База тестів

 • дихання Куссмауля
 • нудота, блювота
 • наявність симптомів дегідратації
 • болі в м’язах
 • болі в животі
 • через 1-2 роки після виявлення захворювання
 • через 5 років після виявлення захворювання
 • безпосередньо при виявленні захворювання
 • супресії контрінсулінових гормонів
 • посиленні чутливості клітин до інсуліну
 • підвищенні синтезу і секреції ендогенного інсуліну
 • покращенні транспорту та утилізації глюкози клітинами
 • діабетичної ретинопатії
 • діабетичної нейропатії
 • діабетичної нефропатії
 • кетоацидозу
 • резистентності до інсуліну
 • інсулінома
 • глюкагонома
 • соматостатинома
 • не впливає на можливість виникнення захворювання у пробанда
 • збільшує ризик захворювання діабетом
 • саліцилати
 • нікотинова кислота
 • альфа-ліпоєва кислота
 • фібрати
 • алкоголь
 • синдром Дубіна-Джонсона
 • синдром Вольфрама
 • синдром Шмідта
 • знижується
 • зростає
 • кетоацидоз не впливає на прояви резистентності
 • ні
 • так
 • так, комбінуючи короткодіючі препарати з препаратами пролонгованої дії
 • підвищена осмолярність крові
 • збільшений рівень лактату
 • збільшене співвідношення лактат/піруват
 • високий рівень кетонових тіл в крові
 • знижений рівень РН крові
 • в скелетних м'язах
 • в жировій тканині
 • в нервовій тканині
 • в клітинах печінки
 • слабкість і атрофія м'язів мискового поясу
 • болі в м'язах
 • зниження і випадіння колінних рефлексів
 • набряки
 • підвищений артеріальний тиск
 • збільшена швидкість клубочкової фільтрації
 • наявність мікроальбумінурії
 • гіпертрофія нирок
 • потовщення базальної мембрани капілярів клубочків
 • знижена швидкість клубочкової фільтрації
 • збільшити дозу інсуліну в день проведення гемодіалізу
 • зменшити дозу інсуліну в день проведення гемодіалізу
 • додатково ввести глюкозу в діалізний розчин
 • процедуру гемодіалізу можна проводити при стандартній для хворого дозі інсуліну
 • наявністю протеїнурії
 • значним зниженням швидкості клубочкової фільтрації
 • підвищенням артеріального тиску
 • підвищеним рівнем креатиніну, сечовини та залишкового азоту
 • цукрового діабету 2 типу
 • діабету типу MODY
 • цукрового діабету 1 типу
 • інсулінорезистентність типу А
 • інсулінорезистентність типу В
 • адреналін
 • соматостатин
 • пролактин
 • глюкагон
 • глюконеогенез
 • кетогенез
 • глікогеноліз
 • глікогенез
 • ліполіз
 • артеріальна гіпертонія
 • високий рівень тригліцеридів
 • підвищений рівень ліпопротеїдів високої щільності
 • посилення болю після фізичного навантаження
 • порушення больової чутливості
 • порушення тактильної чутливості
 • порушення температурної чутливості
 • селективної альбумінуріії
 • ортостатичної протеїнурії
 • транзиторної артеріальної гіпертензії
 • недостатня секреція контрінсулінових гормонів
 • порушення функції шлунково-кишкового тракту
 • наявність автономної нейропатії
 • гіперосмолярної коми
 • кетоацидотичної коми
 • гіпоглікемічної коми
 • ішемічної хвороби серця
 • електролітних порушень
 • автономної нейропатії
 • вузликовий гломерулосклероз
 • амілоїдоз
 • тубулопатія
 • через 2 роки після виявлення захворювання
 • через 5 років після виявлення захворювання
 • безпосередньо при виявленні захворювання
 • покращують утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • підвищують секрецію інсуліну бета-клітинами
 • зменшують всмоктування глюкози в кишківнику
 • гальмують процеси глюконеогенезу та глікогенолізу
 • гліпізид (мінідіаб)
 • глібенкламід (манініл)
 • глімепірид (амарил)
 • репаглінід (ново норм)
 • гліквідон (глюренорм)
 • інсулін
 • бігуаніди
 • сульфаніламідні цукровознижуючі препарати
 • препарати - похідні тіазолідиндіону