• резистентність макроорганізму
 • вірулентність збудника
 • достатня інфікуюча доза
 • місцеві чинники: уповільнення кровотоку в нирці, затримка мікобактерій у нирці з наступним їхнім розкладанням
 • вражаються тільки аномальні нирки
 • порушення уродинаміки є превалюючим чинником у прогресуванні деструктивного туберкульозу нирки
 • переважно уражається верхній сегмент нирки
 • спостерігається висока частота туберкульозу в нирках з уродженими вадами розвитку
 • хронічний пієлонефрит при туберкульозі нирки складає 32 - 73%
 • ступінь деструкції ниркової тканини залежить від наявності і виразності стриктури сечоводу
 • педункуліт і специфічний періуретерит призводять до порушення уродинаміки
 • в умовах уростаза неспецифічна інфекція грає важливу роль у патогенезі туберкульозу нирки
 • немає значення
 • тривалість плину
 • фібросклероз нирки
 • прогресивне зниження функції нирки
 • звапніння туберкульозних вогнищ
 • зниження рено-кортикального індексу
 • піурія без банальної бактеріурії
 • виражена, потенційна
 • виражена, субклінічна, потенційна
 • субклінічна, потенційна
 • виражена, субклінічна
 • рентгеннегативна
 • рентгенологічно виявляється деструкція
 • полікавернозний туберкульоз нирки, туберкульозній піонефроз
 • інфільтраційна, рубцювання
 • гнійна, інфільтраційна
 • кавернозна, рубцювання
 • інфільтрація, кавернозна, зневаплення
 • лейкоцитурія
 • протеїнурія до 1 г/л
 • уратурія
 • еритроцитурія
 • циліндрурія
 • імунологічний
 • біологічний, бактеріологічний
 • флюоресцентний
 • бактеріоскопичний
 • біохімічний
 • найбільш діагностичне значення мають у дітей
 • найбільш точної є шкірна проба Пірке
 • інфікованість і необхідність ревакцинації виявляється за допомогою проби Манту
 • підшкірна проба Коха використовується для встановлення ступеню активності туберкульозу
 • ударний, основний, закріплюючий, протирецидивний, спостереження без використання хіміопрепаратів
 • основний, протирецидивний, спостереження без використання хіміопрепаратів
 • ударний, закріплюючий, протирецидивний, спостереження без використання хіміопрепаратів
 • множинні порожнини, що злилися, та перетворюють нирку в єдиний мішок
 • деформація чашечок
 • із'єденість контурів ниркових сосочків і склепіння чашечок
 • додаткові порожнини з нерівними з'їденими краями
 • симптом «зів’ялої квітки»
 • симптом «гвоздики»
 • дилятація
 • наявність МСР
 • натяг (випрямлення) сечоводу
 • ахалазія у передміхуровому відділі
 • наявність стриктур
 • наявність каверн
 • наявність чіткоподібної деформації
 • згладженість контуру шийки сечового міхура
 • мікроцист
 • симптом "язику"
 • деформація контуру сечового міхура
 • наявність МСР
 • наявність МСР із симптомом "язику"
 • у клінічній практиці туберкульоз нирки часто маскується під гломерулонефріт
 • клінічний перебіг гломерулонефрита характеризується періодичним загостренням, з гіпертензією, олігурією, появою набряків, протеїнурією та циліндрурією
 • радіонуклідна ренографія при гломерулонефриті виявляє однакове зниження ниркових функцій, а при туберкульозі спостерігаються зміни в одній нирці
 • зіяння устя і набрякання його
 • млява реакція перистальтики устя
 • наявність поблизу устя з "зацікавленої" сторони горбиків, виразок
 • деформація і зіяння устя з горбиками і виразками поблизу його
 • згладженість міжсечовідної складки
 • імунологічні методи
 • бактеріоскопія сечі
 • ендовезікальна біопсія
 • провокаційні методи (БЦЖ діагностика)
 • піонефроз
 • інфільтративний туберкульоз
 • від запобігання селекції резистентних мутантів мікобактерій у вогнищі туберкульозної деструкції
 • від вихідної резистентності мікобактерій туберкульозу
 • від спроможності протитуберкульозних препаратів попадати в зону специфічного ураження
 • від шляхів уведення протитуберкульозних препаратів
 • немає вірних відповідей
 • стрептоміцин
 • етамбутол
 • салюзид
 • рифампіцин
 • ПАСК
 • тубазид
 • стрептоміцин, салюзид, ПАСК
 • припинення бациловиділеня у 100% випадків
 • зникнення бактеріальних клітин у вогнищах деструкції (60 - 70%) випадків
 • у вогнищах зберігаються життєздатні бактеріальних клітин (6% випадків)
 • хіміотерапія протягом 1 року не дає у 100% випадків специфічних змін тканин
 • специфічну терапію не проводять
 • 5 - 7 діб
 • не менше 2 тижнів
 • не менше 1 місяця
 • не менше 3 тижнів
 • лімфогенний у період дессимінації
 • уретро-простатичний рефлюкс
 • гематогенний у період первинної або вторинної дисемінації
 • антигенна блокада статевих органів із наступним дисемінуванням
 • придаток яєчка
 • яєчко
 • простата
 • сім'яний горбок
 • сім'яний канатик
 • сім'яні пухирці
 • 1 стадія - рентгеннегативна
 • 2 стадія - рентгенологічно виявляється деструкція нирки (деструкція ниркового сосочку, поодинокі каверни)
 • туберкульоз нирки і хронічний пієлонефріт
 • туберкульоз сечоводу в стадії рубцювання
 • пієлотомія, нефростомія, декапсуляція нирки
 • резекція нирки, кавернектомія, кавернотонія
 • операція Боарі, резекція сечовода, уретероуретероанастомоз, інтестинальна пластика сечовода
 • уретеронеостомія, пластика сечовода апендиксом
 • ілеоцистопластика, сигмоцистопластика
 • цистектомія, цистостомія
 • пластика сечового міхура широкою фасцією стегна
 • гастродуоденоцистопластика
 • стриктура сечоводу
 • тотальне знепавлення нирки
 • полікавернозний туберкульоз нирки
 • посттуберкульозна гідронефротична трансформація з відсутністю функції нирки
 • наявність стабільного МСР V ступеня
 • простата
 • яєчко
 • придаток яєчка
 • сім'яні пухирці
 • сім'яний горбок
 • бугоркова, кавернозно-блокована, дренуюча каверна
 • бугоркова, дренуюча каверни
 • бугоркова, кавернозна
 • бугоркова, блокована, кавернозна
 • інфільтрація, деструкція, розсмоктування, рубцювання, зневаплення
 • інфільтрація, деструкція, зневаплення
 • інфільтрація, рубцювання, зневаплення
 • інфільтрація, деструкція, розсмоктування
 • інфільтрація, розсмоктування, рубцювання
 • збільшення мошонки в розмірах: ущільнення придатка яєчка
 • збільшення й ущільнення сім'яного канатика, виділення простатичного соку
 • утворення нориць, гіпертермія
 • наявність гнійної нориці калитки
 • залучення в процес яєчка з утворенням єдиного конгломерату
 • збільшення, бугристість придатка яєчка
 • переважне враження голівки придатка
 • спаяність придатка зі шкірою
 • гострий початок, різка болючість у верхнього полюсу яєчка
 • наявність нориць
 • спаяність із шкірою
 • наявність чіткоподібних ущільнень
 • ущільнена протока зв'язана із горбистим придатком яєчка і яєчком
 • кількість хворих на легеневий туберкульоз зростає, а сечостатевим - після періоду зниження утримується на стабільному рівні 5-7 років
 • кількість хворих на легеневий туберкульоз зростає, а сечостатевим - після періоду зниження зростає
 • кількість хворих на легеневий туберкульоз знижується, а сечостатевим - після періоду зниження зростає
 • дії мікобактеріальних токсинів на нейрорецепторний апарат
 • пов'язано із специфічним запаленням сечового міхура
 • проявом неспецифічного циститу
 • від розмірів порожнини і з’єднання її з ЧМС
 • від стискання сечоводу збільшеними лімфовузлами
 • від ступеня виразності ретенційної патології
 • 5-разовий посів і 5-разова мікроскопія щодня
 • 3-разовий посів повторюваний через день
 • 5-6-разова бактеріоскопія посіву протягом 2-3 тижнів
 • 32 доби (від 15 до 53 діб)
 • 4 доби (від 7 до 21 діб)
 • 20 діб (від 10 до 28 діб)