• Iнфiльтративнi змiни в легенях
 • Фiбрознi змiни в легенях
 • Емфiзема
 • Ателектаз
 • Вогнищевому
 • Мiлiарному
 • Iнфiльтративному
 • Первинному туберкульозному комплексi
 • Кашель
 • Задишка
 • Бiль в груднiй клiтцi
 • Кровохаркання
 • Синдром iнтоксикацiї
 • Клінічні
 • Рентгенологічні
 • Туберкулінодіагностика
 • Біохімічні
 • Бактеріологічні
 • Укорочення перкуторного тону
 • Легеневий звук iз тимпанічним вiдтiнком
 • Ослаблення подиху
 • Жорсткий подих
 • Везикулярне дихання
 • Анамнезу
 • Фiзичного дослiдження хворого
 • Аналiза кровi i сечi
 • Рентгенографiї органів грудної клiтки
 • Проби Манту з 2 ТО в динамiцi
 • Функції зовнішнього дихання
 • Про динамiку стану хворого
 • Про ступiнь клiнiчного мислення лiкаря
 • Про теоретичну пiдготовку лiкаря
 • Про стан здоров я лікаря
 • Про логiчнiсть викладання лiкарем практичного матеріалу
 • Пункційна біопсія лімфовузла
 • Дослiдження промивних вод бронхiв на МБТ методом флотацiї i посiву
 • Iмунологiчнi дослiдження
 • Біохімічні методи дослідження
 • Визначення порога чутливостi до туберкулiну
 • Туберкулiно-провокацiйна проба
 • Розширене бронхологiчне обстеження
 • Трансторакальна бiопсiя легень
 • Пункцiйна бiопсiя плеври
 • Пункцiя периферичного лiмфатичного вузла
 • Дiагностичнi операцiї
 • Імунологічні методи
 • Больовi зони
 • Симптоми м'язового захисту
 • Зміщення органiв середостіння
 • Еластичнiсть шкіри
 • Зміну перкуторного тону
 • Тип дихання
 • Вологi хрипи
 • Сухi хрипи
 • Порожниннi феномени
 • Плевральнi шуми
 • Голосове дрижання
 • Змiну форми i розмiри грудної клітки
 • Відставання частини грудної клітки в акті дихання
 • Деструкцію в легенях
 • Рубцi, норицi
 • Туберкулiди й iншi ураження шкiри
 • Сухі хрипи
 • Ослаблення дихання на обмеженій ділянці легень
 • Вологі хрипи
 • Амфоричне дихання
 • Оглядова рентгенограма органів грудної клітки
 • Клінічний аналіз крові
 • Імунологічні дослідження
 • Проба Манту з 2 ТО
 • Тубконтакт
 • Тривалість інфікування
 • Тривалість симптомів інтоксікації
 • Відсутність патологічних змін на оглядовій рентгенограмі
 • Патологічні зміни во внутрішньогрудних лімфовузлах
 • Оглядова рентгенограма органів грудної клітки
 • Клінічний аналіз сечі
 • Бактеріологічне дослідження методом флотації
 • Проба Манту з 2 ТО
 • збільшення кількості груп периферичних лімфатичних вузлів
 • Збільшення кількості периферичних лімфатичних вузлів в кожній групі
 • Збільшення розмірів периферичних лімфатичних вузлів 1,5 см і більше
 • Розміри периферичних лімфатичних вузлів 0,2-0,8 см
 • Плотноеластична консистенція периферичних лімфатичних вузлів
 • Оглядова рентгенограма органів грудної клітки
 • Томограма серединний зріз
 • Флюорограма
 • При взятті на облік і через 3 місяці
 • При взятті на облік і через 6 місяців
 • При взятті і знятті з обліку
 • Клініко-лабораторні
 • Туберкулінодіагностика
 • Рентгенологічні
 • Бактеріологічні
 • Біохімічні
 • Проба Коха
 • Бронхоскопія
 • Пункціонна біопсія
 • Оглядова рентгенограма органів грудної клітки
 • Імунологічні
 • Виявлення тубконтакту
 • Дані щорічної туберкулінодіагностики
 • Дані рентгенологічного обстеження
 • Дані імунологічного дослідження
 • Функція зовнішнього дихання
 • Взаємодiя оброблених мишачих еритроцитiв iз В-лiмфоцитами
 • Взаємодiя оброблених баранячих еритроцитiв iз Т-лiмфоцитами
 • Ушкодження сенсибiлiзованих нейтрофiлiв пiд впливом антигену
 • Взаємодiя оброблених мишачих еритроцитiв iз В-лiмфоцитами
 • Взаємодiя оброблених баранячих еритроцитiв iз Т-лiмфоцитами
 • Ушкодження сенсибiлiзованих нейтрофiлiв пiд впливом антигену
 • Трансформація сенсибiлiзованих Т-лiмфоцитiв пiд впливом туберкуліну в бласти
 • Взаємодiя оброблених мишачих еритроцитiв iз В-лiмфоцитами
 • Взаємодiя оброблених баранячих еритроцитiв iз Т-лiмфоцитами
 • Взаємодiя оброблених мишачих еритроцитiв iз В-лiмфоцитами
 • Ушкодження сенсибiлiзованих нейтрофiлiв пiд впливом антигену
 • Перетворення сенсибiлiзованих нейтрофiлiв пiд впливом антигену в бласти
 • Визначення титру специфiчних антитiл
 • Перетворення сенсибiлiзованих лiмфоцитiв у бласти
 • Ушкодження сенсибiлiзованих нейтрофiлiв пiд впливом антигену
 • Траспортна
 • Протиалергічна
 • Активація макрофагів та В-лімфоцитів
 • Фагоцитарна
 • Бiльше або дорiвнює 3
 • 1,1-2,0
 • 2,1-3,0
 • 0,5-2,0
 • Тімус
 • Кістковий мозок
 • Пейєрові бляшки кишечника
 • Лімфовузли
 • Ньобні мигдалики
 • Ньобні мигдалики, селезінка, кров
 • Тімус, кістковий мозок, Пейєрові бляшки кишечника