• Кортикостероїднi препарати
 • Препарати кальцiю
 • Алое, ФIБС
 • Фитотерапiя
 • Лiдаза
 • УВЧ
 • Конкуренцiя з коферментами в обмiнi речовин
 • Придушення активностi ферментiв МБТ
 • Порушення окисних процесiв
 • Порушення синтезу бiлка
 • Порушення обмiну лiпiдiв
 • Протигрибковий
 • Клiтинна стiнка
 • Цитоплазма
 • Ядерна субстанцiя
 • Рибосоми
 • Клiтинна стiнка
 • Цитоплазма
 • Органели цитоплазми
 • Ядерна субстанцiя
 • Ядерна речовина
 • Цитоплазма
 • Клiтинна стiнка
 • Органели цитоплазми
 • Фтiвазід
 • Метазід
 • ГIНК
 • Тубазід
 • Салюзід
 • Рiфадiн
 • Бенемiцин
 • Римактан
 • Рiфамiцин
 • Римофон
 • Тебразід
 • Тебексін
 • Тiзамiд
 • Iзонiазід
 • Рiфампiцин
 • Етамбутол
 • Стрептомiцин
 • Пiразинамiд
 • ПАСК
 • Етамбутол
 • Стрептомiцин
 • Протіонамiд (етіонамід)
 • Пiразінамiд
 • Канамiцин
 • Iзонiазід
 • Пiразінамiд
 • Протiонамiд
 • Рiфампiцин
 • ПАСК
 • Iзонiазід
 • Етамбутол
 • Протiонамiд
 • Пiразінамiд
 • ПАСК
 • Офлоксацин
 • Iзонiазід, ріфампіцин
 • Рiфампiцин, стрептоміцин
 • Стрептомiцин, ізоніазід
 • Етамбутол, ПАСК
 • Iзонiазід, ріфампіцин
 • Рiфампiцин, піразінамід
 • Етамбутол, піразінамід
 • Пiразінамiд, стрептоміцин
 • Стрептомiцин
 • Рiфампiцин
 • Стрептомiцин
 • Iзонiазід
 • Протiонамiд
 • Етамбутол
 • Iзонiазід
 • Рiфампiцин
 • Пiразінамiд
 • Протiонамiд
 • Етамбутол
 • ПАСК
 • Iзонiазід
 • Етамбутол
 • Стрептомiцин
 • Піразінамід
 • Ріфампіцин
 • Клiнiчну форму туберкульозу
 • Локалiзацiю патологiчного процесу
 • Поширенiсть процесу
 • Фазу туберкульозного процесу
 • Розчиннiсть
 • Електролiтнi властивостi
 • Дифузiйнi властивостi
 • Швидкiсть усмоктування з мiсця введення
 • Здатність препарату проникати через клітинну мембрану МБТ
 • Підбор певної комбінації протитуберкульозних перапартів
 • Визначення шляхів введення в організм
 • Визначення дози препарату
 • Визначення ритму прийому
 • Контрольованість прийому протитуберкульозних препаратів
 • Одночасне застосування 2-х i бiльш антибактерiальних препаратiв
 • Поєднання антибактерiальних препаратiв iз кортикостероїдами
 • Поєднання антибактерiальних препаратiв iз вiтамiнами
 • Поєднання антибактерiальних препаратiв iз стимулюючими засобами
 • Рiфампiцин
 • Пiразинамiд
 • Протiонамiд
 • Етамбутол
 • Фтiвазiд
 • Вплив на рiзноманiтнi клiтиннi структури МБТ
 • Потенцiювання туберкулостатичного впливу на МБТ
 • Пiдвищення бактерiостатичної активностi кровi
 • Забезпечення контролю за прийомом препаратів
 • Вибрати рацiональну комбiнацiю препаратiв
 • Визначити оптимальні добовi дози препаратiв
 • Визначити шлях введення препаратiв
 • Визначити кратнiсть введення добової дози препаратiв
 • Забезпечити контроль за прийомом препаратів
 • Потенціювати туберкулостатичний вплив антимікобактеріальних препаратів на МБТ
 • Стрептомiцин
 • Протiонамiд
 • Рiфампiцин
 • Етамбутол
 • Пiразинамiд
 • Iзонiазід - стрептомiцин
 • Iзонiазід - етамбутол
 • Стрептомiцин - Рiфампiцин
 • Iзонiазід - фтивазід
 • Етамбутол - Рiфампiцин
 • Створити високу концентрацiю у вогнищi ураження
 • Домогтися припинення розмноження МБТ
 • Забезпечити мiнiмальний ризик розвитку побiчних реакцiй
 • Забезпечити максимальний ризик розвитку побічних реакцій
 • Iзонiазід
 • Етамбутол
 • Рiфампiцин
 • Стрептомiцин
 • Канамiцин
 • ПАСК
 • Етамбутол
 • Рiфампiцин
 • Канамiцин
 • ПАСК
 • Iзонiазід