12, 21, 22 зуби в стадiї прорiзування, хронiчний катаральний хейлiт
 • обмежена рухливість язика, аномалiя мiсця прикрiплення короткої щiльної вуздечки язика
 • мілкий присінок порожнини рота, сагiтальна щiлина 2 мм
 • перекриття нижнiх зубiв верхнiми більш ніж на 2/3 довжини коронок, відкушування боковими зубами, тривалість прийому їжі 50 хвилин
 • вiдкушування переднiми, жування бічними зубами, тривалiсть жування 30 хвилин
 • тривалiсть прийому їжi 20 хвилин, системна гiпоплазiя емалi
 • вiдкушування переднiми, жування бічними зубами, тривалiсть прийому їжi 20 хвилин
 • вiдкушування та жування переднiми зубами
 • тривалiсть прийому їжi 20 хвилин, крапчата форма флюорозу зубiв
 • пряме змикання зубiв, аномалiя положення 41 зуба
 • вiдкушування переднiми, жування боковими зубами
 • тривалiсть прийому їжi 20 хвилин, ГI=2,2
 • карiєс 3 ступеню активностi при КПВ+кп=12 (К=10, П=1, В=1
 • нерiвномiрне стирання iкол в тимчасовому прикусi, дiастема 2 мм
 • штучне вигодовування, знижений тонус жувальних м'язів, коротка аномалійна вуздечка язика
 • аномалійне прикрiплення вуздечки верхньої губи, карієс
 • нерiвномiрне стирання тимчасових зубiв, шкiдлива звичка закушувати верхню губу
 • декомпенсований карiєс при кп=10 "к-0, п-10
 • смоктання пальця, рiзка дисгармонiя фiзичного розвитку, порушення функції дихання
 • нерiвномiрне стирання тимчасових зубів, КПВ+кп=5
 • аномалiї вуздечки нижньої губи, переважне жування зубами зліва
 • видалення тимчасових молярiв в 4 рок
 • сколiоз, в анамнезi рахiт
 • звичка закушувати нижню губу, катаральний хейлiт, ГI=2,1
 • аномалiя вуздечки язика, дiастема 3 мм
 • смоктання пальцiв, порушення функції дихання
 • порушення функції жування, генетична обумовленість у невідповідності розмірів щелеп
 • звичка закушувати верхню губу, КПВ=9 (К=0, П=7)
 • аномалiя вуздечки язика, ексфолiативний хейлiт
 • смоктання пальцiв, глибоке перекриття нижніх зубів, відкушування передніми зубами
 • сколiотична постава, клишоногiсть
 • генетична обумовленiсть, видалення 36 та 46 зубів в 8 рокiв
 • видалення 75 та 85 зубів в 3,5 роки, закушування нижньої губи
 • рахіт
 • аномалiйне прикрiплення вуздечки язика
 • звичка пiд час сну пiдкладати кулак пiд щоку
 • звичка змiщувати нижню щелепу в бiк
 • протрузiя фронтальної дiлянки верхньої щелепи
 • сагiтальна щiлина 8 мм, сплощення фронтальної дiлянки нижньої щелепи
 • ввігнуте обличчя
 • звичка змiщати нижню щелепу вперед, піднебінне положення верхніх різців, блок ікол
 • дихання змiшане, зубоальвеолярне вкорочення щелепи
 • смоктання пальця, порушення ковтання
 • зубоальвеолярне видовження фронтальної дiлянки верхньої щелепи
 • блок iкол та рiзцiв, порушення фазовості жування
 • дихання змiшане, протрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи
 • смоктання пальця, звуження верхньої щелепи
 • зубоальвеолярне вкорочення фронтальної дiлянки верхньої щелепи
 • зубоальвеолярне видовження фронтальної дiлянки щелепи
 • дихання змiшане, зубоальвеолярне вкорочення щелепи
 • смоктання пальця, сагітальна щілина 5 мм
 • сагiтальна щiлина 1 мм, порушення мови
 • вертикальна щiлина 2 мм, порушення дихання, ковтання, жування
 • компенсований карiєс, звуження верхньої щелепи
 • дихання соматичне, протрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи
 • сагiтальна щiлина 1 мм, порушення функцій
 • сагiтальна щiлина 2 мм, шкiдлива звичка смоктання пальця, порушення ковтання, жування
 • сагiтальна щiлина 8 мм, протрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи
 • порушення функцiй ковтання, жування, оклюзія фізіологічна
 • зубоальвеолярне видовження фронтальної дiлянки верхньої щелепи
 • сагiтальна щiлина 6 мм, порушення функцiї дихання
 • порушення функцiй жування та ковтання
 • Аномалiя мiсця прикрiплення короткої вуздечки язика, незначне сплощення фронтальної дiлянки нижньої щелепи, сагітальна щілина 1 мм, порушення функцій
 • зубоальвеолярне видовження фронтальної дiлянки верхньої щелепи, порушення функцiй
 • сагiтальна щiлина 6 мм, протрузiя фронтальної дiлянки верхньої щелепи, горбкове змикання молярів
 • порушення функцiї ковтання та жування
 • сагiтальна щiлина 2 мм, незначна протрузiя фронтальної дiлянки верхньої щелепи, смоктання пальця, порушення функцій
 • зубоальвеолярне видовження фронтальної дiлянки верхньої щелепи, ротове дихання
 • аплазiя емалi, флюороз, гінгівіт
 • пародонтит або пародонтоз 3 ступеню, синдром Папiйона-Лефевра, психічні захворювання
 • декомпенсований карiєс, системна гiпоплазiя емалi, гінгівіт
 • глибина присінку рота 1-4 мм, порушення термінів прорiзування зубiв
 • видовження клiнiчної коронки зуба при його прорiзуваннi, порушення парностi прорiзування зубiв
 • ширина зони прикрiплених ясен 1-2 мм, порушення послiдовностi прорiзування зубiв
 • гінгівіт