• Септической скарлатины
 • Менингококковой инфекции
 • Токсической скарлатины
 • Дифтерии зева
 • Отогенного сепсиса
 • М-Холіноміметичні засоби
 • М-Холіноблокуючі засоби
 • Альфа-адреноміметичні засоби
 • Н-Холіноміметичні засоби
 • Гангліоблокатори
 • Лимфогранулематозе, с преобладанием лимфоидной ткани
 • Лимфогранулематозе, с истощением лимфоидной ткани
 • Смешано-клеточном варианте лимфогранулематоза
 • Лимфосаркоме
 • Нодулярно-склеротическом варианте лимфогранулематоза
 • IY типа (клеточной цитотоксичности)
 • I типа (реагинового типа)
 • II типа (антительной цитотоксичности)
 • III типа (имунокомплексной цитотоксичности)
 • Y типа (гранулематоз)
 • Гіперчутливість негайного типу
 • Гіперчутливість сповільненого типу
 • Реакція трансплантаційного імунітету
 • Норергічна реакція
 • Ексудативна реакція
 • Утворення неспецифічних гранульом
 • Дряблу консистенцію печінки
 • Ексудативну тканеву реакцію
 • Утворення специфічних гранульом
 • Альтеративну тканеву реакцію
 • Трупне заклякання
 • Зупинка дихання
 • Зупинка кровообігу
 • Розвиток інфаркту міокарду
 • Розрив аневрізми мозку
 • Каріорексису
 • Каріолізису
 • Пікнозу ядер
 • Мітотичної активності ядер
 • Апоптозу
 • Транспорт натрію і кальцію в клітинних мембранах
 • Екскрецію натрію ниркою
 • Кодування синтезу ангіотензиногену
 • Натрій-калієвий перенос в гладких м’язах
 • Порушення синтезу аденозину
 • Фагоцитозу
 • Макропіноцитозу
 • Мікропіноцитозу
 • Апоптозу
 • Резорбції
 • Зникнення глікогену в кардіоміоцитах
 • Вакуольна дистрофія кардіоміоцитів субендо_кар_ді_аль_ної зони
 • Жирова інфільтрація кардіоміоцитів
 • Падіння активності дегідрогеназ
 • Розслаблення міофібрил