• дільничість
 • охоплення диспансерним спостереженням
 • зняття з диспансерного обліку
 • летальність на дільниці
 • інформація щодо заключних діагнозів зі статистичних звітів
 • кількість хворих, що спрямовані у стаціонар
 • кількість пролікованих у даному році
 • поширеність захворювань у даному році
 • загальна кількість звернень у даному році
 • кількість захворювань, що виникли знову
 • співвідношення здорових осіб до хворих
 • кількість населення
 • обіг ліжка
 • встановлений норматив потреби в ліжках по окремих фахах
 • показник добору на ліжко до числа звертань (у %)
 • рівень звертань населення до амбулаторно-поліклінічних закладів
 • більш повного обстеження хворих на догоспітальному етапі
 • організації денних стаціонарів
 • зменшення випадків дублювання обстеження
 • зниження повторної госпіталізації
 • несвоєчасного виписування хворого
 • відношення числа ліжко-днів, проведених усіма хворими в стаціонарі до числа хворих виписаних за рік
 • відношення числа ліжко-днів, проведених усіма хворими в стаціонарі, до числа хворих (включаючи померлих) за рік
 • склад хворих по характеру захворювання
 • кваліфікація лікарів
 • методи лікування
 • матеріально-технічна база лікарні
 • наявність лікарняної каси
 • оцінки стана здоров'я хворого
 • умов праці батьків дитини
 • оцінки медичного і соціального чинників
 • для встановлення групи інвалідності
 • для санкціонування доліковування після 4-х місяців непрацездатності
 • для направлення на санаторно-курортне лікування
 • для призначення соціальної допомоги по тимчасовій непрацездатності
 • активне виявлення хворих
 • диспансерний облік
 • систематичне спостереження
 • патронаж
 • санітарно-освітню роботу
 • показник використання ліжкового фонду
 • потреба в лікарняних ліжках
 • норми завантаження лікарської посади в стаціонарі
 • оберт ліжка
 • штатні нормативи
 • чисельність населення
 • функції лікарської посади
 • віковий склад населення
 • число відвідувань на одного жителя в рік
 • підвищення кваліфікації лікарів
 • підвищення кваліфікації середнього медперсоналу
 • розширення функцій середнього медперсоналу в діагностичній і лікувальній роботі
 • спрямовування на стаціонарне обстеження
 • демографічних показників
 • показників захворюваності
 • показників фізичного розвитку
 • механічного руху
 • урбанізації
 • кількість ургентних ліжок
 • середня тривалість перебування хворого на ліжку
 • обіг ліжка
 • прогул ліжка
 • летальність
 • забезпечити найкращі умови лікування
 • створити сприятливу умови для видужання хворого
 • встановити довірчі відносини: хворий-лікар, лікар-хворий
 • вміннями і навичками
 • законами і наказами
 • етнічними особливостями регіону
 • моральною відповідальністю перед товариством
 • за прізвищем
 • за ім’ям, ім’ям та по батькові
 • хворий
 • у палаті в присутності інших хворих
 • у кабінеті в присутності сестри
 • якщо немає кабінету - в оглядовій або перев'язочній
 • повинні знати
 • не повинні знати
 • повинні знати, якщо мають медичну освіту
 • лікаря-анестезіолога
 • лікаря-реаніматолога
 • уролога, що оперував
 • усіх разом на чолі з урологом, що оперував
 • припустимо
 • неприпустимо
 • припустимо до молодшого за віком звертатися по імені
 • у службовій обстановці тільки на «ви»
 • повинний
 • не повинний, хвилюючись за втрату свого авторитету
 • повинний на початку вислухати думку молодших
 • останнім висловити свою думку
 • припустимо в найпростіших ситуаціях
 • припустимо, в разі необхідності схилити батьків хворої дитини до операції
 • неприпустимо у випадках онкологічного захворювання
 • проводиться обов’язково
 • тільки уролог, що оперував
 • будь хто з присутніх на операції
 • медсестра
 • зав. відділенням
 • до приходу анестезіологічної бригади
 • після повної підготовки до знеболювання
 • після приходу в операційну хірурга з асистентами
 • може бути доставлений в операційний блок сестрою
 • 0,4 ліжка на 10 000 дітей
 • 0,8 ліжка на 10 000
 • 0,4 ліжка на 20 000 дітей
 • 0,8 ліжка на 20 000 дітей
 • багатопрофільних і спеціалізованих лікарень
 • лікарень швидкої допомоги
 • бальнеологічних лікарень
 • лікарень реабілітаційного лікування
 • стаціонарів, диспансерів і МСЧ
 • середньої тривалості перебування на ліжку
 • летальності
 • відсотків розбіжності клінічних і анатомічних діагнозів
 • числа ускладнень
 • числа хворих, переведених у спеціалізовані відділення