• лiмфаденiт при ВIЛ-iнфекцiї
 • лiмфаденит при гострому герпетичному стоматиті
 • хвороба "подряпини кiшки"
 • дисфункцiя скронево-нижньощелепного суглоба
 • гострий лейкоз
 • туберкулiновi проби
 • серологiчнi
 • внутрiшньошкiрна проба за Аснiним з актiнолiзатом
 • бiопсiя
 • контрастна рентгенографiя
 • видалення зуба
 • резекцiя верхiвки кореня
 • гемiсекцiя
 • перiостотомiя
 • пломбування каналу
 • призначення сульфанiламiдних препаратiв
 • вiтамiнотерапiя, призначення фiтину
 • секвестректомiя
 • призначення препаратiв кальцiю
 • iмунокорекцiя
 • слинна колька
 • симетричнiсть ураження
 • несприятливi епiдеміологічні обставини
 • видiлення з протоку каламутної слини з домiшками фiбрину
 • значний колатеральний набряк
 • бiль в областi лiмфовузла
 • гiперемiя, напруженiсть шкiри
 • лiмфовузол збiльшений в розмiрах, щiльний, болючий
 • наявнiсть флуктуації
 • пiдвищення температури до 38 градусiв i вище
 • призначення антибіотиків
 • призначення сульфанiламiдних препаратiв
 • призначення аналгетикiв
 • видалення причинного зуба, розкриття гнiйника
 • пов'язка з дiмексидом
 • вiдсутнiсть антагонiста
 • загострення хронiчного перiодонтиту
 • субфебрильна температура тiла
 • iмунодефiцiтний стан дитини
 • значна асиметрiя обличчя
 • наявнiсть субперiостального абсцесу
 • болiснiсть перкусiї 26 та 27 зубів
 • обмеження вiдкривання рота
 • локальна гiперемiя шкiри
 • iрадiацiя болю у висок, вухо
 • пiдвищення температури тiла
 • слинна колька
 • видiлення з протоку каламутної слини з домiшками фiбрину
 • болiснiсть при пальпацiї
 • колатеральний набряк
 • неможливiсть затримати повiтря в порожнинi рота
 • неповне видалення кореня зуба
 • вiдсутнiсть кореня в лунцi
 • вiдрив горба верхньої щелепи
 • значна кровотеча з лунки з домiшками повiтряних мiхурiв
 • неповне видалення кореня зуба
 • вiдсутнiсть кореня в лунцi
 • вiдрив горба верхньої щелепи
 • гостре запалення з вираженим набряком, гнiйнi видiлення з протоку
 • гнiйнi видiлення з протоку, утруднений слиновiдтiк
 • виявлення стороннього тiла в залозi, достатнiй слиновiдтiк, домiшки в слинi
 • перiод ремiсiї, достатнiй слиновiдтiк
 • гальванiзацiя, УВЧ-терапiя, УФО
 • iндуктотермiя, УФО
 • соллюкс, гальванiзацiя
 • УВЧ-терапiя, УФО
 • гальванiзацiя, УВЧ-терапiя
 • iндуктотермiя, гальванiзацiя
 • соллюкс, УВЧ-терапiя, УФО
 • УФО, УВЧ-терапiя
 • гостре запалення з вираженим набряком, утруднений слиновiдтiк
 • гостре запалення з вираженим набряком, гнiйнi видiлення з протоку, утруднений слиновiдтiк
 • достатнiй слиновiдтiк, домiшки в слинi
 • достатнiй слиновiдтiк, перiод ремiсiї
 • обличчя симетричне, бiль пiд вилицевою дугою, карiозна порожнина в 27 зубі
 • загальний стан не порушений, обмеження вiдкривання рота, карiозна порожнина у 27 зубі сполучується з порожниною зуба
 • бiль пiд вилицевою дугою, обличчя симетричне, перкусiя змiненого в кольорi 27 зуба болiсна
 • бiль над вилицевою дугою, обмеження вiдкривання рота, карiозна порожнина в 27 зубі
 • обличчя симетричне, бiль пiд вилицевою дугою
 • загальний стан не порушений, бiль пiд вилицевою дугою
 • бiль пiд вилицевою дугою, бiль над вилицевою дугою, карiозна порожнина в 16 зубі
 • обмеження вiдкривання рота, бiль над вилицевою дугою
 • набряк язика, обличчя симетричне, в анамнезi травма пiдборiддя
 • видовження обличчя, утруднене ковтання, набряк пiд'язикових валикiв
 • обмеження вiдкривання рота, видовження обличчя
 • набряк язика, видовження обличчя
 • обличчя симетричне, обмеження вiдкривання рота, 31 та 41 зуби змiненого кольору
 • набряк пiд'язикових валикiв, утруднене ковтання, перкусiя 36 та 37 зубів болiсна
 • обмеження вiдкривання рота, видовження обличчя, гіперемія шкiри пiдборiддя
 • набряк язика, обмеження вiдкривання рота, глибокий дистальний прикус
 • контрастна рентгенографiя, пальпацiя
 • рентгенографiя, бiмануальна пальпацiя
 • томографiя, термометрiя
 • термометрiя, телерентгенографiя
 • контрастна рентгенографiя, томографiя
 • оклюдограма, мiографiя
 • бiмануальна пальпацiя, рентгенографiя
 • томографiя, термометрiя
 • термометрiя, пальпацiя
 • симптом "клацаючого" суглоба
 • глибокий прикус
 • бiль в областi суглоба при споживаннi жорсткої їжi
 • збiльшення росту тiла за рiк на 12 см
 • лімфаденіт
 • луночкова кровотеча
 • альвеолiт
 • колапс
 • періостит
 • гноєтеча з носа
 • ретробульбарний абсцес
 • набряк пiдборiдкової дiлянки
 • наявнiсть нориць в порожнинi рота
 • колатеральний набряк, наявнiсть запального iнфiльтрату
 • збiльшення регiональних лiмфовузлiв, гiперемiя шкiри
 • наявнiсть запального iнфiльтрату, рухливiсть iнтактних зубiв
 • наявнiсть причинного зуба, патологiчна рухливiсть iнтактних зубiв
 • колатеральний набряк, збiльшення регiональних лiмфовузлiв
 • збiльшення регiональних лiмфовузлiв, наявнiсть запального iнфiльтрату
 • наявнiсть запального iнфiльтрату, гiперемiя шкiри
 • патологiчна рухливiсть iнтактних зубiв, наявнiсть причинного зуба
 • неможливiсть затримати повiтря в порожнинi рота, значна кровотеча з лунки
 • кровотеча з лунки, неповне видалення кореня зуба
 • вiдрив горба верхньої щелепи, вiдсутнiсть кореня в лунцi
 • вiдрив горба верхньої щелепи, кровотеча з лунки
 • значна кровотеча з лунки, неможливiсть затримати повiтря в порожнинi рота
 • неповне видалення кореня зуба, вiдрив горба верхньої щелепи
 • вiдсутнiсть кореня в лунцi, кровотеча з лунки, вiдрив горба верхньої щелепи
 • вiдрив горба верхньої щелепи, кровотеча з лунки
 • обличчя симетричне, бiль пiд вилицевою дугою
 • загальний стан не порушений, обмеження вiдкривання рота, перкусiя причинного зуба болiсна
 • бiль пiд вилицевою дугою, бiль над вилицевою дугою, причинний зуб зруйнований повнiстю
 • бiль над вилицевою дугою, обличчя симетричне, перкусiя причинного зуба болiсна
 • бiль над вилицевою дугою, обмеження вiдкривання рота, коронка причинного зуба зруйнована
 • обличчя симетричне, бiль пiд вилицевою дугою, слизова оболонка перехiдної складки злiва в областi молярiв гiперемована
 • загальний стан не порушений, бiль пiд вилицевою дугою, перехiдна складка злiва в областi молярiв болiсна при пальпацiї
 • бiль над вилицевою дугою, обличчя симетричне, пальпацiя пiдщелепних лiмфовузлiв злiва болiсна
 • бiль пiд вилицевою дугою, гiперемiя шкiри пiд вилицевою дугою
 • обмеження вiдкривання рота, бiль над вилицевою дугою
 • призначення антибiотикiв
 • компреси з дiмексидом
 • хiрургiчне втручання
 • призначення сульфанiламiдних препаратiв
 • тепловi процедури
 • загальна стимулююча терапiя
 • гострий запальний процес, щiльний iнфiльтрат в областi ураженої залози
 • гнiйнi видiлення з протоку при утрудненнi слиновiдтоку
 • домiшки в слинi при достатьому слиновiдтоцi
 • чиста слина при достатьому слиновiдтоцi
 • нижня щелепа
 • вилична кiстка
 • верхня щелепа
 • носовi кiстки
 • вискова кiстка
 • перший рiк життя
 • переддошкiльний вiк
 • дошкiльний вiк
 • шкiльний вiк
 • пубертатний перiод
 • ушивання ділянки сполучення в полiклiнiцi
 • невiдкладне хiрургiчне втручання в умовах стацiонару
 • планове хiрургiчне втручання в умовах стацiонару
 • видалення кореня з гайморової пазухи в амбулаторних умовах
 • тампонада сполучення йодоформним тампоном
 • субмаксилiт
 • ретенцiйна кiста
 • нагноєння фолiкулярної кiсти
 • абсцес щелепно-язикового жолобка
 • ушивання ділянки сполучення
 • пластика сполучення шляхом перемiщення клаптика СОПР
 • тампонада йодоформним тампоном
 • гайморотомiя
 • призначення сульфанiламiдiв
 • антибiотикотерапiя
 • тепловi процедури
 • видалення причинного зуба
 • перiостотомiя
 • пiдвищення температури тiла до 38 градусiв i вище
 • наявнiсть iнфiльтрату з гiперемiєю, напруженням шкiри
 • рухливiсть декiлькох, в тому числi iнтактних, зубiв в областi патологiчного осередку
 • обмеження вiдкривання рота
 • веретеноподiбна деформацiя альвеолярного вiдростка за рахунок двобiчного перiоститу у ділянці ураження
 • щiльний iнфiльтрат в областi залози
 • сухiсть в порожнинi рота
 • на рентгенограмi стороннє тiло в протоцi залози
 • збiльшення залози при споживаннi їжi
 • слинна коліка
 • температура тiла 39 градусiв
 • деформацiя кiстки
 • швидкий розвиток процесу з гострими явищами
 • норицi на перехiднiй складцi в областi лiвого нижнього другого моляра
 • значний колатеральний набряк
 • набряклiсть в навколовушнiй областi
 • сухiсть в ротi
 • наявнiсть в анамнезi епiдемiчного паротиту
 • видiлення iз залози каламутної слини
 • гострий початок захворювання
 • утруднене носове дихання
 • данi рентгенологiчного дослiдження, наявнiсть причинного зуба
 • ураження обох гайморових пазух, головний бiль
 • головний бiль, наявнiсть причинного зуба
 • зглаженiсть перехiдної складки, наявнiсть причинного зуба
 • гiперемiя слизової оболонки носа, гноєтеча з носа
 • наявнiсть сполучення гайморової порожнини з ротовою, данi рентгенологiчного дослiдження
 • ураження обох гайморових пазух, головний бiль
 • головний бiль, гноєтеча з носа
 • зглаженiсть прехiдної складки, головний бiль, гноєтеча з носа