• санація черевної порожнин
 • розділення спайок, резекція великого чіпця в межах здорових тканин, санація черевної порожнини та закриття наглухо черевної порожнин
 • санація черевної порожнини, резекція великого чіпця, дренування черевної порожнини
 • вправлення під наркозом і рекомендація оперуватися у плановому порядк
 • ургенте оперативне лікуванн
 • консервативне лікуваня (спазмолітики та знеболюючі препарати)
 • фізіологічний фімо
 • водянка оболонок лівого яєчк
 • правосторонній крипторхізм
 • відсічення апендикулярного відростк
 • накладання касетного шв
 • загруження культі відростку
 • дисплазія кульшових суглобі
 • двобічний ацетабулярний вивих стегнових кісто
 • двобічний повздошний вивих стегнових кісток