• ерозiя емалi
 • початковий карiєс
 • некроз емалi
 • патологічна стертість
 • гiпоплазiя емалi
 • на вестибулярнiй поверхнi першого рiзця шорсткувата матова пляма, локалізується в пришийковiй ділянці
 • на вестибулярнiй поверхнi рiзцiв дефекти твердих тканин зубів овальної форми, локалізуються симетрично
 • на вестибулярнiй поверхнi рiзцiв плями молочного кольору, локалізуються симетрично, зовнiшний шар емалi блискучий та гладкий
 • хвиляста, крапкова, борозенчаста
 • плямиста, крейдоподібно-крапчаста, ерозивна
 • штрихова, плямиста, крейдоподібно-крапчаста, ерозивна, деструктивна
 • моляри нижньої щелепи
 • моляри верхньої щелепи
 • премоляри верхньої щелепи
 • центральнi та боковi рiзцi верхньої щелепи
 • старечому
 • дитячому
 • лiтньому
 • пiдлiтковому
 • хронічний гранулюючий періодонтит, консервативне лікування, диспансерний нагляд за схемою 2 ДСГ
 • хронічний гранулюючий остит, видалення зуба
 • хронічний періодонтит
 • хронічний гранулюючий періодонтит, видалення зуба, лікування в ортодонта
 • хронічний гранулюючий остит, видалення зуба
 • хронічний гранулюючий періодонтит, видалення зуба
 • гострий серозний частковий пульпіт
 • гіперемія пульпи
 • гострий гнійний пульпіт
 • гострий серозний періодонтит
 • зондування каріозної порожнини та вертикальна перкусія болісні, підщелепні лімфовузли неболісні
 • зондування дна каріозної порожнини та пальпація підщелепних лімфовузлів болісн
 • обличчя асиметричн
 • хронічний гранулюючий періодонтит ІІІ ступеня
 • хронічний гранулюючий періодонтит ІІІ ступеня, "гинучий" фолікул постійного зуба
 • хронічний гранулюючий періодонтит, "гинучий" фолікул постійного зуба
 • гіперемія пульпи
 • гострий серозний періодонтит
 • гострий серозний загальний пульпіт
 • гострий серозний пульпіт
 • гострий глибокий карієс
 • підбір основного штифта, введення і розподіл ендогерметика, введення основного штифта, відтиснення його спредером до стінки, введення додаткового штифта,повторення,зрізання надлишку,вертикальна конденсація
 • введення ендогерметика, введення основного штифта, введення додаткового штифта, зрізання надлишку гутаперчі, вертикальна конденсація
 • введення і розподіл ендогерметика, основного штифта, відтиснення основного штифта, зрізання надлишку гутаперчі
 • хронічний гранулюючий періодонти
 • хронічний гранулюючий періодонти
 • хронічний гранулюючий періодонти
 • хронічний гранулюючий періодонти
 • хронічний гранулюючий остит, загибель зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, загибель зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, загибель зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, видалення тимчасового зуба
 • хронічний гранулюючий остит, загибель зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, загибель зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, загибель зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, видалення тимчасового зуба
 • хронічний періодонтит
 • хронічний гранулюючий остит, гинучий зачаток постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, гинучий зачаток постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, загибель зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, видалення тимчасового зуба
 • хронічний періодонтит
 • хронічний гранулюючий остит, загроза зачатку постійного зуб
 • хронічний гранулюючий остит, загроза зачатка постійного зуб
 • хронічний гранулюючий періодонтит, консервативне лікування
 • хронічний гранулюючий остит, видалення тимчасового зуба
 • хронічний гранулюючий періодонтит
 • рухливiсть зуба 2 ступеню
 • значення осередку в розвитку хронiосептичного стану
 • ГРВI
 • субкомпенсований карiєс
 • наступ болю менший, нiж промiжок без болю
 • посилення болю при накушуванi
 • гiперемiя слизової оболонки бiля причинного зуба
 • перкусiя болiсна
 • бiль зменшується вiд холодного
 • змiни у формулi кровi
 • постiйний бiль
 • самовiльний бiль
 • бiль посилюється вiд теплого
 • бiль зменшується вiд холодного
 • симптоматичний гiпертрофiчний гінгівіт при пародонтиті
 • гранулююча форма гiпертрофiчного гiнгiвiту II ступеня
 • десквамативний гiпертрофiчний гiнгiвiт
 • гострий катаральний гiнгiвiт
 • гiпертрофiя та гiперемiя ясен, несправжня ясенева кишеня
 • виразковi ураження ясеневого краю та ясеневих пиптикiв
 • гiперемiя та набряклiсть ясен
 • деструкція міжальвеолярних перетинок
 • цукровий дiабет
 • хронiчний пiєлонефрит
 • ретикулогiстiоцитоз
 • лейкоз
 • цукровий діабет
 • пародонтит
 • гіперглобулінемія
 • хвороба Хенде-Шюллєра-Крисчена
 • екзематозний хейлiт
 • преканцерозний хейлiт Манганоттi
 • ексфолiативний хейлiт
 • актинiчний хейлiт
 • гострого афтозного стоматиту
 • гострого герпетичного стоматиту
 • вiтряної вiспи i оперiзувального лишаю
 • хронiчного рецидивного афтозного стоматиту
 • червоний вовчак
 • герпетичний стоматит при грипi
 • хронiчний рецидивний афтозний стоматит
 • гострий герпетичний стоматит
 • кандидоз
 • червоний плескатий лишай
 • хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
 • гострий афтозний стоматит
 • тверде пiднебiння, язик, ясна
 • перехiдні складки, губи, язик, вуздечки, пiд язиком, м'яке пiднебiння, ясна
 • щоки, мигдалики
 • щоки, ясна, глотка
 • слизовi залози
 • серознi (бiлковi) залози
 • деривати сальних залоз
 • змiшанi залози (пiдщелеповi i пiдязиковi)
 • мiкробнi асоцiацiї анаеробної i аеробної флори
 • вiрусний
 • кокова мiкрофлора
 • фузоспiлiарна iнфекцiя (симбiоз спiрохети Венсана i веретеноподiбної палички)
 • скарлатина
 • агранулоцитоз
 • кiр
 • третинний сифiлiс