База тестів

 • Наявнiсть живих МБТ БЦЖ в органах iмунiтету
 • Приживанiсть вакцини
 • Висiв вакцини
 • Час,який минув з моменту вакцинацiї
 • Відсутність післявакцинного рубчику
 • Через 2 тижні після народження
 • Через 3 тижні після народження
 • Через 1 місяць після народження
 • Через 2 місяця після народження
 • Попередження iнфiкування туберкульозом
 • Попередження захворювання туберкульозом
 • Полiпшення структури захворюваностi туберкульозом
 • Погіршення структури захворюванності туберкульозом
 • Наявнiсть "холодового ланцюга" від виробника до застосування вакцини
 • "Спецiально видiлена кiмната
 • Зберігання вакцини у холодильнику пiд замком, при температурi не більше + 8 град
 • Термін зберігання 2 роки з моменту випуску
 • Зберігання у маніпуляційному кабінеті в холодильнику з іншими ліками
 • У палатi новонароджених
 • У кiмнатi збереження вакцини
 • У пологовому залi
 • Використання одноразових шприцiв
 • Огляд ампули з вакциною БЦЖ
 • Розведення вакцини БЦЖ безпосередньо перед ужитком
 • Готування рiвномiрної суспензiї вакцини в ампулi протягом 1 хвилини перед кожною вакцинацiєю
 • Введення вакцини в область плеча підшкірно в дозі 0,2 мл
 • Дата вакцинацiї
 • Серiя
 • Контрольний номер вакцини i термiн її придатностi
 • Завод-виготовлювач
 • Доза
 • Температурний режим
 • 0,025 мг у 0,1 мл
 • 0,25 мг у 0,1 мл
 • 0,005 мг у 0,1 мл
 • Внутрiшньошкiрний
 • Пiдшкiрний
 • Внутрiшньом'язовий
 • Лiве плече
 • Праве плече
 • Лiве передплiччя
 • Праве передплiччя
 • Межа верхньої i середньої третини зовнiшньої поверхнi лiвого плеча
 • Вогнище неспецифiчного запалення
 • Реакцiя шкiри на введення вакцини БЦЖ
 • Обмежене специфiчне запалення шкiри в мiсцi введення вакцини БЦЖ
 • Реактогенних властивостей вакцини БЦЖ
 • Стану загальної неспецифiчної реактивностi
 • Наявностi пiслявакцинної алергiї
 • Дози вакцини БЦЖ і техніки її проведення
 • Скоринка, пустула, рубчик, папула
 • Папула, рубчик,скоринка, пустула
 • Рубчик, пустула, скоринка, папула
 • Папула, пустула, скоринка, рубчик
 • Папула на 1 - 2 мiс
 • Пустула на 2 - 3 мiс
 • Скоринка на 2 - 4 мiс
 • Рубчик на 5 - 6 мiс
 • Формування пустули через 10 міс. після щеплення
 • Через 1, 3 i 12 мiсяцiв пiсля вакцинацiї i ревакцинацiї БЦЖ
 • Через 6 i 9 мiсяцiв пiсля вакцинацiї i ревакцинацiї БЦЖ
 • Ф. 26, 63, 112
 • У органiзованих ф. 2
 • У неорганiзованих ф. 6
 • У дітей підліткового віку ф. 26, 63, 131
 • Ф. № 357-У
 • Пiдшкiрнi холоднi абсцеси
 • Виразки розмiром 10 мм i бiльш у дiаметрi
 • Регіонарнi лiмфаденiти
 • Келоїднi рубцi розмiром 10 мм i бiльш
 • БЦЖ-остіти
 • Гематогенна диссемінація
 • Пов'язка з гiдрокортизоновою емульсією
 • Вiдсмоктування казеозних мас i введення протитуберкульозних препаратiв
 • Присипка з ізоніазідом або рiфампіцином
 • Присипки виразки iзонiазидом у порошку
 • Хiрургiчне лiкування
 • Мазеві пов’язки димексідом і ріфампіціном на вазелиновій основі
 • Хiрургiчне лiкування
 • Пов’язки з димексід-ріфампіциновою маззю
 • Присипка з порошку ізоніазіду
 • Присипка з порошком ріфампіцину
 • Присипка з порошком ізоніазіду
 • Присипка з порошком ріфампіцину
 • Пов’язка з маззю (димексід, ріфапміцин на вазеліновій основі)
 • Хірургічне лікування
 • Обколювання рубця гiдрокортизоновою емульсiєю
 • Обколювання рубця лiдазою
 • Внутрим'язове введення пiрогеналу й обколювання рубця лiдазою
 • Хiрургiчне лiкування
 • Взяття дитини на облiк в ПТД кат.5.гр.5.4.(В)
 • Вiдправлення повiдомлення в СЕС
 • Повiдомлення про випадок на завод-виготовлювач
 • Взяття дитини на облiк в ПТД кат.5.гр.5.1.(А)
 • Недоношенiсть
 • Внутрiшньоутробна iнфекцiя
 • Гнiйно-септичнi захворювання
 • Гемолiтична хвороба
 • Генералiзована БЦЖ-iнфекцiя у iнших дiтей в сiм'ї
 • Доношена дитина, масою 3000, 0
 • При t не бiльш +8 град.С
 • У холодильнику з температурою не вище +8 град
 • У холодильнику з температурою не вище +8 град. без доступу стороннiх осiб
 • У шафi при t вiд 0 град. до +10 град
 • Вiдсутнiсть або неправильно заповнена етикетка на ампулi
 • Минулий термiн придатностi
 • Наявнiсть трiщин в ампулi
 • Змiна фiзичних властивостей вакцини
 • Наявнiсть стороннiх домiшок або пластiвцiв, що не розбиваються у розведеному препаратi
 • При t повітря у палаті 20 градусів
 • Шийку ампули протерти спиртом
 • Надпиляти i надломити ампулу
 • Шприцом влити в ампулу 2 мл 0,9% iзотонiчного розчину хлористого натрiю й обережно перемiшати за допомогою шприца
 • Розведену вакцину охороняти вiд сонячних променiв у цилiндрi з чорного паперу
 • Шприцом влити в ампулу 1 мл. 2,5 % iзотонiчного розчину хлористого натрiю й обережно перемiшати за допомогою шприца
 • Пiдготовка вакцинаторiв iз довiдкою-допуском
 • Правильне заповнення обмiнної карти
 • Бесiда з матiр'ю про перебiг реакцiї пiсля щеплення
 • Передати повiдомлення про вакцинованих дiтей в полiклiнiку
 • Провести вакцинацію БЦЖ дитині на 2-й день народження
 • Через 1 – 1,5 мiс. пiсля зняття протипоказань без проби Манту 2 ТО
 • Через 2 мiсяця і більше після зняття протипоказань, але з попередньою постановкою проби Манту з 2 ТО
 • У будь-який термін без постановки проби Манту 2 ТО перед вакцинацією БЦЖ
 • БЦЖ-М мiстить в однiй дозi 0,025 мг ± 0,01 мг вакцини
 • БЦЖ-М мiстить в однiй дозi 0,05 мг ± 0,01 мг вакцини
 • БЦЖ-М мiстить половону дозу вакцини БЦЖ
 • Ампули, що мiстять 30 i 50 доз
 • Ампули, що мiстять 0,05 мг препарату
 • Ампули, що мiстять 20 доз по 0,05 мг препарату в комплектi з розчинником
 • 20 - 30 ампул на мiсяць на одне пологове вiддiлення
 • 5 - 10 ампул у тиждень на одне пологове вiддiлення
 • 1 ампула на новонародженого
 • Один комплект (1 ампула сухої вакцини + 1 ампула розчинника) на кожну дитину, що має протипоказання для вакцинацiї вакциною БЦЖ
 • 20 - 30 комплектiв на мiсяць на вiддiлення
 • Два комплекта на новонародженого
 • Iнфiкування туберкульозом або туберкульоз у минулому
 • Позитивна або сумнiвна реакцiя Манту з 2 ТО
 • Ускладнений перебiг попереднього введення вакцини БЦЖ
 • Онкопатологiя
 • Гострі захворювання
 • Гострi захворювання
 • Алергiчнi захворювання в стадiї загострення до висновку спецiалiста
 • Iмунодефiцитнi стани за висновком спецiалiста
 • Хронiчнi захворювання в стадiї загострення до стiйкої ремiсiї
 • Інфікованність МБТ
 • Гостре захворювання - 1 мiсяць пiсля видужання
 • Алергiчнi захворювання - у перiодi ремiсiї
 • При контактi з iнфекцiйним хворим після закiнчення термiну карантину або максимального термiну iнкубацiйного перiоду
 • Після проведеної хіміопрофілактики на фоні віражу туберкулінових реакцій
 • Менше 2-х мiсяцiв
 • Бiльше 2-х мiсяцiв
 • Не менше 2-х мiсяцiв до i пiсля проведення ревакцинацiї
 • 2 тижнi
 • 1 ампула сухої вакцини на 10 чоловiк, які підлягають ревакцинацiї
 • 1 ампула на 100 чоловiк, якi пiдлягають ревакцинацiї
 • 7 рокiв
 • 14 рокiв
 • 5 – 6 років
 • Через 2 роки після вакцинації або ревакцинації БЦЖ
 • Через 1 рік після вакцинації або ревакцинації БЦЖ
 • Через 6 місяців після вакцинації або ревакцинації БЦЖ
 • Недоношеним дiтям з масою не менше 2500 г
 • Дiтям, які знаходяться на 2-му етапi виходжування новонароджених при досягненнi маси 2500 г i бiльше
 • Дiтям, не вакцинованим у пологовому будинку після зняття медичних протипоказань
 • Здоровим дітям з масою 3200,0
 • Епiдемiолог, педiатр, фтизiатр-педiатр
 • Епiдемiолог, педiатр, фтизiатр-педiатр по району, мiсту, областi
 • Головний лiкар ЦРБ, головний лiкар тубдиспансеру, головний лiкар СЕС
 • Народжуванiсть дiтей
 • Кiлькiсть дiтей, пiдлiткiв i осiб молодого вiку, якi пiдлягають щепленню
 • Календарний план обстеження декретованих вiкових груп
 • Календарний план проведення ревакцинацiї БЦЖ
 • Пiдготовка медичного персоналу до проведення щеплень
 • Кількість дітей інфікованих МБТ
 • Вiдсоток рубцiв у щеплених, iз них з розмiрами 5 мм i бiльше
 • Вiдсоток прищеплювальної алергiї на першому роцi пiсля введення вакцини
 • Вiдсоток вiражу туберкулiнових реакцiй
 • Захворюванiсть туберкульозом i смертнiсть від туберкульозу щеплених
 • Відсоток інфікованих МБТ на 5-му році після введення вакцини БЦЖ
 • Рубчик на рiвнi шкiри
 • Гiперпластичний (прекелоїд)
 • Втягнений
 • Келоїдний
 • Виразка