База тестів

  • активна регідратація ізотонічним розчином хлориду натрію
  • введення розчину гідрокарбонату натрію
  • гемодіаліз
  • призначення адреноміметиків
  • введення плазмозаміщуючих розчинів