• Швидкість падіння артеріального тиску
 • Показники "червоної" крові
 • Показник гематокриту
 • Ішемічним колітом
 • Дивертикульозом
 • Ангіодисплазією
 • Пухлиною товстої кишки
 • Аорто-кишковою норицею
 • Червоні ознаки" на поверхні вариксів
 • Синій колір вен
 • Портальна гастропатія
 • Рефлюкс-езофагіт
 • Очисних клізм і касторової олії
 • Лише очисних клізм
 • Розчину поліетиленгліколю (4 л)
 • Премедикація
 • Корекція супутніх захворювань
 • Надійна електроізоляція активного електрода
 • Видалення з просвіту кишки метану
 • Повторна біопсія
 • Резекція слизової оболонки
 • Резекція слизової оболонки чи ендоскопія з біопсією кожні 3 місяця на протязі року
 • Ендоскопія з біопсією через 1 рік
 • Резекція шлунка
 • Біль при ковтанні
 • Затруднення при вдиху
 • Осиплість голосу
 • Наростаючий ціаноз
 • Сухі хрипи в легенях
 • Адреноміметики
 • Глюкокортикоїди
 • Блокатори Н1-рецепторів
 • Препарати кальцію
 • Внутрішньовенного введення адреналіну
 • Внутрішньовенного введення блокаторів Н1-рецепторів
 • Внутрішньовенного введення препаратів кальцію
 • Внутрішньовенного введення глюкокортикоїдів
 • Інтубації трахеї
 • Перфорації органу
 • Розриву крайової судини
 • До самозаймання метану
 • До зниження якості огляду
 • Клінічній картині кишкової непрохідності безпосередньо при поступленні хворого
 • Гострій кровотечі на висоті його
 • Агональному стані хворого
 • Посилена моторика шлунково-кишкового тракту
 • Блокада імунної системи
 • Респіраторний дистрес-синдром
 • Визначення центрального венозного тиску
 • Визначення систолічного артеріального тиску
 • Визначення частоти пульсу
 • Визначення характеристик об'єму циркулюючої крові
 • Визначення гематокриту
 • Визначення рівня гемоглобіну в крові