• Гіпертрофію правого шлуночка серця
 • Гіпертрофію лівого шлуночка серця
 • Амілоїдоз
 • Великоосередковий кардіосклероз
 • Розрив серця
 • Дефектом розвитку Т-клітинного імунітету
 • Дефектом функції макрофагів
 • Дефектом розвитку В-клітинного імунітету
 • Токсичністю збудника
 • Приєднанням додаткової інфекції
 • Т-кілери
 • Т-хелпери
 • В-лімфоцити
 • Еозинофільні гранулоцити
 • Плазматичні клітини
 • Гемангіоми
 • Аденокарциноми
 • Лейоміосаркоми
 • Аденоакантоми
 • Лускатоклітинного незроговілого пістряку
 • Раптова коронарна смерть на фоні гіпертонічної хвороби.
 • Гостра вогнищева ішемічна дистрофія міокарда на фоні атеросклерозу.
 • Гостра вогнищева ішемічна дистрофія міокарда на фоні гіпертонічної хвороби.
 • Раптова коронарна смерть на фоні атеросклерозу.
 • Гіпертрофічна кардіоміопатія.
 • Епітелізація рубця
 • Наявність рубцевої тканини на дні виразки
 • Наявність грануляційної тканини на дні виразки
 • Повне відновлення слизової оболонки в зоні виразкового дефекту
 • Відсутність лімфоїдної інфільтрації в краях і дні виразки.
 • Мезангіально-проліферативному
 • Мембранозному
 • Екстракапілярному проліферативному
 • Фібропластичному
 • Інтракапілярному ексудативному
 • Продукция иммуноглобулинов и специфических антител
 • Специфически реагируют с антигеном
 • Распознавать «свое» и «чужое»
 • Осуществлять реакцию ГЗТ
 • Играют роль в нестерильном иммунитете
 • Социальный
 • Этиологический
 • Патогенетический
 • Морфологический
 • Органопатологический
 • Исчезновением запасов гликогена
 • Ожирение клеток
 • Гидропической дистрофией
 • Колликвационным некрозом
 • Зернистой дистрофией