База тестів

 • Зтиснення ззовнi
 • Гiперсекрецiя
 • Бронхоспазм
 • Набряк
 • Розростання грануляцiйної тканини
 • Прийом антигістамінних препаратів
 • Бронхоспазм -> набряк -> гiперсекрецiя
 • Бронхоспазм -> гiперсекрецiя -> набряк
 • Набряк ->гіперсекреція->бронхоспазм
 • Переохолодження
 • Вiрусна iнфекцiя
 • Бактерiальна iнфекцiя
 • Інородне тіло бронха
 • Інородне тіло бронха
 • Вiрусна iнфекцiя
 • Бактерiальна iнфекцiя
 • Штучне годування
 • Вiрусна iнфекцiя
 • Бактерiальна iнфекцiя
 • Посилення і збагачення легеневого малюнку
 • Дрібно-вогнищеві зміни в легенях
 • Посилення i збагачення легеневого малюнка
 • Порушення структури коренiв
 • Пiдвищена прозорiсть легень
 • Зплощення куполу дiафрагми
 • Нечiткiсть легеневого малюнка
 • Зливні інфільтративні фокуси
 • Периодичне посилення і збагачення легеневого малюнка в одному і тому ж місці
 • Порушення структури коренiв
 • Парнi смужки
 • Нечiткiсть легеневого малюнка
 • Підвищена прозорість легеневих полів
 • Антибактерiальнi засоби
 • Секретолiтики
 • Антигiстамiннi
 • Вiдволікаючi засоби
 • Бронхолітики
 • Гостра пневмонія
 • Обструктивний бронхіт
 • Гострий бронхіоліт
 • Лівосторонній плеврит
 • Вогнищевий туберкульоз
 • Кашель
 • Біль в грудній клітці
 • Легенева кровотеча
 • Задишка
 • Наявнiсть фiзiкальних даних i дихальної недостатностi
 • Наявнiсть фiзiкальних даних, на оглядовiй рентгенограмi - вогнищевi i фокуснi тiнi в легенях, дихальна недостатнiсть
 • Наявнiсть клiнiчних i рентгенологiчних симптомiв запалення бронхiв
 • Вогнищева
 • Сегментарна
 • Iнтерстицiальна
 • Крупозна
 • Деструктивна
 • Схильнiсть до розпаду
 • Наявнiсть ателектатичного компонента
 • Ураження всiєї частки легень
 • Особливостi клiнiки
 • Наявнiсть вогнищевих тiней на рентгенограмi
 • Сполучення клiнiки пневмонiї, наявнiсть на рентгенограмi обмежених вогнищевих тiней
 • Ураження всього сегмента
 • Торпiднiсть зворотнього розвитку
 • Ураження всiєї частки легенi
 • Порушення бронхiальної прохiдностi
 • Наявність різнокаліберних вологих хрипів в легенях на всьому протязі
 • Ураження менше 1 сегмента
 • Ураження всiєї частки
 • Перевага клiнiки
 • Схильнiсть до розпаду
 • Торпiднiсть зворотнього розвитку
 • Гостре
 • Пiдгостре
 • Затяжне
 • Хронiчне
 • Рецидивуюче
 • 1 - 2 тиж
 • 3 - 4 тиж
 • 5 - 6 тиж
 • 7 - 8 тиж
 • 9 - 10 тиж
 • Т => 38 град
 • Тривалiсть лихоманки бiльш 3-х днiв
 • Явища iнтоксикацiї
 • Локальнi стето-акустичнi данi
 • Лейкоцитоз > 10^9/л, ШОЕ > 20 мм/год, зсув влiво
 • Відсутність вогнищевих та інфільтративних змін в легенях
 • t°-36,5°, кашель
 • t°-36,5°, кашель, помірна задишка
 • t°-37,5°, протягом 3-х днів, кашель
 • t°-38,5°, протягом 5 днів, кашель, задишка
 • Локальна симптоматика
 • Кашель з великою кількістю мокротинням
 • Сухий кашель
 • Сухий кашель, задишка
 • Початок захворювання
 • Гiпертермiчний синдром
 • Стето-акустичнi данi
 • Реакцiя Манту з 2 ТО
 • Рентгенологiчна картина
 • Функціональне дослідження печінки
 • Гiпертермiчний синдром
 • Задишка, цианоз
 • Реакцiя Манту з 2 ТО
 • Рентгенологiчна картина
 • Пробна неспецифiчна терапiя
 • Пневмококовій
 • Стрептококовій
 • Гемофiльній
 • Стафiлококовій
 • Синьогнiйній
 • Кишковій групі
 • Нормалiзацiя температури
 • Полiпшення загального стану
 • Нормалiзацiя ШОЕ
 • Зникнення хрипiв
 • Розсмоктування вогнищевих i iнфiльтративних змiн
 • Відсутність позитивної клініко-рентгенологічної динаміки
 • Важкi, що не пiддаються лiкуванню захворювання
 • При наявностi грамнегативних бактерiй
 • При невiдомому характерi iнфекцiї
 • При змiшанiй флорi
 • При вираженiй iнтоксикацiї
 • При вираженій позитивній клініко-рентгенологічній динаміці процесу
 • Нормалiзацiя температури
 • Розсмоктування патологiчного процесу
 • Через 6 діб вiд нормалiзацiї температури при позитивній клiнiко-рентгенологiчній динамиці
 • При нормалiзацiї температури i зникненнi аускультативних змiн
 • При позитивній клінічній динаміці і відсутності рентгенологічної динаміки
 • Рентгенограма і томограма
 • Ангіопульмонографія
 • КТ
 • Функціональне дослідження органів дихання
 • Різке розширення трахеї і головних бронхів
 • Збагачення легеневого малюнку і зниження прозорості легеневої тканини
 • Кістозна гіпопллазія
 • Агенезiя, аплазiя, гiпоплазiя
 • Трахеобронхомегалiя
 • Уроджена лобарна емфiзема
 • Кістозна гіпоплазія
 • Агенезiя, аплазiя, гипоплазiя
 • Трахеобронхомегалiя
 • Уроджена лобарна емфiзема
 • Синдром Вiльямса-Кемпбела
 • Синдром Хаммена-Рiча
 • Синдром Картагенера
 • Гемосiдероз
 • Первинна легенева гiпертензiя
 • Альвеолярний мiкролiтиаз
 • Муковiсцидоз
 • Протеiнограма
 • АЛТ, АСТ
 • Хлориди i Na у потi
 • Альдолаза кровi
 • LE - клiтини