База тестів

 • Анальна тріщина
 • Ювенільні поліпи
 • Ангіодисплазія
 • Дивертикульоз
 • інфекційний коліт
 • Ембріональна дисплазія, пов'язана з незарощенням щитовидно-язикової протоки
 • Аномалія розвитку зобного-глоткової протоки
 • Аномалія розвитку зябрових дуг, щілин і глоткових кишень
 • Травма шиї
 • Ускладнення операції на органах шиї
 • Кістозне переродження дивертикула
 • Вроджена атрофія підслизового шару і слизової оболонки
 • Гетеротопічне розміщення шлункових залоз
 • Різке звуження дивертикула, яке приводить до застою кишкового вмісту
 • Сегментарна
 • Ректальна
 • Ректосигмоїдна
 • Тотальна
 • Субтотальна
 • Здуття живота
 • Наявність пухлиноподібного утвору за ходом ободової кишки
 • Видима перистальтика кишки
 • Захисне напруження м'язів передньої черевної стінки
 • Асиметрія живота
 • Новонароджених дітей
 • Дівчаток віком понад 4 роки
 • Хлопчиків у віці 1-3 роки
 • Метеоризм - проноси
 • Збільшення живота - закрепи
 • Закрепи - проноси
 • Закрепи - метеоризм
 • Болі в животі - блювання
 • Повна набута непрохідність стравоходу
 • Повна вроджена непрохідність стравоходу
 • Вроджене звуження стравоходу
 • Через 24 години після народження дитини
 • Після першого годування дитини
 • Одразу після народження дитини
 • Поперхування після першого годування
 • Приступ кашлю з порушенням дихання і появою ціанозу
 • Блювання
 • Безперервне виділення з рота і носа новонародженого великої кількості пінистого в'язкого слизу ("несправжня гіперсалівація")
 • Сироватка + тромбоцити
 • Сироватка + еритроцити
 • Сироватка + лейкоцити
 • Еритроцити + макрофаги
 • У верхній частині стравоходу
 • У нижній частині стравоходу
 • В середній або нижній частині стравоходу
 • Постійна дисфагія та зригування під час або зразу після їди
 • Розлади дихання при годуванні
 • Неспокій під час годування, гіперсалівація
 • Блювання з незміненими домішками їжі
 • Порушення вакуолізації первинної кишкової трубки
 • Незрілості нервових сплетінь, що іннервують м'язи кардіального відділу стравоходу
 • Порушення реканалізації первинної харчової трубки
 • Диспептичного синдрому
 • Геморагічного синдрому
 • Астено-вегетативного синдрому
 • Норицевий хід короткий і широкий
 • Норицевий хід довгий і вузький
 • Стравохід і трахея мають спільну стінку
 • Блювання фонтаном з великими домішками жовчі
 • Періодичне блювання, що супроводжується вираженим ціанозом слизових оболонок і шкірних покривів
 • Повторне блювання з відсутністю в блювотних масах жовчі
 • Вроджене звуження в області першого фізіологічного звуження шлунку до 3 мм в діаметрі
 • Повна вроджена непрохідність шлунку
 • Повна набута непрохідність шлунку
 • Синдром Меллорі-Вейсса
 • Синдром Золінгера
 • Захворювання крові
 • Поліпи
 • 0,5-1,5 року
 • 2-3 роки
 • 3-5 років
 • 6-10 років
 • Пілоростеноз
 • Дивертикул
 • Подвоєння шлунка
 • "Грудний" шлунок
 • Тріада Сента
 • Міжпетельні абсцеси
 • Перитоніт
 • Рубцеве звуження кишки
 • Всі відповіді правильні
 • Всі відповіді не правильні
 • Гiнекологiчний перитонiт протiкає доброякiсно
 • Тазова очеревина мало всмоктує токсини
 • Внаслiдок з'єднання з зовнiшнiм середовищем через матковi труби i пiдвищеного мiсцевого iмунiтету очеревини
 • Запалення тазової очеревини викликається маловiрулентною iнфекцiєю
 • Тазова очеревина не має соматичної iннервацiї
 • Сліпо-ободову та низхідну
 • Тонкокишкову
 • Апендико-цекальну
 • Складну
 • Пошкодження легень
 • Пошкодження судин
 • Iнфiкування плевральної порожнини
 • Впускання повітря в плевральну порожнину. Iнфiкування плевральної порожнини
 • Визначення ЦВТ
 • Визначення частоти пульсу
 • Визначення характеристик об'єму циркулюючої крові
 • Трахеї
 • Кардiального вiддiлу шлунку
 • 12-палої кишки
 • Раптовий біль за грудиною, задуха
 • Пiдшкiрна емфізема
 • Брадикардія
 • Трахеостомiя
 • Конiкотомiя
 • Пункція i дренування плевральної порожнини
 • Iнтубацiя
 • Штучна вентиляція легень
 • Блювота кров'ю зі згустками та мелена, блiдiсть шкіряних покровів
 • Брадикардія
 • Підвищення АТ
 • Температура - 39°С i більше
 • Мелена
 • Пiдшкiрна емфізема, задуха, тахікардія
 • Гiперемiя, набряк, Пiдшкiрна крепiтацiя
 • Судоми м'язів біля рани
 • Гiпергiдроз
 • Підвищення температури до 40°С
 • Внутрішньочеревною кровотечею
 • Кишковою непрохiднiстю та некрозом внутрiшнiх органів
 • Тільки розвитком шоку
 • Може виникнути больовий шок
 • Виникне можливість кровотечі
 • Виникне перитоніт, можливе хибне вправлення
 • Багаторазова блювота + виразковий анамнез + схваткоподiбнi болі в черевній порожнині
 • Виразковий анамнез + раптова біль в черевній порожнині + deffans muscularis
 • Виразковий анамнез + метеоризм + перитоніт
 • Iнгаляцiя киснем
 • Пункція перикарда
 • Виключно вливання крові та кровозамiнникiв
 • Серцевою недостатністю
 • Легенево-судинною недостатністю
 • Тампонадою серця
 • Крововтратою
 • Порушення дихання
 • Больовий синдром
 • Вiдсутнiсть дихальних шумів на стороні пошкодження
 • Наявність вологих хрипів на стороні пошкодження
 • Гіпертрофії слизової оболонки
 • Фіксації стінки кишки спайковим процесом ззовні
 • Гіпотонії стінки кишки